МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили международна или временна закрила

Електронен адрес, на който родителят/настойникът/попечителят/представителят на детето или ученика, търсещо или получило международна или временна закрила, може да подава заявление за прием в държавните и в общинските детски градини и училища в област Кюстендил и по електронен път: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

doc1Образец на заявление от родителя настойника/попечителя/представителя на детето или ученика

Телефон на експерт от РУО, владеещ английски и/или руски език, за предоставяне на допълнителна информация при необходимост във връзка с приема и обучението на децата и учениците в държавните и в общинските детски градини и училища: Любка Ковачева - старши експерт по чужд език и по майчин език - 0879992915; 078988560.

pdf1Процедура за насочване и записване на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища

pdf1Інформація про порядок прийому та навчання дітей та учнів дошкільного та шкільного віку з України в державні та муніципальні дитячі садки та школи Болгарії

doc1Заява

pdf1Information on the procedure for admission and education of children and students of preschool and school age from Ukraine in Bulgarian state and municipal kindergartens and schools

doc1Аpplication

Училища в област Кюстендил: https://rio-kyustendil.bg/uchilishta

Детски градини в област Кюстендил: https://rio-kyustendil.bg/detski-gradini 

Полезни връзки и контакти за пристигащи в България украински граждани: https://www.redcross.bg/news/view?nwid=24253

pdf1Изисквания за заемане на педагогически длъжности в системата на предучилищното и училищното образование в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Наредба 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. pdf1Приложение № 1 към чл. 10 на Наредбата.

pdf1Процедура за легализиране на документи за образование, които да послужат при кандидатстване за работа в системата на предучилищното и училищното образование

Информация за свободните работни места в системата на предучилищното и училищното образование - https://rio-kyustendil.bg/svobodni-rabotni-mesta

pdf1Насоки за придобиването професионална квалификация детски учител, начален учител, „учител по…“ и „ресурсен учител“ с линк към висшите училища: https://rvu.nacid.bg/home

Предстоящо

„ДЕТЕ С ДОБРА ДУША - 2021“

Колективът на ДГ „Миньор“ гр. Бобов дол прие през 2015 г. инициатива за работа по проект „Дете с добра душа“, като основния акцент бе поставен върху идеята да бъдат ангажирани децата и родителите им във Великденският празник за ползващите социалната услуга в ЦНСТ с. Мламолово.

dgminiorbobovdol1

Идеята бе прегърната с въодушевление не само от нас, работещите в ДГ „Миньор“ – включиха се служителите от Общинска администрация, държавни институции, граждани, управители на търговски и други дружества в града. Патронаж над инициативата бе поет от Кмета на община Бобов дол г-жа Елза Величкова. Събрана бе прилична сума финансови средства от продажба на Великденски картички, изработени от учителките и децата, с които бяха закупени храни, плодове, лакомства. В последния работен ден преди Великденския празник на едно мило тържество подаръците бяха дарени на ползващите социалната услуга.

Тази успешна първа стъпка ни амбицира да направим инициативата ежегодна. С изключение на 2020 г., поради пандемичната обстановка, всяка година, включително настоящата, ДГ „Миньор“ организира чаканата от хората в ЦНСТ с. Мламолово Великденска среща, за да им донесе подаръци и радост.

dgminiorbobovdol2

В инициативата, разбира се, участват всички - децата работят над картичките и боядисват яйчицата, донесени от родителите им, учителките и персонала изготвят и продават картичките, а с набраните средства /тази година 930 лева/ се закупуват дрехи, храни, плодове, лакомства, индивидуални пакети и други предмети за приятелите ни от Центъра. Търговските обекти на гр. Бобов дол даряват всяка година солидни количества стоки и средства, за подпомагане на нашата инициатива.
dgminiorbobovdol3
Държим да благодарим специално на Мариана и Наталия Георгиеви, Анастасия Стоилова и др., които отделиха стоки и средства за Инициативата. Искаме да кажем нашето „Благодаря“ на всеки, който не е останал безразличен и е подкрепил нашите деца в опита им да покажат, че са деца с добра душа, на всеки който е участвал в този така важен за тях урок. Децата израстват, отиват в училище, в групите на малките идват други, но ние сме щастливи, че всяка пролет за Великден нашите деца разтварят своята добра душа и носят щастие на града ни.

ДИРЕКТОР: ДОБРИНКА ТРЪПКОВА
ДЕТСКА ГРАДИНА„ МИНЬОР” ГРАД БОБОВ ДОЛ
2670 гр. Бобов дол, обл. Кюстендил, Тел. 0702/ 62191 , e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.