Актуално

ИНФОРМАЦИЯ

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2024/2025 година

 I. Изисквания към учениците при кандидатстване:

Прочети още...

Предстоящо

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

Обучение за учителите по математика

Регионално управление на образованието - Кюстендил организира обучение за учителите по математика на тема: "Развитие на личностния потенциал на децата и учениците чрез диференцирано и персонализирано обучение".

Обучението ще се проведе на 12.11.2022 г. от 09.30 часа в ОУ "Св. Св кирил и Методий", гр. Кюстендил.