Актуално

Предстоящо

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

eu logo bgESF logo BG mon

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

https://podkrepazauspeh.mon.bg/


Графици за провеждане на обученията на педагогическите специалисти в изпълнение на Дейност 2 по проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020) през учебната 2020/2021 година. (Публикувано на 20.04.2021 г.)

 ОБЯВА

Във връзка с изпълнението на Дейност 8 по проект „Подкрепа за успех“ РУО – Кюстендил организира междуучилищни дейности за училищата на територията на област Кюстендил, както следва:

1 . На 21.06.2022 г. от 9,00 часа до 13.00 часа в пространството пред Детски отдел на Регионална библиотека, гр. Кюстендил ще се проведат междуучилищни дейности с участието на ученици от град Кюстендил. Училище-организатор на дейностите за град Кюстендил – VI ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил. ПРОГРАМА


2. На 23.06.2022 г. от 9,00 часа до 13.00 часа в парк Рила, гр. Дупница ще се проведат междуучилищни дейности с участието на ученици от град Дупница. Училище-организатор на дейностите за град Дупница – ОУ „Христаки Павлович“, гр. Дупница. ПРОГРАМА