Актуално

Предстоящо

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

В центъра за административно обслужване (ЦАО) се приемат заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предложения. Регистрират се и заявления и устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация.

Адрес: гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" 55, ет. VI, стая 11

Приемно време: всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. (без прекъсване)

Телефон: 0879992916, 078 550 076

Лице за контакт: Румяна Донева - технически сътрудник - касиер в отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване"


 Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в РУО - Кюстендил, утвърдени със Заповед № РД06-30/04.02.2022 г.

 

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки от РУО – Кюстендил чрез автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки"

 

 Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване В РУО – Кюстендил за 2021 г.

 Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване В РУО – Кюстендил за 2022 г.

 Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване В РУО – Кюстендил за 2023 г.

 

RUOkarta

RUO