Актуално

Информация за приема в V клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ! 
 
„Скъпи ученици,
Пред Вас се открива нова глава, пълна с интересни предизвикателства и забавни моменти.
Увереността и любопитството ще бъдат Ваши верни спътници по пътя на знанието.
Поздравления за началото на Вашето пътешествие в пети клас.
Вярваме във Вас и знаем, че ще постигнете успехи с усърдие и старание.
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

Длъжност

Брой места

Член от Кодекса на труда

Училище/ детска градина/ обслужващо звено

Краен срок

Учител общообразователен учебен предмет - математика

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

ПГ "Акад. С. П. Корольов" - Дупница

23.12.2020

Учител по математика и информационни технологии

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1

ПГИМ "Йордан Захариев" - Кюстендил

04.12.2020

Учител по общообразователен учебен предмет - природни науки

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1

ОУ "Ав. Попстоянов" - Рила

02.12.2020

Учител НУП

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

ОУ "Проф. Марин Дринов" - Кюстендил

23.11.2020

Помощник възпитател (по заместване)

10 р. дни

чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ДГ “Миньор“ - Бобов дол

16.11.2020

Учител по математика - лектор

7 ч./седм.

 

ПГЛП "Вл. Димитров - Майстора" - Кюстендил

30.11.2020

Учител по информационни технологии - лектор

8 ч./седм.

 

ПГЛП "Вл. Димитров - Майстора" - Кюстендил

30.11.2020

Учител по физика - лектор

8 ч./седм.

 

ПГЛП "Вл. Димитров - Майстора" - Кюстендил

30.11.2020

Учител по български език и литература

1

чл. 68, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

ПГЛП "Вл. Димитров - Майстора" - Кюстендил

13.11.2020

Образователен медиатор

1/2

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

ПГЛП "Вл. Димитров - Майстора" - Кюстендил

13.11.2020

Огняр

1

чл. 68

НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Раждавица

13.11.2020

Учител по география и икономика

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

СУ "Христо Ботев" - Бобов дол

03.11.2020

Учител по история и цивилизация и география и икономика

1

чл. 68, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

ПГЛП "Вл. Димитров - Майстора" - Кюстендил

22.10.2020

Учител по химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1

ПГИМ "Йордан Захариев" - Кюстендил

20.10.2020

Учител по английски език, прогимназилен етап

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил

07.10.2020

Учител ЦОУД, прогимназиален етап

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил

07.10.2020

Учител по философия

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

ПГТ "Н. Й. Вапцаров" - Кюстендил

09.10.2020

Учител по химия и ООС и биология и ЗО

16 ч./седм.

чл. 68, ал. 1, т. 3

ПГЛП "Вл. Димитров - Майстора" - Кюстендил

02.10.2020 

Логопед

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

ОУ "Христаки Павлович" - Дупница

08.10.2020

Учител

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

ДГ "Мечта" - Кюстендил

30.09.2020

Образователен медиатор

1/2

чл. 68, ал. 1, т. 1

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил

30.09.2020

Образователен медиатор

1/2

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

ПГЛП "Вл. Димитров - Майстора" - Кюстендил

29.09.2020

Чистач

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

ПГЛП "Вл. Димитров - Майстора" - Кюстендил

29.09.2020

Чистач/хигиенист

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Раждавица

25.09.2020

Учител ЦОУД V-VII клас

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

СУ "Св. Кл. Охридски" - Дупница

24.09.2020

Логопед

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

ДГ "Мечта" - Кюстендил

25.09.2020

Логопед

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

ДГ "Мечта" - Кюстендил

25.09.2020

Образователен медиатор

1/2

 

ПТГ "Джон Атанасов" - Кюстендил

21.09.2020

Образователен медиатор

1/2

чл. 68, ал. 1, т. 1

ОУ "Проф. Марин Дринов" - Кюстендил

21.09.2020

Учител по английски език

272 часа

чл. 114

НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Раждавица

17.09.2020

Учител по география - лектор

180 часа 

чл. 111 от КТ

ПГТ "Н. Й. Вапцаров" - Кюстендил

21.09.2020 

Учител по музика

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил

24.09.2020

Oбразователен медиатор

1/2

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

ПГТ "Н. Й. Вапцаров" - Кюстендил

21.09.2020

Учител по изобразително изкуство - лектор (общообразователен учебен предмет - гимназиален етап)

144 часа

чл. 111 от КТ

ПГТ "Н. Й. Вапцаров" - Кюстендил

21.09.2020

Завеждащ "Административна служба"

1

 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Кюстендил

17.09.2020

Чистач

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Раждавица

15.09.2020

Учител по биология и химия - лектор

 324 часа

чл. 67

ПГСС "Св. Климент Охридски" - Кюстендил

10.09.2020 

Образователен медиатор

1 /2

чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1

ПГИМ "Йордан Захариев" - Кюстендил

17.09.2020

Учител по български език и литература - прогимназиален етап

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

ОУ "Св. Климент Охридски" - Трекляно

18.09.2020

Учител в прогимназиален етап по изобразително изкуство и технологии и предприемачество

1/2

чл. 68, ал. 1, т. 3

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Кюстендил

14.09.2020

Учител в ЦДОУ

чл. 68, ал. 1, т. 1

ОУ "Проф. Марин Дринов" - Кюстендил

14.09.2020

Учител по химия и опазване на околната среда

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

ПГ "Христо Ботев" - Дупница

14.09.2020

Образователен медиатор

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Раждавица

14.09.2020

Възпитател

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Раждавица

10.09.2020

Учител в ЦОУД

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Бобошево

14.09.2020

Учител по английски език - лектор

676 часа

чл. 68, ал. 1, т. 1

Шесто ОУ "Св. П. Хилендарски" - Кюстендил

11.09.2020

Учител в ЦОУД прогимназиален етап

2

чл. 68, ал. 1, т. 1

Шесто ОУ "Св. П. Хилендарски" - Кюстендил

11.09.2020

Чистач/хигиенист

1

чл. 68, ал. 1 и чл. 70, ал. 1

ОУ "Иван Вазов" - Кюстендил

11.09.2020

Огняр

 1

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Яхиново

10.09.2020 

Главен счетоводител

 1

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Яхиново

10.09.2020 

Логопед

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Дупница

11.09.2020

Ресурсен учител

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Дупница

11.09.2020

Учител по физическо възпитание и спорт

1/2

чл. 68, ал. 1 и чл. 70

СУ "Христо Ботев" - Кочериново

11.09.2020

Учител по руски език - лектор

216 часа

чл. 114

СУ "Христо Ботев" - Кочериново

11.09.2020

Учител в група за ЦДОУ - I-IV клас

1

чл. 68, ал. 1 и чл. 70, ал. 1

ОУ "Аверки Попстоянов" - Рила

15.09.2020 

Учител в група за ЦДОУ - V-VIII клас

1

чл. 68, ал. 1 и чл. 70, ал. 1

ОУ "Аверки Попстоянов" - Рила

15.09.2020 

Учител ЦОУД I-IV клас

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

СУ "Св. Климент Охридски" - Дупница

10.09.2020

Работник поддръжка

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

НУ "Св. св. Кирил и Методий" - Раждавица

09.09.2020

Чистач

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил

10.09.2020

Учител

2

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

ДГ "Мечта" - Кюстендил

09.09.2020

Учител по география и икономика и история и цивилизации - лектор

1/2

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

СУ "Свети Климент Охридски" - Дупница

10.09.2020

Учител/старши учител по музика

216 часа

чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 70, ал. 1

ПГИМ "Йордан Захариев" - Кюстендил

10.09.2020

Учител в ЦДО, начален етап

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

СУ "Христо Ботев" - Сапарева баня

11.09.2020

Учител по теоретично обучение

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

СУ "Христо Ботев" - Сапарева баня

11.09.2020

Учител по български език и литература

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

СУ "Христо Ботев" - Сапарева баня

11.09.2020

Учител по математика

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

СУ "Христо Ботев" - Сапарева баня

11.09.2020

Чистач/хигиенист

1/2

 

ПТГ "Джон Атанасов" - Кюстендил

08.09.2020

Старши учител по професионална подготовка - теоретическо обучение, специалност от направление "електроника и автоматика"

1

 

ПТГ "Джон Атанасов" - Кюстендил

08.09.2020

Старши учител по професионална подготовка - практическо обучение, специалност от направление "машиностроене"

651 часа

 

ПТГ "Джон Атанасов" - Кюстендил

08.09.2020

Учител/старши учител общообразователен учебен предмет, специалност физика и астрономия

162 часа

чл. 111 от КТ

ПТГ "Джон Атанасов" - Кюстендил

08.09.2020

Учител/старши учител общообразователен учебен предмет, специалност философия

144 часа

чл. 111 от КТ

ПТГ "Джон Атанасов" - Кюстендил

08.09.2020

Учител/старши учител общообразователен учебен предмет, специалност руски език

216 часа

чл. 111 от КТ

ПТГ "Джон Атанасов" - Кюстендил

09.09.2020

Учител/старши учител общообразователен учебен предмет, специалност химия

162 часа

чл. 111 от КТ

ПТГ "Джон Атанасов" - Кюстендил

08.09.2020

Учител - теоретично обучение

3/4

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

ПГЛП "Владимир Димитров - Майстора" - Кюстендил

11.09.2020

Учител по химия и ООС

324 часа

чл. 114 от КТ

ПГЛП "Владимир Димитров - Майстора" - Кюстендил

11.09.2020

Учител по история и цивилизация

1/2

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

ПГЛП "Владимир Димитров - Майстора" - Кюстендил

11.09.2020

Учител по биология и ЗО

324 часа

чл. 114 от КТ

ПГЛП "Владимир Димитров - Майстора" - Кюстендил

11.09.2020

Учител по български език и литература

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

ПГЛП "Владимир Димитров - Майстора" - Кюстендил

11.09.2020

Учител по физика

324 часа

чл. 114 от КТ

ПГЛП "Владимир Димитров - Майстора" - Кюстендил

11.09.2020

Учител по музика

108 часа

чл. 114 от КТ

ПГЛП "Владимир Димитров - Майстора" - Кюстендил

11.09.2020

Учител по математика

180 часа

чл. 114 от КТ

ПГЛП "Владимир Димитров - Майстора" - Кюстендил

11.09.2020

Учител по ЦОУД в прогимназиален етап

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил

08.09.2020

Учител по ЦОУД в прогимназиален етап

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил

08.09.2020

Учител в прогимназиален етап по музика

1/2

чл. 68, ал. 1, т. 1

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил

08.09.2020

Учител в прогимназиален етап по география - лектор

174 часа

чл. 114 или чл. 111

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил

08.09.2020

Учител в прогимназиален етап по история и цивилизация

1/2

чл. 68, ал. 1, т. 1

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил

08.09.2020

Учител в прогимназиален етап по математика

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил

08.09.2020

Учител в прогимназиален етап по английски език

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил

08.09.2020

Учител по физическо възпитание и спорт - лектор

104 часа

чл. 114 и чл. 68, ал. 1, т. 1

ОУ "Христо Ботев" - Самораново

10.09.2020

Учител по история и цивилизации - лектор

208 часа

чл. 114 и чл. 68, ал. 1, т. 1

ОУ "Христо Ботев" - Самораново

10.09.2020

Учител по география и икономика - лектор

174 часа

чл. 114 и чл. 68, ал. 1, т. 1

ОУ "Христо Ботев" - Самораново

10.09.2020

Учител по биология и здравно образование

1/2

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

ПГ по облекло и стопанско управление - Дупница

04.09.2020

Учител по английски език

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

ПГ по облекло и стопанско управление - Дупница

04.09.2020

Чистач-хигиенист

2

чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ

ЕГ "Д-р Петър Берон" - Кюстендил

04.09.2020

Домакин

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ

ЕГ "Д-р Петър Берон" - Кюстендил

04.09.2020

Учител по музика

1/2

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

СЕУ "Св.Паисий Хилендарски" - Дупница

08.09.2020

Учител по руски език

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

СЕУ "Св.Паисий Хилендарски" - Дупница

08.09.2020

Учител по технологии и предприемачество

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

СЕУ "Св.Паисий Хилендарски" - Дупница

08.09.2020

Учител по български език и литература

1

чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

СЕУ "Св.Паисий Хилендарски" - Дупница

08.09.2020

Учител по български език и литература

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

СЕУ "Св.Паисий Хилендарски" - Дупница

08.09.2020

Учител целодневна организация на учебния процес в прогимназиален етап V-VII клас

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

СЕУ "Св.Паисий Хилендарски" - Дупница

08.09.2020

Учител целодневна организация на учебния процес в прогимназиален етап V-VII клас

1

чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

СЕУ "Св.Паисий Хилендарски" - Дупница

08.09.2020

Учител по руски език - лектор

288 часа

 

ПГ по хранително-вкусови и химични технологии - Дупница

08.09.2020

Учител/старши учител начална педагогика ЦОУД - I клас

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от КТ

ОУ "Евлоги Георгиев" - Дупница

08.09.2020

Касиер, домакин

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1

ПГИМ "Йордан Захариев" - Кюстендил

10.09.2020 

Учител теоретично обучение

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

ПГ "Акад. С. П. Корольов" - Дупница

10.09.2020

Учител по български език и литература - лектор

288 часа

чл. 111 от КТ

ЕГ "Д-р Петър Берон" - Кюстендил

03.09.2020

Учител по изобразително изкуство - лектор

162 часа

чл. 111, чл. 114 от КТ

ЕГ "Д-р Петър Берон" - Кюстендил

03.09.2020

Учител по испански език - лектор

196 часа

чл. 111 от КТ

ЕГ "Д-р Петър Берон" - Кюстендил

03.09.2020

Учител по немски език - лектор

160 часа

чл. 111 от КТ

ЕГ "Д-р Петър Берон" - Кюстендил

03.09.2020

Учител по музика - лектор

162 часа

чл. 111, чл. 114 от КТ

ЕГ "Д-р Петър Берон" - Кюстендил

03.09.2020

Учител в ЦДО начален етап

1

чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

ОУ "Никола Йонков Вапцаров" Бобов дол

10.09.2020

Учител в ЦДО начален етап

1

чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ОУ "Никола Йонков Вапцаров" Бобов дол

10.09.2020

Чистач-хигиенист

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70

СУ "Христо Ботев" - Кочериново

04.09.2020

Учител по животновъдство

1

чл. 68 от ЗНЗ

ПГСС "Св. Кл. Охридски" - Кюстендил

10.09.2020

Учител по изобразително изкуство - лектор

54 часа

 

ПГСС "Св. Кл. Охридски" - Кюстендил

10.09.2020

Учител по история - лектор

270 часа

чл. 68 от ЗНЗ

ПГСС "Св. Кл. Охридски" - Кюстендил

10.09.2020

Учител по музика - лектор

54 часа

чл. 68 от ЗНЗ

ПГСС "Св. Кл. Охридски" - Кюстендил

10.09.2020

Учител по физика - лектор

162 часа

 

ПГСС "Св. Кл. Охридски" - Кюстендил

10.09.2020

Учител по физическо възпитание и спорт

1/2

чл. 67 от ЗНЗ

ПГСС "Св. Кл. Охридски" - Кюстендил

10.09.2020

Учител

1

чл. 68, ал. 1

ДГ "Слънце" - Кюстендил

31.08.2020

Учител по музика в прогимназиален етап V-VII клас - лектор

190 часа

чл. 110 или чл. 111 от КТ

ОУ "Христо Ботев" - с. Крайници

04.09.2020

Учител по английски език в прогимназиален етап V-VII клас - лектор

346 часа

чл. 110 или чл. 111 от КТ

ОУ "Христо Ботев" - с. Крайници

04.09.2020

Учител по история и цивилизации в прогимназиален етап V-VII клас - лектор

208 часа

чл. 110 или чл. 111 от КТ

ОУ "Христо Ботев" - с. Крайници

04.09.2020

Учител по география и икономика, история и цивилизация

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

ОУ "Проф. Марин Дринов" - Кюстендил

31.08.2020

Чистачка

1

 

ПМГ "Проф. Емануил Иванов" - Кюстендил

31.08.2020

Учител в група за целодневна организация на учебния ден в I-IV клас

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

СУ "Христо Ботев" - Бобов дол

10.09.2020

Учител по биология и здравно образование

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

СУ "Христо Ботев" - Бобов дол

10.09.2020

Учител по български език и литература

1

чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

СУ "Христо Ботев" - Бобов дол

10.09.2020

Технически секретар

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Кюстендил

28.08.2020

Чистач

1

 

Спортно Училище "Васил Левски" - Кюстендил

28.08.2020

Учител по СП - Карате

1

 

Спортно Училище "Васил Левски" - Кюстендил

28.08.2020

Учител по СП - Борба

1

 

Спортно Училище "Васил Левски" - Кюстендил

28.08.2020

Учител по СП - Футбол

1

 

Спортно Училище "Васил Левски" - Кюстендил

28.08.2020

Възпитател

1

 

Спортно Училище "Васил Левски" - Кюстендил

28.08.2020

Учител по СП - Волейбол

1

 чл. 111 от КТ

Спортно Училище "Васил Левски" - Кюстендил

28.08.2020

Учител по СП - Джудо

1

 

Спортно Училище "Васил Левски" - Кюстендил

28.08.2020

Учител по СП - Художествена гимнастика

1

 

Спортно Училище "Васил Левски" - Кюстендил

28.08.2020

Учител по физика

1

 чл. 111 от КТ

Спортно Училище "Васил Левски" - Кюстендил

28.08.2020

Учител

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

ДГ "Мечта" - Кюстендил

26.08.2020

Главен счетоводител

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

СУ "Христо Ботев" - Бобов дол

28.08.2020

Учител в група за ЦОУД

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 и във връзка чл. 70, ал. 1 от ЗНЗ

НУ "Св. Климент Охридски" - Кюстендил

08.09.2020

Психолог

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 и във връзка чл. 70, ал. 1 от ЗНЗ

НУ "Св. Климент Охридски" - Кюстендил

31.08.2020

Чистач

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 и във връзка чл. 70, ал. 1 от ЗНЗ

НУ "Св. Климент Охридски" - Кюстендил

31.08.2020

Учител начален етап

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

СУ "Христо Ботев" - Кочериново

04.09.2020

Учител по български език и литература

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70

СУ "Христо Ботев" - Кочериново

04.09.2020

Учител I-IV клас

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

СУ "Св. Климент Охридски" - Дупница

04.09.2020

Учител по физическо възпитание и спорт

1

чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ

ПГ "Христо Ботев" - Дупница

10.09.2020

Учител по френски език

1

чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ

ПГ "Христо Ботев" - Дупница

10.09.2020

Учител по философия

1

чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ

ПГ "Христо Ботев" - Дупница

10.09.2020

Чистач

1

чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ

ПГ "Христо Ботев" - Дупница

31.08.2020

Чистач

1

чл. 68, ал. 1, т. 3 от ЗНЗ

Седмо ОУ "Ильо войвода" - Кюстендил

27.08.2020

Помощник-директор "Учебна дейност"

1

чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ

СУ "Христо Ботев" - Сапарева баня

20.08.2020 

Учител I-IV клас

1

чл. 67, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 70 от КТ

СУ "Свети Климент Охридски" - Дупница

04.09.2020

Учител по физическо възпитание и спорт

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 ал. 1 от КТ

"Професионална гимназия" - Бобов дол

31.08.2020

Учител по математика, физика и астрономия

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

"Професионална гимназия" - Бобов дол

31.08.2020

Учител по руски език

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

"Професионална гимназия" - Бобов дол

31.08.2020

Учител по география, история и философия

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

"Професионална гимназия" - Бобов дол

31.08.2020

Учител по информационни технологии

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

"Професионална гимназия" - Бобов дол

31.08.2020

Учител по биология и здравно образование и химия

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

"Професионална гимназия" - Бобов дол

31.08.2020

Учител по български език и литература

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

"Професионална гимназия" - Бобов дол

31.08.2020

Учител по математика в прогимназиален етап V-VII клас

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от КТ

ОУ "Христо Ботев" - с. Крайници

26.08.2020

Учител начална училищна подготовка

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

ОУ "Св. Климент Охридски" - Трекляно

10.09.2020

ЗТС и домакин

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

СУ "Христо Ботев" - Кочериново

10.07.2020

Хигиенист

1

чл. 68, ал. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

ЕГ "Д-р Петър Берон" - Кюстендил

30.06.2020

Учител начална училищна подготовка

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

VI ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Кюстендил

26.06.2020

Чистач

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Кюстендил

05.06.2020

Учител по информатика

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

ПМГ "Проф. Емануил Иванов" - Кюстендил

15.09.2020

Учител по спортна подготовка - футбол

 1 

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

Спортно училище "Васил Левски" - Кюстендил

06.03.2020

Главен счетоводител

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

ОУ "Даскал Димитри" - Кюстендил

06.03.2020

Готвач

1

чл. 67, ал. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

ДГ "Еделвайс" - Кюстендил

 

Учител начална училищна подготовка

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

ОУ "Св. Климент Охридски" - Трекляно

02.03.2020

Учител по математика и информационни технологии

1

чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ПГОСУ - Дупница

28.02.2020

Учител по математика и информационни технологии

1

чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ОУ "Иван Вазов" - Кюстендил

14.02.2020

Учетел по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда 

1

чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ПГЛП Владимир Димитров-Майстора - Кюстендил

13.02.2020

Учител по изобразително изкуство

1

чл. 114 от КТ

ПГ "Акад. С. П. Корольов" - Дупница

10.02.2020

Учител по химия и опазване на околната среда

36 ч.

 

Пето ОУ "Христо Ботев" - Кюстендил

05.02.2020

Учител по биология и здравно образование

36 ч.

 

Пето ОУ "Христо Ботев" - Кюстендил

05.02.2020

Главен счетоводител

1

чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

СУ "Христо Ботев" - Бобов дол

24.01.2020

Огняр

1

чл. 68, ал. 3 от КТ

НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Раждавица

16.01.2020

Учител по история и цивилизации и география и икономика

1

чл. 68, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

ПГЛП "Владимир Димитров-Майстора" - Кюстендил

14.01.2020

Учител в група за ЦДО - начален етап

1

чл. 70 от КТ

СУ "Христо Ботев" - Бобов дол

06.01.2020

Електротехник

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" - Дупница

03.01.2020

Шофьор на училищен автобус

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" - Дупница

03.01.2020

Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - ЦДО

1

чл. 68, ал. 1, т. 3 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" - Дупница

03.01.2020

Образователен медиатор

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ

ПГЛП "Владимир Димитров-Майстора" - Кюстендил

06.01.2020

Учител по български език и литература

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

ПГ "Акад. С. П. Корольов" - Дупница

03.01.2020