МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили международна или временна закрила

Електронен адрес, на който родителят/настойникът/попечителят/представителят на детето или ученика, търсещо или получило международна или временна закрила, може да подава заявление за прием в държавните и в общинските детски градини и училища в област Кюстендил и по електронен път: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

doc1Образец на заявление от родителя настойника/попечителя/представителя на детето или ученика

Телефон на експерт от РУО, владеещ английски и/или руски език, за предоставяне на допълнителна информация при необходимост във връзка с приема и обучението на децата и учениците в държавните и в общинските детски градини и училища: Любка Ковачева - старши експерт по чужд език и по майчин език - 0879992915; 078988560.

pdf1Процедура за насочване и записване на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища

pdf1Інформація про порядок прийому та навчання дітей та учнів дошкільного та шкільного віку з України в державні та муніципальні дитячі садки та школи Болгарії

doc1Заява

pdf1Information on the procedure for admission and education of children and students of preschool and school age from Ukraine in Bulgarian state and municipal kindergartens and schools

doc1Аpplication

Училища в област Кюстендил: https://rio-kyustendil.bg/uchilishta

Детски градини в област Кюстендил: https://rio-kyustendil.bg/detski-gradini 

Полезни връзки и контакти за пристигащи в България украински граждани: https://www.redcross.bg/news/view?nwid=24253

pdf1Изисквания за заемане на педагогически длъжности в системата на предучилищното и училищното образование в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Наредба 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. pdf1Приложение № 1 към чл. 10 на Наредбата.

pdf1Процедура за легализиране на документи за образование, които да послужат при кандидатстване за работа в системата на предучилищното и училищното образование

Информация за свободните работни места в системата на предучилищното и училищното образование - https://rio-kyustendil.bg/svobodni-rabotni-mesta

pdf1Насоки за придобиването професионална квалификация детски учител, начален учител, „учител по…“ и „ресурсен учител“ с линк към висшите училища: https://rvu.nacid.bg/home

Предстоящо

140 години по пътя на знанието в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ – Дупница, съчетават добрите традиции с най-модерни подходи в обучението

pghbdupnica

„Тази година честваме 140-годишен юбилей на нашето училище. В него гимназиалното обучение започва още през 1881 г. – разказва Геновева Ризова, директор на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ в Дупница.

През учебната 1879/1880 г. с привременен указ на княз Дондуков към трикласното училище се открива и четвърти клас, като името на училището е „Дупнишко четирикласно правителствено училище“. Това определя нашето училище като първото гимназиално в Югозападна България. През учебната 1880/1881 г. започва гимназиалното обучение в четвърти клас. Поради тази причина 28 май 1881 г. се приема за рождена дата на гимназията. От 1944 г. наш патрон е Христо Ботев и оттогава до днес на 2 юни се отбелязва патронният празник. През всички тези години сме били водещо училище в Дупнишка околия и след това в региона. Сега сме в първата тройка в област Кюстендил по резултати на учениците. Това ни е основната цел – да даваме качествена подготовка на децата, за да могат успешно да се реализират по-нататък.“

В гимназията се обучават 619 ученици в 24 паралелки. В училището преподават 43-ма високоспециализирани педагогически специалисти. Основните профили са „Математически“, „Природни науки“, „Хуманитарни науки“, „Предприемачески“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Обществени науки“. Профилирането на паралелките е започнало още през учебната 1987/1988 година, когато за първи път се въвеждат природо-математически и хуманитарен профил и паралелка с разширено изучаване на биология.

В града в другите средни училища не се предлага обучение в тези профили и понеже те са много разнообразни, покриват предпочитанията на родители и ученици не само в Дупница, но и в съседни общини. Профилите, които се предлагат, са търсени и още на първо класиране паралелките се запълват.

Високото ниво на подготовка дава и добри резултати. Наскоро възпитаници на училището участват за втора поредна година в Националния кръг на Европейската олимпиада по статистика, който се организира от НСИ. И двата отбора на гимназията се представят достойно. С постигнатите резултати учениците могат да кандидатстват без приемен изпит във Варненския икономически университет, специалност „Статистика“.

Друго постижение, което радва всички, е, че за първа година ученици от училището участват в националното състезание по финансова грамотност, организирано от МОН. Те завоюват първите две места в шеста състезателна група, XI клас, което е голям успех. На първо място е Георги Симеонов, на второ място са учениците Йордан Владимиров и Мирела Димитрова.

По повод 140-годишнината вече втори месец тече математическото състезание „Забавна математика“. В него всяка седмица на сайта на училището се публикуват занимателни задачи по математика. Всички ученици имат възможност да се включат и до края на седмицата да представят своите решения. На 15 май обявяваме класирането. Този по-различен формат на състезание допада на учениците и им харесва.

Много голям успех през тази учебна година е и първото място и златен медал на Марио Стоилков от XIIА клас от състезанието по математика, организирано от Великотърновския университет.

В областта на хуманитарните науки в училището се организират различни прояви по български език и литература, по философия, по история и цивилизации. По повод годишнината в края на април се провежда състезание по история за патрона –„Христо Ботев – живот и дело“. Участници в него са ученици от X клас. Състезанието се провежда в три кръга. В първи кръг учениците решават в реално време онлайн тест за живота и делото на поета революционер, втори кръг е за разпознаване на паметници, свързани с Ботев, в трети кръг се подрежда с изображение на Ботев. Надпреварата е доста оспорвана – два от отборите се класират с еднакъв брой точки.

Друга инициатива по повод юбилея е с ученици от IX клас. Те представят свои разработки за автори, които изучават – Паисий Хилендарски, Петко Славейков, Христо Ботев.

„Материалите, които учениците изготвят, като видеа, презентации и есета, се публикуват в сайта и фейсбук страницата на училището ежеседмично. Те са много интересни и представят виждането на младите защо трябва да останат в България и по какъв начин ще се промени всичко в нашата страна, но с тяхното участие, както и на младите, които учат извън пределите на България – подчертава директорката. – За първи път имаме ученик и на националната олимпиада по гражданско образование.

Много активно наши ученици участват и в олимпиадите по природни науки. Основната цел на учителите, които ги подготвят, е да развият практическата насоченост на обучението. Провеждат се изнесени уроци, свързани с други учебни предмети. Това показва, че осъществяването на междупредметните връзки, работата по проекти е в основата за едно по-качествено образование.“

Ученици от X клас участват в първия майсторски клас „Терапия с частици“. Събитието е организирано от IPPOG (International Particle Physics Outreach Group), Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, SEEIIST и съдействието на OSOS („Отворени училища за отворено общество“) и е част от програмата на майсторските класове на IPPOG в България. Майсторският клас по „Терапия с частици“ показва нагледно значимостта на фундаменталните изследвания за приложения в медицината и полезността им за обществото.

През 2019 г. група ученици и учители от гимназията посещават централата на ЦЕРН в Женева. Основната цел на пътуването е да бъде провокиран интересът на децата към природните науки при срещата им отблизо с голямата наука. Пандемията осуетява планираните посещения през 2020 и 2021 година.

На 2 юни в гимназията ще бъде открита експериментална зона по природни науки, в която ще се провеждат практическите знанията по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и физика и астрономия. Средствата за изграждането на зоната са осигурени по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“. В тази модерна зона учениците ще имат възможност под ръководството на своите учители да прилагат знанията си на практика. По този начин ще развиват своите компетентности, придобити в часовете по физика и астрономия, химия, биология и здравно образование. Закупени са много учебни материали и пособия, различни уреди, демонстрационна маса за опити, мултимедии и лаптопи. Всеки ученик ще има работно място.

Профил „Предприемачески“ е продължение на утвърдените през 1996 г. икономически паралелки с предпрофесионална подготовка – „Икономика и мениджмънт“ и „Банково дело“. През всичките тези години учениците от този профил осъществяват обучението си по учебни планове, съгласувани и разработени с помощта на „Джуниър Ачийвмънт“ – България. Всяка година възпитаници на гимназията се включват в много инициативи на организацията. Учениците Алекс Христов, Владислав Георгиев, Денис Сусанин и Юмер Юмеров, от XIГ клас с помощта на техния учител по икономически дисциплини Димитър Кърнолски участват в национално състезание „Учебна компания – изгряващи звезди“, организирано от „Джуниър Ачийвмънт“ – България.

Учебната компания Bionic Givers се класира за финалите на състезание, като печели първото място от групата на второто жури. В проявата участват 47 отбора. Компанията на ПГ „Христо Ботев“ за пръв път достига на толкова високо ниво в надпреварата. Следващата стъпка е национално състезание, на което сили ще премерят общо 12 отбора. Компанията Bionic Givers е резултат на личната ангажираност на учениците и израз на отговорното им отношение към проблемите, свързани с опазване на околната среда. Главната им цел е да съхранят биоразнообразието. Разработили са три биопродукта с цел да се намали използването на пестициди в земеделието, както и да се намери решение на проблема с вароатозата при пчелите.

Кулминация на честванията по случай 140-годишнината ще бъде официалното тържество на 2 юни, което ще се състои в двора на гимназията предвид противоепидемичните мерки. В момента тече конкурс за рисунка „Моето училище на 140 години“.