МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили международна или временна закрила

Електронен адрес, на който родителят/настойникът/попечителят/представителят на детето или ученика, търсещо или получило международна или временна закрила, може да подава заявление за прием в държавните и в общинските детски градини и училища в област Кюстендил и по електронен път: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

doc1Образец на заявление от родителя настойника/попечителя/представителя на детето или ученика

Телефон на експерт от РУО, владеещ английски и/или руски език, за предоставяне на допълнителна информация при необходимост във връзка с приема и обучението на децата и учениците в държавните и в общинските детски градини и училища: Любка Ковачева - старши експерт по чужд език и по майчин език - 0879992915; 078988560.

pdf1Процедура за насочване и записване на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища

pdf1Інформація про порядок прийому та навчання дітей та учнів дошкільного та шкільного віку з України в державні та муніципальні дитячі садки та школи Болгарії

doc1Заява

pdf1Information on the procedure for admission and education of children and students of preschool and school age from Ukraine in Bulgarian state and municipal kindergartens and schools

doc1Аpplication

Училища в област Кюстендил: https://rio-kyustendil.bg/uchilishta

Детски градини в област Кюстендил: https://rio-kyustendil.bg/detski-gradini 

Полезни връзки и контакти за пристигащи в България украински граждани: https://www.redcross.bg/news/view?nwid=24253

pdf1Изисквания за заемане на педагогически длъжности в системата на предучилищното и училищното образование в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Наредба 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. pdf1Приложение № 1 към чл. 10 на Наредбата.

pdf1Процедура за легализиране на документи за образование, които да послужат при кандидатстване за работа в системата на предучилищното и училищното образование

Информация за свободните работни места в системата на предучилищното и училищното образование - https://rio-kyustendil.bg/svobodni-rabotni-mesta

pdf1Насоки за придобиването професионална квалификация детски учител, начален учител, „учител по…“ и „ресурсен учител“ с линк към висшите училища: https://rvu.nacid.bg/home

Предстоящо

Уютно като у дома: Учениците от ОУ „Никола Вапцаров“ в Бобов дол се забавляват с антигенните тестове и си играят на лаборанти

azbukinikolavapcarov

Само 5 от общо 173 деца от ОУ „Никкола Вапцаров“ в Бобов дол учат дистанционно - две от I клас и по едно от III, IV и VI клас. „Родителите им не са дали съгласие за тестване по-скоро защото се притесняват, че при евентуален положителен тест това би им коствало да не ходят на работа, а не че са против присъственото обучение“, обяснява директорът на училището Галина Панева.

В бобовдолското училище има много групи по различни видове изкуство, въпреки че епидемичната обстановка затруднява провеждането на извънкласните дейности и заниманията по интереси.

Тя уточнява, че тези пет деца също са обхванати и учат асинхронно според указанията на МОН, тъй като училището не разполага с нужната техника, с която да могат да следят директно какво се случва в клас от вкъщи. Затова с тях се работи индивидуално, като учителите им предоставят необходимите материали, по които да работят у дома.

Основното и средното училище са средищни и родителите на децата от близките населени места могат да избират в кое от тях да ги запишат. Общината осигурява транспорта на пътуващите ученици.

Останалите деца, които учат присъствено, вече нямат никакви проблеми с тестването, сами се справят с него и даже се забавляват. От малко помощ се нуждаят само децата от I и II клас, но и те си играят на лаборанти и им харесва.

„Тестването не отнема повече от 10 - 15 минути, така че всичко върви нормално - твърди Галина Панева. В началото ни помагаха родители, които имат зелени сертификати. Ползвахме ги като доброволци в 6 от 9-те паралелки и това много помогна. Така те лично видяха за какво става въпрос, и успокоиха останалите родители, защото в началото нежелаещите да се тестват децата им, бяха повече.“

В Бобов дол освен ОУ „Никола Вапцаров“ има още две училища - СУ „Христо Ботев“ и една професионална гимназия.

Основното и средното училище са средищни и родителите на децата от близките населени места могат да избират в кое от тях да ги запишат. Общината осигурява транспорта на пътуващите ученици по график, който е комбиниран за двете училища, като повечето от живеещите в селата около Дупница учат в основното училище, а от селата към Перник са в СУ „Христо Ботев“. В „Никола Вапцаров“ учат 23 деца, пътуващи от 6 населени места.

Организацията на обучение е целодневна, като сутрин се започва на плаващо работно време, за да няма струпване на децата на входа и изхода, разположени са на различни етажи съобразно противоепидемичните мерки. Между 8 и 8.30 ч. започва учебният ден, като последни влизат първокласниците. Плаващи са и междучасията, зоните за отдих и краят на учебния ден за учениците от началния и прогимназиалния етап на обучение.

Педагогическият екип се състои от 21 човека, към него от тази година има психолог и помощник на учителя, наети по проекта на МОН „Подкрепа за приобщаващо образование“. „Имаме деца, които търсят психологическа подкрепа дори докато бяха в онлайн обучение - казва г-жа Галина Панева. - Децата влизат в контакт с психолога и провеждат виртуални срещи, когато имат необходимост заради това, че са вкъщи и са изолирани. Отделно се провеждат срещи и с ученици, които са идентифицирани, че имат нужда от подкрепа, след съгласие на родител, разбира се.“

В ОУ „Никола Вапцаров“ работят и по други проекти на МОН, като „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“, „Образование за утрешния ден“ и „Подкрепа за успех“, по който през миналата година са сформирани групи за допълнителна подкрепа и занимания по интерес. А от тази година предоставят консултации по кариерно ориентиране. За целта ползват услугите на консултантите от Центъра по кариерно ориентиране в Кюстендил. Те идват на място в училището за провеждане на занятията. А когато това е невъзможно, консултациите се осъществяват онлайн през платформата „Тиймс“, която ползва школото. Кариерните специалисти най-често работят по класове. Но когато идентифицират необходимост, консултират индивидуал- но някои ученици или пък дават допълнителни консултации на децата при нужда.

През миналото лято училището участва и в НП „Отново заедно“ на МОН. Успява да изпрати 12 ученици на детски лагер в хотел „Балканика“ в Китен, откъдето те се връщат изключително доволни. Материалната база е обновена и модернизирана и осигурява възможности за развитие на разнородните интереси на учениците - фитнес зала, три компютърни кабинета, интерактивен кабинет, зала по интереси, кабинет природни науки, библиотека, ресурсна стая, физкултурен салон.

„През годините сме се включвали в проекти за енергийна ефективност и оборудване и базата ни е доста добра. Работили сме и по проекти за средищните училища. Благодарение на тях успяхме да закупим доста оборудване, направихме зали за занимания по интереси, имаме изграден фитнес с доста съоръжения. Финансирането идва главно от участията ни в различни проекти и национални програми - категорична е Галина Панева. "Материалната ни база е добре с изключение на тази за спорт. Спортните площадки, особено външните, са за задължителен ремонт и реновиране. Физкултурния салон се опитваме да го поддържаме, доколкото можем, като го боядисваме, закупуваме съоръжения от ежедневна необходимост, но и той има нужда от основен ремонт и оборудване. За тях обаче не можем да кандидатстваме и да бъдем бенефициенти, затова водим разговори с Общината.“

В училището има малко деца от уязвимите групи. Но въпреки това се налага да работят по Механизма за обхват, тъй като има ученици, които са заминали с родителите си в чужбина, но се водят в системата. В такива случаи екипите трябва да организират поне 2 - 3 посещения по домовете им, за да се установи, че наистина трайно са се изселили.

„При нас няма проблем със сегрегацията. Още със създаването на мините в Бобов дол хората от малцинствата, които са идвали от цялата страна, са социализирани и интегрирани - уточнява директорката. "Нямаме и деца билингви, всички говорят български. Освен това родителите им държат на образованието и много рядко се случва някое дете от уязвима група да отпадне. Доказателство за това е фактът, че през последните три години нямаме нито отпаднали ученици, нито реинтегрирани.“
Училището е раздало 16 лаптопа за работа в онлайн среда предимно на семейства с по 2-3 деца, чиито родители нямат възможност да осигурят на всяко от тях отделно устройство.

След завършване на основното си образование през последните 2-3 години голяма част от децата се насочват към местната професионална гимназия. Преди това повечето са се ориентирали към гимназиите в Благоевград - езикова, математическа или по изкуствата, а някои и към ПГ по компютърни технологии и системи в Правец.

Епидемичната обстановка затруднява провеждането на извънкласните дейности и заниманията по интереси. Но към училището има групи по различни изкуства, много добре работят и с местното читалище „Миньор 2006“. През миналата учебна година две от техните ученички стават носители на специалната награда „Звезди в радиото“ в Благоевград и това им помага да влязат в гимназията по изкуствата в Благоевград. Голяма част от възпитаниците на „Никола Вапцаров“ участват в детско-юношеския ансамбъл към читалището, ръководен от Димана Боянова и нейния съпруг от ансамбъл „Пирин“. В областта на спорта най-активно се изявяват във футбола и борбата.

Училището успява да отбележи патронния си празник на 7 декември - рождената дата на Никола Вапцаров, с традиционните конкурси за четене на произведения от поета революционер, както и доста виртуални инициативи. Но не успяват да проведат предвидените спортни състезания заради падналия сняг Откриват и подвижни изложби във фоайетата и коридорите на училището с рисунки на тема „Моето училище“ и „Моят град“, които периодично се сменят в зависимост от тематиката и сезона. „Опитваме се да създаваме уют, за да се чувстват като у дома си и да идват с желание. Правим го с тяхно участие, за да пазят постигнатото“, завършва директорката.