МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили международна или временна закрила

Електронен адрес, на който родителят/настойникът/попечителят/представителят на детето или ученика, търсещо или получило международна или временна закрила, може да подава заявление за прием в държавните и в общинските детски градини и училища в област Кюстендил и по електронен път: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

doc1Образец на заявление от родителя настойника/попечителя/представителя на детето или ученика

Телефон на експерт от РУО, владеещ английски и/или руски език, за предоставяне на допълнителна информация при необходимост във връзка с приема и обучението на децата и учениците в държавните и в общинските детски градини и училища: Любка Ковачева - старши експерт по чужд език и по майчин език - 0879992915; 078988560.

pdf1Процедура за насочване и записване на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища

pdf1Інформація про порядок прийому та навчання дітей та учнів дошкільного та шкільного віку з України в державні та муніципальні дитячі садки та школи Болгарії

doc1Заява

pdf1Information on the procedure for admission and education of children and students of preschool and school age from Ukraine in Bulgarian state and municipal kindergartens and schools

doc1Аpplication

Училища в област Кюстендил: https://rio-kyustendil.bg/uchilishta

Детски градини в област Кюстендил: https://rio-kyustendil.bg/detski-gradini 

Полезни връзки и контакти за пристигащи в България украински граждани: https://www.redcross.bg/news/view?nwid=24253

pdf1Изисквания за заемане на педагогически длъжности в системата на предучилищното и училищното образование в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Наредба 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. pdf1Приложение № 1 към чл. 10 на Наредбата.

pdf1Процедура за легализиране на документи за образование, които да послужат при кандидатстване за работа в системата на предучилищното и училищното образование

Информация за свободните работни места в системата на предучилищното и училищното образование - https://rio-kyustendil.bg/svobodni-rabotni-mesta

pdf1Насоки за придобиването професионална квалификация детски учител, начален учител, „учител по…“ и „ресурсен учител“ с линк към висшите училища: https://rvu.nacid.bg/home

Предстоящо

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2023/2024 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 1, т. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил кани работодателите и представителни организации на работодателите от област с административен център Кюстендил да направят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии по приложения образец.

Заявките могат да се направят и чрез училищата в срок до 15 януари 2023 година.

xls1Образец на заявка може да свалите от тук. (публ. 18.10.2022 г.)

xls1Списък на неспециализираните училища - профилирани и професионални гимназии и средни училища в област Кюстендил, които ще осъществяват ДПП в VIII клас в паралелки за профилирана и/или за професионална подготовка за учебната 2023/2024 година (публикувано на 18.10.2022 г.)

Национална програма ,,Мотивирани учители“ 2021 г.

Публикувано на 25.03.2021 г.

На официалната страница на МОН в рубриката ,,Програми и проекти“ е публикувана одобрена от министъра на образовеанието и науката процедура за кандидатстване и подбор на участниците, както и образци на заявление за кандидатстване и тристранен договор за участник.

Кандидатите, които желаят да се включат в процедура по подбор за участие в дейностите на Модул 2, подават заявление с приложени копия на необходимите документи в РУО – Кюстендил в срок до 31 март 2021 г.

Информация за процедурата за кандидатстване, образци на документите за кандидатстване, сроковете за кандидатстване и включването в програмата може да видите тук:

Процедура за кандидатстване

Образец на заявление за кандидатстване

Проект на договор

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА (МОН) И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА (МО) „ИЗУЧАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ И ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ“ 2021 (за ученици от VIII до X клас)

Публикувано на 06.04.2021 г.

Приложения:

1. Национална програма на Министерството на образованието и науката (МОН) и на Министерството на отбраната (МО) „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия";
2. Формуляр за кандидатстване по програмата;
3. Декларация образец;
4. Оценъчна таблица по програмата;
5. Табличен отчет по програмата;
6. РМС № 257/25.03.2021 г.

Предстои изпълнението на Националната програма на Министерството на образованието и науката и на Министерството на отбраната „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия", приета с РМС № 257/25.03.2021 година.

Националната програма включва два модула:

Модул А „Разработване на училищни проекти, свързани с изследване на историческото минало на българската армия, както и за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия - 6 май";

Модул Б „Провеждане на национален форум за обучение и за представяне на добри практики на ученици, участващи в дейностите от Модул А), на тема: „Запознаване на учениците с военното дело и със славното историческо минало на българската армия и споделяне на добри практики".

ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Прочети още...

Ученици от СЕУ ,,Св. Паисий Хилендарски“ , град Дупница на национален форум по проект „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“ в НВУ „Васил Левски“, Велико Търново

Публикувано на 18.07.2022 г.

Деветима ученици от СЕУ ,,Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница, участваха в национален форум за обучение и представяне на добри практики на ученици от Националната програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“. Учениците и техният ръководител г-н Иван Лесов прекараха от 11 до 16 юли 2022 г. на територията на НВУ “Васил Левски“, Велико Търново под ръководството на курсантите сержант Атина Трайкова и сержант Жулиета Вълчева.

bgarmy 1

Деветимата ученици преминаха през различни обучения по военна история, военна топография, лидерска, строева, огнева и военномедицинска подготовка, както и курс по оцеляване в природата. Освен в обученията участваха в организираните игри със състезателна цел, като спечелиха първо място в занятието по Военна топография и трето място в занятието по Лидерска подготовка. За всички участници най-интересен бе последният ден, когато бе закрит и курсът. Учениците имаха шанс да се возят в танк, да се научат да си слагат противогаз и да стрелят с airsoft AK-47 по мишена. Всички, макар и изтощени, се справиха отлично. Участниците във форума споделят, че това са „най-хубавите дни в живота им“, защото патриотичното чувство е завладяло всички, намерили са приятели, съмишленици, работили са в екип, опознали са себе си и са се почувствали горди да са част от Българската армия.

Прочети още...

Национална програма „Иновации в действие“

 

Обмен на иновативни практики в Пето ОУ „Христо Ботев“, Кюстендил

В тридневен обмен на иновации по НП „Иновации в действие“ в Пето ОУ „Христо Ботев“, Кюстендил гости бяха учители и ученици от ОУ „В.Левски“, град Кнежа и ОУ „А. Страшимиров“, с.Светлен, общ.Търговище. Екипи от Пето ОУ представиха пред гостите един нов поглед при изучаването на STEM – науки.
Г-жа Костова и учениците от трети клас представиха час за занимания по интереси „Приложна наука“ на тема „Малки детективи“. Обучението бе изнесено в една от залите на „Торготерм“ АД, където малките детективи писаха и разчитаха невидими писма, правиха научни опити и експерименти, запознаха се с устройството и приложението на дрон и робот, обсъждаха и правиха изводи в една различна, креативна среда. Децата бяха силно впечатлени от новите тнехнологии и мотивирани да изучават науки, за да получат по- добра реализация в живота. В експерименталната работа на третокласниците активно се включиха и учениците от гостуващите училища.
Чрез бинарния урок „Бягаща математика“, проведен от М. Миленкова - начален учител и В.Николов- учител по ФВС, учениците доказаха, че изучаването на математиката може да бъде лесно и забавно. Учениците, преминавайки през различни изпитания – подвижни игри и математически задачи, откриха „ключа на знанието“.
Младите еколози от 4 клас и г-жа И. Вучкова изследваха замърсяването на водите и коритото на река Банщица, научиха как се пречистват водите. Чрез метода „Дърво на решенията“ учениците направиха важни заключения относно опазването, пречистването и разумното използване на водите.
В седми клас бе проведен бинарен урок „Законът на Ом. Формули и математически изчисления“. Учениците с професионалното ръководство на Св. Петров – учител по физика и Д. Шиякова – учител по математика, откриха взаимната свързаност между физиката и математиката, осъзнаха, че когато двете науки си „помагат“, ученето става по- лесно, а трудните предмети – по – разбираеми.
Срещата завърши с кръгла маса на тема „Иновативни методи и похвати за качествено образование“, на която бяха споделени иновативни практики, идеи, предизвикателства и решения. На срещата присъстваха и педагози от ОУ „Васил Главинов“, град Велес, Северна Македония.

Прочети още...