МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

В изпълнение на посочените мерки в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции са изготвени: