МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили международна или временна закрила

Електронен адрес, на който родителят/настойникът/попечителят/представителят на детето или ученика, търсещо или получило международна или временна закрила, може да подава заявление за прием в държавните и в общинските детски градини и училища в област Кюстендил и по електронен път: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

doc1Образец на заявление от родителя настойника/попечителя/представителя на детето или ученика

Телефон на експерт от РУО, владеещ английски и/или руски език, за предоставяне на допълнителна информация при необходимост във връзка с приема и обучението на децата и учениците в държавните и в общинските детски градини и училища: Любка Ковачева - старши експерт по чужд език и по майчин език - 0879992915; 078988560.

pdf1Процедура за насочване и записване на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища

pdf1Інформація про порядок прийому та навчання дітей та учнів дошкільного та шкільного віку з України в державні та муніципальні дитячі садки та школи Болгарії

doc1Заява

pdf1Information on the procedure for admission and education of children and students of preschool and school age from Ukraine in Bulgarian state and municipal kindergartens and schools

doc1Аpplication

Училища в област Кюстендил: https://rio-kyustendil.bg/uchilishta

Детски градини в област Кюстендил: https://rio-kyustendil.bg/detski-gradini 

Полезни връзки и контакти за пристигащи в България украински граждани: https://www.redcross.bg/news/view?nwid=24253

pdf1Изисквания за заемане на педагогически длъжности в системата на предучилищното и училищното образование в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Наредба 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. pdf1Приложение № 1 към чл. 10 на Наредбата.

pdf1Процедура за легализиране на документи за образование, които да послужат при кандидатстване за работа в системата на предучилищното и училищното образование

Информация за свободните работни места в системата на предучилищното и училищното образование - https://rio-kyustendil.bg/svobodni-rabotni-mesta

pdf1Насоки за придобиването професионална квалификация детски учител, начален учител, „учител по…“ и „ресурсен учител“ с линк към висшите училища: https://rvu.nacid.bg/home

Предстоящо

COVID-19 НАСОКИ

Карта на епидемичната обстановка по региони: https://coronavirus.bg/bg/1215

pdf1Национален оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, одобрен от Министерския съвет с Решение № 9 от 13 януари 2022 година

Заповpdf1ед № РД09-2406/17.02.2022 г. на министъра на образованието и науката за организация на учебния процес в периода от 21.02.2022 г. до 25.02.2022 г. (публ. 17.02.2022 г.)

pdf1Заповед № РД09-2349/10.02.2022 г. на министъра на образованието и науката за организация на учебния процес в периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. (публ. 11.02.2022 г.)

pdf1Заповед № РД09-2048/28.01.2022 г. на министъра на образованието и науката за организация на учебния процес на 28.01.2022 г. и в периода от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. (публ. 28.01.2022 г.)

pdf1Заповед № РД09-4982/14.12.2021 за изменение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г. в Раздел I (публ. 15.12.2021 г.)
Заповедта влиза в сила от 15.12.2021 г.

pdf1Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г. в Раздел I (публ. 15.12.2021 г.)

pdf1Заповед № РД09-4813/ 03.12.2021 г. относно организация на ОРЕС във връзка с въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки (публ. 06.12.2021 г.)

Тази заповед отменя Заповед № РД09-4755 от 30 ноември 2021 г.

pdf1Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (публ. 06.12.2021 г.)

pdf1Заповед № РД09-4814/03.12.2021 г. за изменение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г.

pdf1Заповед № РД09-4755 от 30.11.2021 г. за организация на ОРЕС във връзка с въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки (публ. 01.12.2021 г.) 

Тази заповед отменя Заповед № РД 09-4666 от 26 ноември 2021 г.

pdf1Заповед № на МОН: РД09-4756 от 30.11.2021 г. за утвърждаване на Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (публ. 01.12.2021 г.)

pdf1Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (публ. 01.12.2021 г.)

pdf1Заповед № РД09-4666/ 26.11.2021 г. за организация на ОРЕС във връзка с въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки (публ. 29.11.2021 г.) 
Тази заповед отменя Заповед № РД 09-4201 от 05 ноември 2021 г.

doc1Декларация за съгласие за тестване на ученици под 14 години (публ. 29.11.2021 г.) 

doc1Декларация за съгласие за тестване на ученици над 14 години (публ. 29.11.2021 г.) 

doc1Декларация за съгласие за тестване на ученици със специални образователни потребности (публ. 29.11.2021 г.) 

pdf1Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата (публ. 25.11.2021 г.)

pdf1Заповед № на МОН: РД09-4614 от 24.11.2021 г. и № на МЗ: РД-01-963 от 24.11.2021 г. за утвърждаване на Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата (публ. 25.11.2021 г.)

pdf1Заповед № на МОН: РД 09-4247 от 08.11.2021 г. и № на МЗ: РД-01-911 от 08.11.2021 г. за утвърждаване на Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата (публ. 08.11.2021 г.)

pdf1Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата (публ. 08.11.2021 г.)

pdf1Заповед № РД09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката за организацията на обучението до отмяна на въведените със Заповед № РД-01-890/03.11.2021 година на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 08.11.2021 г. (публ. 08.11.2021 г.)
Тази заповед отменя Заповед № РД 09-3596 от 20 октомври 2021 г.

pdf1Писмо до началниците на Регионалните управления на образованието за организацията на дейностите по възстановяване на образователния процес за учениците от I до IV клас при заболяемост над 500 на 100 000 души (публ. 05.11.2021 г.)

pdf1Декларация за съгласие за тестване на ученици от I до IV клас (публ. 05.11.2021 г.)

pdf1Декларация за съгласие за тестване на ученици от I до IV клас със специални образователни потребности (СОП) (публ. 05.11.2021 г.)

pdf1Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021-2022 година (публ. 05.11.2021 г.)

pdf1 Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини през учебната 2021-2022 година (публ. 05.11.2021 г.)

 pdf1Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в центровете за подкрепа на личностното развитие през учебната 2021-2022 година (публ.05.11.2021 г.)

pdf1Процедура за преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) (публ.05.11.2021 г.)

doc1Декларация на родител за задължения при обучението на ученик от разстояние в електронна среда (публ.05.11.2021 г.)