МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили международна или временна закрила

Електронен адрес, на който родителят/настойникът/попечителят/представителят на детето или ученика, търсещо или получило международна или временна закрила, може да подава заявление за прием в държавните и в общинските детски градини и училища в област Кюстендил и по електронен път: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

doc1Образец на заявление от родителя настойника/попечителя/представителя на детето или ученика

Телефон на експерт от РУО, владеещ английски и/или руски език, за предоставяне на допълнителна информация при необходимост във връзка с приема и обучението на децата и учениците в държавните и в общинските детски градини и училища: Любка Ковачева - старши експерт по чужд език и по майчин език - 0879992915; 078988560.

pdf1Процедура за насочване и записване на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища

pdf1Інформація про порядок прийому та навчання дітей та учнів дошкільного та шкільного віку з України в державні та муніципальні дитячі садки та школи Болгарії

doc1Заява

pdf1Information on the procedure for admission and education of children and students of preschool and school age from Ukraine in Bulgarian state and municipal kindergartens and schools

doc1Аpplication

Училища в област Кюстендил: https://rio-kyustendil.bg/uchilishta

Детски градини в област Кюстендил: https://rio-kyustendil.bg/detski-gradini 

Полезни връзки и контакти за пристигащи в България украински граждани: https://www.redcross.bg/news/view?nwid=24253

pdf1Изисквания за заемане на педагогически длъжности в системата на предучилищното и училищното образование в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Наредба 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. pdf1Приложение № 1 към чл. 10 на Наредбата.

pdf1Процедура за легализиране на документи за образование, които да послужат при кандидатстване за работа в системата на предучилищното и училищното образование

Информация за свободните работни места в системата на предучилищното и училищното образование - https://rio-kyustendil.bg/svobodni-rabotni-mesta

pdf1Насоки за придобиването професионална квалификация детски учител, начален учител, „учител по…“ и „ресурсен учител“ с линк към висшите училища: https://rvu.nacid.bg/home

Предстоящо

И ученици, и родители застават зад присъственото обучение

nevestino 2

Искаме да възпитаме не само грамотни, но и социално ангажирани млади хора, казва Валери Стоилов – директор на ОУ „Христо Ботев“ в с. Невестино, Кюстендилско

В ОУ „Христо Ботев“ в с. Невестино, област Кюстендил, учат 175 деца. Единственото за населеното място школо е средищно и защитено. „С очите си виждах как с годините общината се обезлюдяваше, а децата ставаха все по-малко“, разказва директорът Валери Стоилов.

В училището целодневна организация на учебния ден има за всички учениците от I до VII клас. Групите са четири – две в начален и две в прогимназиален етап. „И децата, и родителите искат обучението да бъде присъствено“, споделя Стоилов. По думите му, обучението на място в училище не може да бъде заменено с това от разстояние, защото при него липсва една от най-важните функции на образователния процес – социалната.

„Искаме да възпитаме не само грамотни, но и социално ангажирани и социално приобщени млади хора. С обучението от разстояние това не може да се постигне“, категоричен е моят събеседник. В школото в Невестино 99% от децата са от социално уязвими групи. Повечето от тях са от много бедни семейства. „Нямат елементарни мобилни устройства, например телефон. Да не говорим за интернет“, разказва директорът. С тях обучение в електронна среда на практика не може да се осъществи, затова по време на обучението от разстояние учителите носят учебните материали на хартиен носител по домовете на децата. На половин щат в школото има назначени и двама медиатори, но те сами не могат да обходят всички деца, които нямат устройства и интернет връзка.

„Този начин на преподаване не е достатъчно ефективен, но все пак децата имат някаква ангажираност“, допълва моят събеседник. Разказва, че понякога учителите преподават урока пред прага на домовете на децата – само и само учениците да не изостанат с учебния материал. В електронна среда обучението се е провеждало едва с около 15% от децата.

„Стараем се почти всяка година да има по една безплатна за учениците екскурзия. Посещаваме места, които едва ли някога те биха посетили“, продължава разказа си моят събеседник. Последното пътуване е през 2020 г. по проект на Центъра за образователна интеграция на деца от етническите малцинства. Тогава за Банско заминават и деца, и родители. Бащите и майките отиват на обучение, а децата участват във фолклорно представление. „При всеки удобен случай се стремим да ги изведем извън населеното място и близкия град Кюстендил. Ако не е училището, няма кой да го направи“, посочва директорът.

Заедно с колегите си по всякакъв начин се опитват да направят училището желано и приятно място за децата. Стремят се да им подсигурят добри условия за обучение. В присъствена форма всеки ден за учениците от I до IV клас има безплатна закуска, след това се раздават плодове по схемата „Училищен плод“, има и безплатен обяд. Транспортът от дома до училище също е безплатен. „За да се осигури всичко това, е нужно бюджетът да бъде добре пресметнат“, категоричен е Стоилов. Истината е, че колективът на ОУ „Христо Ботев“ успява и се справя просто защото се работи с желание и в екип.

Не липсват и огорчения. Учителите невинаги имат срещу себе си отговорни родители. Обикновено това са хора, за които образованието не е приоритет. Само че от това страдат децата, а работата с тях е изключително трудна. Когато го няма контрола в семейството, училището се изправя само срещу проблемите. „Имаме ученици, които натрупват голям брой неизвинени отсъствия. Как да постигнем с тях добри резултати“, реторично пита директорът. Категоричен е, че училището, като институция, няма как да се справи, ако няма подкрепата на семейството и обществеността.

„Голяма част от нашите първокласници прекрачват училищния праг със слаби познания по български език. Те разбират какво им се говори, но когато трябва да отговорят, често бъркат род, число, време“, продължава разказа си директорът. Затова първите две години в училище усилията са насочени най-вече към усвояването на българския език. А това допълнително усложнява работата на учителите от начален етап в школото в Невестино.

В прогимназиален етап нещата се подобряват и децата осъзнават, че образованието е важно. Почти всички седмокласници продължават обучението си. „За да се впишеш в обществото и да се реализираш, ти е нужна диплома“, казва директорът. За пример посочва, че за да вземеш книжка за управление на автомобил например, трябва да имаш завършен X клас. Същото важи и за намирането на работа. „Това е стимул за голяма част от възпитаниците ни, но не за всички“, допълва Стоилов.

Училището разполага с модерна учебна база и новоизградени спортни площадки. Във всяка класна стая има интернет, интерактивна дъска или голям 50-инчов монитор. „Всичко има в училище, проблемът е, че голяма част от родителите все още не са осъзнали ползата от добро образование за децата си“, завършва разказа си Валери Стоилов.

nevestino 1