Актуално

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Конкурс за заемане на длъжността "директор" на държавни и общински училища на територията на област Кюстендил

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област Кюстендил:

1. Средно училище „Христо Ботев“,гр. Бобов дол
2. Основно училище „Христаки Павлович“, гр. Дупница
3. Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Раждавица
4. Основно училище „Проф. Марин Дринов“, гр. Кюстендил
5. Шесто основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил
6. Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил

Прочети още...

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

eu logo bgESF logo BG mon

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

https://podkrepazauspeh.mon.bg/


Графици за провеждане на обученията на педагогическите специалисти в изпълнение на Дейност 2 по проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020) през учебната 2020/2021 година. (Публикувано на 20.04.2021 г.)

 ОБЯВА

Във връзка с изпълнението на Дейност 8 по проект „Подкрепа за успех“ РУО – Кюстендил организира междуучилищни дейности за училищата на територията на област Кюстендил, както следва:

1 . На 21.06.2022 г. от 9,00 часа до 13.00 часа в пространството пред Детски отдел на Регионална библиотека, гр. Кюстендил ще се проведат междуучилищни дейности с участието на ученици от град Кюстендил. Училище-организатор на дейностите за град Кюстендил – VI ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил. ПРОГРАМА


2. На 23.06.2022 г. от 9,00 часа до 13.00 часа в парк Рила, гр. Дупница ще се проведат междуучилищни дейности с участието на ученици от град Дупница. Училище-организатор на дейностите за град Дупница – ОУ „Христаки Павлович“, гр. Дупница. ПРОГРАМА