Актуално

Предстоящо

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

Национална програма ,,Мотивирани учители“ 2021 г.

Публикувано на 25.03.2021 г.

На официалната страница на МОН в рубриката ,,Програми и проекти“ е публикувана одобрена от министъра на образовеанието и науката процедура за кандидатстване и подбор на участниците, както и образци на заявление за кандидатстване и тристранен договор за участник.

Кандидатите, които желаят да се включат в процедура по подбор за участие в дейностите на Модул 2, подават заявление с приложени копия на необходимите документи в РУО – Кюстендил в срок до 31 март 2021 г.

Информация за процедурата за кандидатстване, образци на документите за кандидатстване, сроковете за кандидатстване и включването в програмата може да видите тук:

Процедура за кандидатстване

Образец на заявление за кандидатстване

Проект на договор

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА (МОН) И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА (МО) „ИЗУЧАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ И ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ“ 2021 (за ученици от VIII до X клас)

Публикувано на 06.04.2021 г.

Приложения:

1. Национална програма на Министерството на образованието и науката (МОН) и на Министерството на отбраната (МО) „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия";
2. Формуляр за кандидатстване по програмата;
3. Декларация образец;
4. Оценъчна таблица по програмата;
5. Табличен отчет по програмата;
6. РМС № 257/25.03.2021 г.

Предстои изпълнението на Националната програма на Министерството на образованието и науката и на Министерството на отбраната „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия", приета с РМС № 257/25.03.2021 година.

Националната програма включва два модула:

Модул А „Разработване на училищни проекти, свързани с изследване на историческото минало на българската армия, както и за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия - 6 май";

Модул Б „Провеждане на национален форум за обучение и за представяне на добри практики на ученици, участващи в дейностите от Модул А), на тема: „Запознаване на учениците с военното дело и със славното историческо минало на българската армия и споделяне на добри практики".

ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Прочети още...

Ученици от СЕУ ,,Св. Паисий Хилендарски“ , град Дупница на национален форум по проект „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“ в НВУ „Васил Левски“, Велико Търново

Публикувано на 18.07.2022 г.

Деветима ученици от СЕУ ,,Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница, участваха в национален форум за обучение и представяне на добри практики на ученици от Националната програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“. Учениците и техният ръководител г-н Иван Лесов прекараха от 11 до 16 юли 2022 г. на територията на НВУ “Васил Левски“, Велико Търново под ръководството на курсантите сержант Атина Трайкова и сержант Жулиета Вълчева.

bgarmy 1

Деветимата ученици преминаха през различни обучения по военна история, военна топография, лидерска, строева, огнева и военномедицинска подготовка, както и курс по оцеляване в природата. Освен в обученията участваха в организираните игри със състезателна цел, като спечелиха първо място в занятието по Военна топография и трето място в занятието по Лидерска подготовка. За всички участници най-интересен бе последният ден, когато бе закрит и курсът. Учениците имаха шанс да се возят в танк, да се научат да си слагат противогаз и да стрелят с airsoft AK-47 по мишена. Всички, макар и изтощени, се справиха отлично. Участниците във форума споделят, че това са „най-хубавите дни в живота им“, защото патриотичното чувство е завладяло всички, намерили са приятели, съмишленици, работили са в екип, опознали са себе си и са се почувствали горди да са част от Българската армия.

Прочети още...

Национална програма „Иновации в действие“

 

Обмен на иновативни практики в Пето ОУ „Христо Ботев“, Кюстендил

В тридневен обмен на иновации по НП „Иновации в действие“ в Пето ОУ „Христо Ботев“, Кюстендил гости бяха учители и ученици от ОУ „В.Левски“, град Кнежа и ОУ „А. Страшимиров“, с.Светлен, общ.Търговище. Екипи от Пето ОУ представиха пред гостите един нов поглед при изучаването на STEM – науки.
Г-жа Костова и учениците от трети клас представиха час за занимания по интереси „Приложна наука“ на тема „Малки детективи“. Обучението бе изнесено в една от залите на „Торготерм“ АД, където малките детективи писаха и разчитаха невидими писма, правиха научни опити и експерименти, запознаха се с устройството и приложението на дрон и робот, обсъждаха и правиха изводи в една различна, креативна среда. Децата бяха силно впечатлени от новите тнехнологии и мотивирани да изучават науки, за да получат по- добра реализация в живота. В експерименталната работа на третокласниците активно се включиха и учениците от гостуващите училища.
Чрез бинарния урок „Бягаща математика“, проведен от М. Миленкова - начален учител и В.Николов- учител по ФВС, учениците доказаха, че изучаването на математиката може да бъде лесно и забавно. Учениците, преминавайки през различни изпитания – подвижни игри и математически задачи, откриха „ключа на знанието“.
Младите еколози от 4 клас и г-жа И. Вучкова изследваха замърсяването на водите и коритото на река Банщица, научиха как се пречистват водите. Чрез метода „Дърво на решенията“ учениците направиха важни заключения относно опазването, пречистването и разумното използване на водите.
В седми клас бе проведен бинарен урок „Законът на Ом. Формули и математически изчисления“. Учениците с професионалното ръководство на Св. Петров – учител по физика и Д. Шиякова – учител по математика, откриха взаимната свързаност между физиката и математиката, осъзнаха, че когато двете науки си „помагат“, ученето става по- лесно, а трудните предмети – по – разбираеми.
Срещата завърши с кръгла маса на тема „Иновативни методи и похвати за качествено образование“, на която бяха споделени иновативни практики, идеи, предизвикателства и решения. На срещата присъстваха и педагози от ОУ „Васил Главинов“, град Велес, Северна Македония.

Прочети още...