Актуално

Предстоящо

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

Изпълнение на дейност 4 „Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование“

  logo apspo

В изпълнение на дейност 4 „Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование“ на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, в гр. Кюстендил и гр. Дупница се проведоха мотивационни кампании за родители на деца от уязвими групи. Провеждането се реализира от психолога Анна Михайлова и мотиватора Анна Николова - обучители към Центъра за деца и младежи от уязвими и етнически групи, който е партньор по проекта. В организацията се включиха РУО - Кюстендил, община Дупница, община Кюстендил, детска градина "Мечта" гр. Кюстендил и детска градина "Слънце" гр. Дупница. Участници в кампаниите бяха родители на деца от уязвими общности, представители на училищни настоятелства, членове на обществени съвети, родители на деца посещаващи детски градини/училища с наличие на деца от малцинствата и деца със СОП. Лекторите успяха по много завладяващ начин, да представят пред тях, ползата от това децата да посещават детска градина, както и да ги запознаят с интересни техники и методи за работа с децата в домашна среда. Те показаха на родителите, че не са нужни много средства, за да ангажират вниманието на децата и да подпомогнат тяхното психоемоционално развитие. На организираните кафе паузи, участниците споделиха своите добри впечатления от наученото и възможността за дискусии по интересуващите ги въпроси.

20211007 161359

20211007 161846

20211007 164417 1