Актуално

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Конкурс за заемане на длъжността "директор" на държавни и общински училища на територията на област Кюстендил

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област Кюстендил:

1. Средно училище „Христо Ботев“,гр. Бобов дол
2. Основно училище „Христаки Павлович“, гр. Дупница
3. Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Раждавица
4. Основно училище „Проф. Марин Дринов“, гр. Кюстендил
5. Шесто основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил
6. Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил

Прочети още...

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

Регистър с входящи номера на подадените декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК за лицата, заемащи публични длъжности по чл. 6, ал. 1 към 25.04.2024 г.
Входящ номер и дата Директор Училище Населено място
ДЯ-235/03.11.2023 Анелия Йорданова Средно езиково училище "Св. Паисий Хилендарски" Дупница
ДЯ-222/02.11.2023 Антоанета Веселинова Начално училище "Св. Св. Кирил и Методий" Раждавица
ДЯ-231/03.11.2023 Бистра Стойкова Основно училище "Неофит Рилски" Дупница
ДЯ-250/07.11.2023 Борис Кръстев Професионална гимназия по облекло и стопанско управление Дупница
ДЯ-215/30.10.2023 Валери Стоилов Основно училище "Христо Ботев" Невестино
ДЯ-218/01.11.2023 Венеция Бойчева Професионална гимназия по транспорт Дупница
ДЯ-242/06.11.2023 Венцислав Златков Професионална гимназия по лека промишленост "Владимир Димитров - Майстора" Кюстендил
ДЯ-243/06.11.2023 Виолета Стефанова-Савова Професионална гимназия по хранително - вкусови и химични технологии Дупница
ДЯ-239/06.11.2023 Галина Панева Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Бобов дол
ДЯ-98/25.04.2024 Георги Иванов РЦПППО Кюстендил
ДЯ-227/03.11.2023 Георги Станчев Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Яхиново
ДЯ-209/26.10.2023 Гергана Велинова-Маноилова Основно училище "Христо Ботев" Крайници
ДЯ-213/27.10.2023 Гергана Миленкова Профилирана гимназия "Христо Ботев" Дупница
ДЯ-228/03.11.2023 Гергана Рашева Основно училище  "Христаки Павлович" Дупница
ДЯ-211/27.10.2023 Даниела Белчева Основно училище "Христо Ботев" Самораново
ДЯ-94/22.03.2024 Даниела Вучкова Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" Кюстендил
ДЯ-249/07.11.2023 Евелина Димитрова Начално училище "Св. Климент Охридски" Кюстендил
ДЯ-225/03.11.2023 Елена Костадинова Професионална гимназия "Акад. С. П. Корольов" Дупница
ДЯ-246/06.11.2023 Емилия Гелева Средно училище "Христо Ботев" Сапарева баня
ДЯ-244/06.11.2023 Жасмина Мицова-Средова Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов" Кюстендил
ДЯ-232/03.11.2023 Здравка Тасева VІ Основно училище "Св. Паисий Хилендарски" Кюстендил
ДЯ-256/22.11.2023 Зорница Домозетова Професионална гимназия по селско стопанство "Св. Климент Охридски" Кюстендил
ДЯ-219/02.11.2023 Ивайло Карадачки Професионална гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев" Кюстендил
ДЯ-248/06.11.2023 Иванка Янкова Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" Кюстендил
П-137/08.04.2024 Любомир Георгиев Профилирана гимназия "Христо Ботев" Дупница
ДЯ-229/03.11.2023 Мариана Панчева-Лазарова Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Кюстендил
ДЯ-217/31.10.2023 Младен Джамбазки Основно училище "Св. Климент Охридски" Трекляно
ДЯ-237/06.11.2023 Надя Коюмджийска Средно училище "Христо Ботев" Кочериново
ДЯ-247/06.11.2023 Невина Къралиева Спортно училище "Васил Левски" Кюстендил
ДЯ-241/06.11.2023 Петър Кираджийски Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Бобошево
ДЯ-245/06.11.2023 Райко Ангелов Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Дупница
ДЯ-238/06.11.2023 Росица Борисова Средно училище "Христо Ботев" Бобов дол
ДЯ-233/03.11.2023 Румяна Георгиева Професионална техническа гимназия "Джон Атанасов" Кюстендил
ДЯ-234/03.11.2023 Румяна Здравкова Основно училище "Проф. Марин Дринов" Кюстендил
ДЯ-224/02.11.2023 Румяна Симеонова Професионална гимназия по туризъм "Никола Йонков Вапцаров" Кюстендил
ДЯ-208/26.10.2023 Снежанка Славкова Средно училище "Д-р Петър Берон" Бобов дол
ДЯ-230/03.11.2023 Татяна Костадинова Професионална гимназия Бобов дол
ДЯ-240/06.11.2023 Татяна Симеонова Основно училище "Аверкий Попстоянов" Рила
ДЯ-212/27.10.2023 Тодор Петков Основно училище "Евлоги Георгиев" Дупница
ДЯ-226/03.11.2023 Юлиана Борисова Основно училище "Св. Климент Охридски" Дупница