МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили международна или временна закрила

Електронен адрес, на който родителят/настойникът/попечителят/представителят на детето или ученика, търсещо или получило международна или временна закрила, може да подава заявление за прием в държавните и в общинските детски градини и училища в област Кюстендил и по електронен път: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

doc1Образец на заявление от родителя настойника/попечителя/представителя на детето или ученика

Телефон на експерт от РУО, владеещ английски и/или руски език, за предоставяне на допълнителна информация при необходимост във връзка с приема и обучението на децата и учениците в държавните и в общинските детски градини и училища: Любка Ковачева - старши експерт по чужд език и по майчин език - 0879992915; 078988560.

pdf1Процедура за насочване и записване на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища

pdf1Інформація про порядок прийому та навчання дітей та учнів дошкільного та шкільного віку з України в державні та муніципальні дитячі садки та школи Болгарії

doc1Заява

pdf1Information on the procedure for admission and education of children and students of preschool and school age from Ukraine in Bulgarian state and municipal kindergartens and schools

doc1Аpplication

Училища в област Кюстендил: https://rio-kyustendil.bg/uchilishta

Детски градини в област Кюстендил: https://rio-kyustendil.bg/detski-gradini 

Полезни връзки и контакти за пристигащи в България украински граждани: https://www.redcross.bg/news/view?nwid=24253

pdf1Изисквания за заемане на педагогически длъжности в системата на предучилищното и училищното образование в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Наредба 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. pdf1Приложение № 1 към чл. 10 на Наредбата.

pdf1Процедура за легализиране на документи за образование, които да послужат при кандидатстване за работа в системата на предучилищното и училищното образование

Информация за свободните работни места в системата на предучилищното и училищното образование - https://rio-kyustendil.bg/svobodni-rabotni-mesta

pdf1Насоки за придобиването професионална квалификация детски учител, начален учител, „учител по…“ и „ресурсен учител“ с линк към висшите училища: https://rvu.nacid.bg/home

Предстоящо

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИЗУЧАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ И ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ“

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МОН И МО „ИЗУЧАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ И ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ“ 

page 1СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница, разработи и спечели проект „Заедно да съхраним историческата памет за ген. Георги Тодоров – „Генералът легенда“ и Седма Рилска дивизия по НП „Изучаване и съхраняване на традициите на българската армия. 
През учебната 2021/2022 година продължава традиционно своите връзки и активното си партньорство НЧ „Ген. Георги Тодоров 2011“, като проучва местната история чрез краеведчески изследвания, заснемаме и изследваме военни паметници и паметни знаци на територията на община Дупница. 
На 19.04.2022 година, ученици на училището се срещнаха с г-н Мартин Захариев, правнук на ген. Георги Тодоров. Гости на събитието бяха о.з. полковник Стоян Ушатов, г-жа Валентина Караганова и Дани Кюркчийска, секретар и библиотекар на НЧ „Ген. Георги Тодоров 2011“, доц. д-р Радослав Радославов, преподавател в ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград. Те разказаха спомени и вълнуващи истории, свързани с живота и делото на ген. Георги Тодоров. Срещата спомогна за повишаване на родолюбивото чувство у учениците, които ще съхраняват историческата памет и ще растат граждански ангажирани личности, приобщени към ценностите на демократичното общество. 
Изработен е албум „Заедно да съхраним историческата памет за ген. Георги Тодоров – „Генералът легенда“. Направени са постери, създаден е училищен кът, посветен на Българската армия.