МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Предстоящо

Провеждане на онлайн информационен ден по обявена за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Прочети още...

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

 

 Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ


Ангелина Димитрова Козуджийска

Анна Йорданова Рангелова

Антоанета Неофитова Веселинова

Антонина Райчова Димитрова

Борис Любенов Кръстев

Венеция Манолова Бойчева

Виолета Драганова Стефанова-Савова

Георги Йорданов Станчев

Гергана Антониева Лазова

Даниела Василева Белчева

Евелина Павлова Димитрова

Елена Любенова Стоилова

Елена Методиева Бачева

Емилия Димитрова Гелева

Ивайло Христов Карадачки

Иванка Георгиева Данаилова

Мария Михайлова Гиздова

Милена Василиева Мантаркова

Младен Арсов Джамбазки

Невина Чавдарова Къралиева

Радина Георгиева Атанасова

Румяна Ангелова Гиргинова

Светла Любенова Ангелова

Силвия Петрова Георгиева

Татяна Симеонова Танева-Даскалска

Татяна Иванова Симеонова

Тодор Николов Петков

Юлиана Димитрова Борисова