Актуално

Информация за приема в V клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ! 
 
„Скъпи ученици,
Пред Вас се открива нова глава, пълна с интересни предизвикателства и забавни моменти.
Увереността и любопитството ще бъдат Ваши верни спътници по пътя на знанието.
Поздравления за началото на Вашето пътешествие в пети клас.
Вярваме във Вас и знаем, че ще постигнете успехи с усърдие и старание.
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

В периода 09.06.2023 г. – 11.06.2023 г. учениците от СЕУ „Св. Паисий Хилендарски" - град Дупница, взеха участие в националния кръг на Националното състезание по безопасност на движението в Ботевград. Те представиха област Кюстендил в първа възрастова група. Участваха 20 отбора от цялата страна, а нашите ученици – Александра Николова, Алекс Деянчева, Красимир Рангелов и Денислав Пейчев, с ръководител Павлина Кишкина, завоюваха достойно пето място. Състезанието премина в два кръга – теоретична и практическа част. Учениците показаха знания и умения и в двете части, караха велосипеди, преминаваха препятствия и получиха грамоти за участието си.

Проявата подпомага възпитаването и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, която е свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност и подкрепя учениците да могат да взимат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават действията си и носят пряка отговорност за това. Независимо от акцента върху знанията и уменията по БДП, чрез състезанието се възпитават и качества от значение за общото личностно развитие като информираност, култура в отношенията, съобразителност, уважение към общността и правилата. Чрез провеждането на състезанието могат да се проследят и някои резултати на учениците, придобити вследствие на обучението в системата на предучилищното и училищното образование.

Официални гости на събитието бяха г-жа Росица Иванова – началник на РУО – София област, Стефка Граматикова – секретар на Община Ботевград, Станислав Груев – главен експерт ФВС в МОН и Гергана Иванова - главен експерт в МОН.

Националната комисия за организиране и провеждане на Националното състезание по безопасност на движението по пътищата бе в състав:

Председател: д-р Милен Марков – държавен експерт в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата
Членове на комисията:
1. доц. д-р Дурхан Салиев - преподавател в ТУ - гр. София;
2. Татяна Досева - директор на Националния дворец на децата;
3. Ани Спасова - старши експерт по ФВ и спорт в РУО - София област

NationalnoSastezanieBDP