Актуално

Информация за приема в V клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ! 
 
„Скъпи ученици,
Пред Вас се открива нова глава, пълна с интересни предизвикателства и забавни моменти.
Увереността и любопитството ще бъдат Ваши верни спътници по пътя на знанието.
Поздравления за началото на Вашето пътешествие в пети клас.
Вярваме във Вас и знаем, че ще постигнете успехи с усърдие и старание.
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК) за лицата, заемащи публични длъжности по чл. 6, ал. 1, т. 50 от ЗПК

Регистър с входящи номера на подадените декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК за лицата, заемащи публични длъжности по чл. 6, ал. 1 към 25.04.2024 г.
Входящ номер и дата Директор Училище Населено място
ДЯ-235/03.11.2023 Анелия Йорданова Средно езиково училище "Св. Паисий Хилендарски" Дупница
ДЯ-222/02.11.2023 Антоанета Веселинова Начално училище "Св. Св. Кирил и Методий" Раждавица
ДЯ-231/03.11.2023 Бистра Стойкова Основно училище "Неофит Рилски" Дупница
ДЯ-250/07.11.2023 Борис Кръстев Професионална гимназия по облекло и стопанско управление Дупница
ДЯ-215/30.10.2023 Валери Стоилов Основно училище "Христо Ботев" Невестино
ДЯ-218/01.11.2023 Венеция Бойчева Професионална гимназия по транспорт Дупница
ДЯ-242/06.11.2023 Венцислав Златков Професионална гимназия по лека промишленост "Владимир Димитров - Майстора" Кюстендил
ДЯ-243/06.11.2023 Виолета Стефанова-Савова Професионална гимназия по хранително - вкусови и химични технологии Дупница
ДЯ-239/06.11.2023 Галина Панева Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Бобов дол
ДЯ-98/25.04.2024 Георги Иванов РЦПППО Кюстендил
ДЯ-227/03.11.2023 Георги Станчев Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Яхиново
ДЯ-209/26.10.2023 Гергана Велинова-Маноилова Основно училище "Христо Ботев" Крайници
ДЯ-213/27.10.2023 Гергана Миленкова Профилирана гимназия "Христо Ботев" Дупница
ДЯ-228/03.11.2023 Гергана Рашева Основно училище  "Христаки Павлович" Дупница
ДЯ-211/27.10.2023 Даниела Белчева Основно училище "Христо Ботев" Самораново
ДЯ-94/22.03.2024 Даниела Вучкова Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" Кюстендил
ДЯ-249/07.11.2023 Евелина Димитрова Начално училище "Св. Климент Охридски" Кюстендил
ДЯ-225/03.11.2023 Елена Костадинова Професионална гимназия "Акад. С. П. Корольов" Дупница
ДЯ-246/06.11.2023 Емилия Гелева Средно училище "Христо Ботев" Сапарева баня
ДЯ-244/06.11.2023 Жасмина Мицова-Средова Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов" Кюстендил
ДЯ-232/03.11.2023 Здравка Тасева VІ Основно училище "Св. Паисий Хилендарски" Кюстендил
ДЯ-256/22.11.2023 Зорница Домозетова Професионална гимназия по селско стопанство "Св. Климент Охридски" Кюстендил
ДЯ-219/02.11.2023 Ивайло Карадачки Професионална гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев" Кюстендил
ДЯ-248/06.11.2023 Иванка Янкова Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" Кюстендил
ДЯ-100/14.06.2024 Любомир Георгиев Профилирана гимназия "Христо Ботев" Дупница
ДЯ-229/03.11.2023 Мариана Панчева-Лазарова Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Кюстендил
ДЯ-217/31.10.2023 Младен Джамбазки Основно училище "Св. Климент Охридски" Трекляно
ДЯ-237/06.11.2023 Надя Коюмджийска Средно училище "Христо Ботев" Кочериново
ДЯ-247/06.11.2023 Невина Къралиева Спортно училище "Васил Левски" Кюстендил
ДЯ-241/06.11.2023 Петър Кираджийски Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Бобошево
ДЯ-245/06.11.2023 Райко Ангелов Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Дупница
ДЯ-238/06.11.2023 Росица Борисова Средно училище "Христо Ботев" Бобов дол
ДЯ-233/03.11.2023 Румяна Георгиева Професионална техническа гимназия "Джон Атанасов" Кюстендил
ДЯ-234/03.11.2023 Румяна Здравкова Основно училище "Проф. Марин Дринов" Кюстендил
ДЯ-224/02.11.2023 Румяна Симеонова Професионална гимназия по туризъм "Никола Йонков Вапцаров" Кюстендил
ДЯ-208/26.10.2023 Снежанка Славкова Средно училище "Д-р Петър Берон" Бобов дол
ДЯ-230/03.11.2023 Татяна Костадинова Професионална гимназия Бобов дол
ДЯ-240/06.11.2023 Татяна Симеонова Основно училище "Аверкий Попстоянов" Рила
ДЯ-212/27.10.2023 Тодор Петков Основно училище "Евлоги Георгиев" Дупница
ДЯ-226/03.11.2023 Юлиана Борисова Основно училище "Св. Климент Охридски" Дупница