МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили международна или временна закрила

Електронен адрес, на който родителят/настойникът/попечителят/представителят на детето или ученика, търсещо или получило международна или временна закрила, може да подава заявление за прием в държавните и в общинските детски градини и училища в област Кюстендил и по електронен път: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

doc1Образец на заявление от родителя настойника/попечителя/представителя на детето или ученика

Телефон на експерт от РУО, владеещ английски и/или руски език, за предоставяне на допълнителна информация при необходимост във връзка с приема и обучението на децата и учениците в държавните и в общинските детски градини и училища: Любка Ковачева - старши експерт по чужд език и по майчин език - 0879992915; 078988560.

pdf1Процедура за насочване и записване на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища

pdf1Інформація про порядок прийому та навчання дітей та учнів дошкільного та шкільного віку з України в державні та муніципальні дитячі садки та школи Болгарії

doc1Заява

pdf1Information on the procedure for admission and education of children and students of preschool and school age from Ukraine in Bulgarian state and municipal kindergartens and schools

doc1Аpplication

Училища в област Кюстендил: https://rio-kyustendil.bg/uchilishta

Детски градини в област Кюстендил: https://rio-kyustendil.bg/detski-gradini 

Полезни връзки и контакти за пристигащи в България украински граждани: https://www.redcross.bg/news/view?nwid=24253

pdf1Изисквания за заемане на педагогически длъжности в системата на предучилищното и училищното образование в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Наредба 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. pdf1Приложение № 1 към чл. 10 на Наредбата.

pdf1Процедура за легализиране на документи за образование, които да послужат при кандидатстване за работа в системата на предучилищното и училищното образование

Информация за свободните работни места в системата на предучилищното и училищното образование - https://rio-kyustendil.bg/svobodni-rabotni-mesta

pdf1Насоки за придобиването професионална квалификация детски учител, начален учител, „учител по…“ и „ресурсен учител“ с линк към висшите училища: https://rvu.nacid.bg/home

Предстоящо

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2023/2024 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 1, т. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил кани работодателите и представителни организации на работодателите от област с административен център Кюстендил да направят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии по приложения образец.

Заявките могат да се направят и чрез училищата в срок до 15 януари 2023 година.

xls1Образец на заявка може да свалите от тук. (публ. 18.10.2022 г.)

xls1Списък на неспециализираните училища - профилирани и професионални гимназии и средни училища в област Кюстендил, които ще осъществяват ДПП в VIII клас в паралелки за профилирана и/или за професионална подготовка за учебната 2023/2024 година (публикувано на 18.10.2022 г.)

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ (2022 г.)

 Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ към 12.09.2022 г.

 Лица, които в подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - част II: Интереси, са посочили, че нямат нищо за деклариране

 

 Анастасия Спасова Баракова

 Анелия Антонова Йорданова
 Анна Стефанова Миладинова

 Анна Стефанова Миладинова

 Антоанета Неофитова Веселинова

 Антоанета Стойкова Николова
 Антонина Райчова Димитрова

 Антонина Райчова Димитрова
 Бистра Стоилова Стойкова

 Борис Любенов Кръстев
 Валери Любенов Стоилов
 Венеция Манолова Бойчева

 Венцислав Йорданов Златков
 Виолета Генчева Инкьова
 Виолета Драганова Стефанова-Савова

 Галина Спасова Панева

 Геновева Стефанова Ризова
 Георги Йорданов Станчев
 Гергана Антониева Лазова
 Гергана Димитрова Велинова-Маноилова
 Даниела Василева Белчева
 Евелина Павлова Димитрова

 Елена Стоилова Костадинова

 Здравка Емилова Тасева

 Ивайло Христов Карадачки
 Иванка Видимчова Янкова

 Иванка Видимчова Янкова

 Карамфилка Боянова Гъркова - Ангелова
 Мария Михайлова Гиздова
 Младен Арсов Джамбазки

 Надя Георгиева Коюмджийска

 Невина Чавдарова Къралиева

 Петър Христов Кираджийски
 Райко Петров Ангелов

 Румяна Анева Георгиева
 Румяна Василева Симеонова
 Румяна Драганова Здравкова

 Светла Любенова Ангелова

 Силвия Петрова Георгиева

 Таня Жекова Динева
 Татяна Иванова Симеонова
 Татяна Ангелова Костадинова
 Тодор Николов Петков

 Юлиана Димитрова Борисова

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ (2021 г.)

 Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ към 15.11.2021 г.

 Лица, които в подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - част II: Интереси, са посочили, че нямат нищо за деклариране

 

 Антоанета Стойкова Николова
 Антоанета Неофитова Веселинова
 Антонина Райчова Димитрова
 Бетина Райчова Владимирова
 Венеция Манолова Бойчева
 Виолета Генчева Инкьова
 Виолета Драганова Стефанова-Савова

 Галина Спасова Панева
 Геновева Стефанова Ризова

 Геновева Стефанова Ризова
 Гергана Антониева Лазова

 Гергана Антониева Лазова
 Гергана Димитрова Велинова-Маноилова
 Даниела Василева Белчева
 Денислав Валентинов Георгиев
 Евелина Павлова Димитрова

 Ивайло Христов Карадачки
 Иванка Видимчова Янкова

 Карамфилка Боянова Гъркова-Ангелова

 Карамфилка Боянова Гъркова-Ангелова

 Мария Михайлова Гиздова
 Младен Арсов Джамбазки
 Надя Георгиева Коюмджийска
 Райко Петров Ангелов

 Райна Христова Александрова
 Румяна Анева Георгиева
 Румяна Драганова Здравкова

 Светла Атанасова Антова

 Силвия Петрова Георгиева
 Таня Жекова Динева

 Таня Жекова Динева
 Татяна Ангелова Костадинова

 Татяна Симеонова Танева-Даскалска

 Юлиана Димитрова Борисова

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ (2020 г.)

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ към 30.07.2020 г.

Списък на лицата, които не са подали в срок декларации за имущество и интереси (2020 г.)

 Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ (2019 г.)

Лица, които в подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - част II: Интереси, са посочили, че нямат нищо за деклариране

 

Анастасия Спасова Баракова

Антоанета Неофитова Веселинова

Антонина Райчова Димитрова

Бистра Стоилова Стойкова

Борис Любенов Кръстев

Валери Любенов Стоилов

Венеция Манолова Бойчева

Виолета Генчева Инкьова

Виолета Драганова Стефанова-Савова

Галина Спасова Панева

Геновева Стефанова Ризова

Георги Йорданов Станчев

Гергана Антониева Лазова

Гергана Димитрова Велинова-Маноилова

Даниела Василева Белчева

Евелина Павлова Димитрова

Елена Стоилова Костадинова

Емилия Димитрова Гелева

Здравка Емилова Тасева

Иванка Видимчова Янкова

Карамфилка Боянова Гъркова-Ангелова

Любомир Йорданов Анчев

Миглена Емилова Чавдарова

Младен Арсов Джамбазки

Надя Георгиева Коюмджийска

Петър Христов Кираджийски

Радина Георгиева Атанасова

Райко Петров Ангелов

Райна Христова Александрова

Румяна Ангелова Гиргинова

Румяна Василева Симеонова

Румяна Драганова Здравкова

Светла Атанасова Антова

Снежанка Йорданова Славкова

Стефанка Ивайлова Стойнева

Таня Жекова Динева

Татяна Иванова Симеонова

Татяна Ангелова Костадинова

Татяна Симеонова Танева-Даскалска