Актуално

ИНФОРМАЦИЯ

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2024/2025 година

 I. Изисквания към учениците при кандидатстване:

Прочети още...

Предстоящо

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

На пътя животът е с предимство!

 
Първите годишни награди за пътна безопасност са връчени на специална церемония в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) в София. Инициативата е на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, организирана с подкрепата на БТА. 
 
В Националния ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни, са отличени областни комисии, работещи по темата, областни дирекции на МВР, общини, регионални дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“, училища и детски градини. Целта е да се поощрят регионални и местни дейности, реализирани в подкрепа на подобряването на безопасността и намаляването на жертвите и ранените по пътищата. Сред наградените е отборът от СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница, победител в категория „Образователна среда в подкрепа на БДП“.
 
На церемонията присъстват министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков, министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков, министърът на младежта и спорта Димитър Илиев, заместник-министърът на вътрешните работи Кирил Ценкин и заместник-министър на образованието и науката Мариета Георгиева. Г-жа Георгиева напомни, че трябва да научим младите хора да уважават закона и правилата, да уважават себе си и да бъдат толерантни един към друг, да бъдат грижовни и отговорни.
 
Наградата е чест и отговорност, а знанията за безопасността по пътищата са най-ценните уроци, защото на пътя животът е с предимство!
 
Регионално управление на образованието поздравява отбора и ръководителите от СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница и им пожелава още по–големи успехи!
bdp2023
Прочети още...

Областен кръг от националното състезание по безопасност на движението за учебната 2022/2023 година

Отборът на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница, спечели областния кръг от националното състезание по безопасност на движението БДП – за учебната 2022/2023 година.

SastezanieBDP2022 2023 1

Националното състезание по безопасност на движението по пътищата се организира и провежда, в изпълнението на държавната политика по БДП, насочена към насърчаване на учащите се към безопасно и културно поведение на пътя и е включено в календара на МОН за ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии през учебната 2022/2023 година. Основна цел на състезанието, е подпомагане на възпитаването и обучението на учениците, за спазването на правила и формирането на култура, за безопасно поведение на пътя.

Двата отбора, състезаващи се в първа възрастова група, бяха отборите на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница и на СУ „Христо Ботев“, град Кочериново. Изключително мотивирани, подготвени и заредени със спортсменство бяха момичетата и момчетата, участници в състезанието.

Отборите трябваше да преминат през два кръга. В единия решаваха тест по БДП, а вторият бе практически – преминаване на елементи, като се спазват правилата за безопасност, на движението на колоездачи. След приключване на състезанието, бяха изчислени точките на отборите и определено крайното класиране. Първи във възрастовата група 5-7 клас стана отборът на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница, а след тях с минимална разлика се нареди отборът на СУ „Христо Ботев“, град Кочериново.

Призьорите получиха грамоти и предметни награди. Учениците разбраха, че не е важна само победата, а целта на обучението по безопасност на движението по пътищата, както и приятелствата, които остават завинаги.

Прочети още...

Успешно представяне на Националния кръг на състезанието по БДП за учениците от област Кюстендил

В периода 09.06.2023 г. – 11.06.2023 г. учениците от СЕУ „Св. Паисий Хилендарски" - град Дупница, взеха участие в националния кръг на Националното състезание по безопасност на движението в Ботевград. Те представиха област Кюстендил в първа възрастова група. Участваха 20 отбора от цялата страна, а нашите ученици – Александра Николова, Алекс Деянчева, Красимир Рангелов и Денислав Пейчев, с ръководител Павлина Кишкина, завоюваха достойно пето място. Състезанието премина в два кръга – теоретична и практическа част. Учениците показаха знания и умения и в двете части, караха велосипеди, преминаваха препятствия и получиха грамоти за участието си.

Проявата подпомага възпитаването и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, която е свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност и подкрепя учениците да могат да взимат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават действията си и носят пряка отговорност за това. Независимо от акцента върху знанията и уменията по БДП, чрез състезанието се възпитават и качества от значение за общото личностно развитие като информираност, култура в отношенията, съобразителност, уважение към общността и правилата. Чрез провеждането на състезанието могат да се проследят и някои резултати на учениците, придобити вследствие на обучението в системата на предучилищното и училищното образование.

Официални гости на събитието бяха г-жа Росица Иванова – началник на РУО – София област, Стефка Граматикова – секретар на Община Ботевград, Станислав Груев – главен експерт ФВС в МОН и Гергана Иванова - главен експерт в МОН.

Националната комисия за организиране и провеждане на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата бе в състав:

Председател: д-р Милен Марков – държавен експерт в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата
Членове на комисията:
1. доц. д-р Дурхан Салиев - преподавател в ТУ - гр. София;
2. Татяна Досева - директор на Националния дворец на децата;
3. Ани Спасова - старши експерт по ФВ и спорт в РУО - София област

NationalnoSastezanieBDP

ЕМОЦИИ И ЗАБАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БДП

На 23.02.2023 г. се проведе общинския кръг на Националното състезание по БДП за ученици във възрастова група V – VII клас. Участници бяха отборите на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ - гр. Дупница, обл. Кюстендил и ОУ „Св. Климент Охридски“ - гр. Дупница, обл. Кюстендил. Учениците решаваха писмен тест от учебното съдържание за съответните класове по безопасност на движението по пътищата и участваха в практическо занятие по управление на велосипед. Показаха много добри знания, умения и спортсменски дух. Забавляваха се, управлявайки велосипед, докато пренасяха чаша вода, минаваха по препятствия, движеха се по начертан маршрут – осморка и около конуси. През цялото време спазваха правилата за подаване на сигнали, съобразявайки се с пътни знаци.

SastezanieBDP 3

Класирането беше отборно, а победител е отборът на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ - гр. Дупница, обл. Кюстендил.

Прочети още...