Актуално

Предстоящо

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

В изпълнение на посочените мерки в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции са изготвени: