Актуално

Информация за приема в V клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ! 
 
„Скъпи ученици,
Пред Вас се открива нова глава, пълна с интересни предизвикателства и забавни моменти.
Увереността и любопитството ще бъдат Ваши верни спътници по пътя на знанието.
Поздравления за началото на Вашето пътешествие в пети клас.
Вярваме във Вас и знаем, че ще постигнете успехи с усърдие и старание.
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

 

 Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ


Анна Стефанова Миладинова

Ангелина Димитрова Козуджийска

Анелия Антонова Йорданова

Анна Йорданова Рангелова

Антоанета Неофитова Веселинова

Антонина Райчова Димитрова

Борис Любенов Кръстев

Венеция Манолова Бойчева

Венцислав Йорданов Златков

Виолета Драганова Стефанова-Савова

Георги Йорданов Станчев

Гергана Антониева Лазова

Гергана Костадинова Миленкова

Даниела Василева Белчева

Евелина Павлова Димитрова

Елена Любенова Стоилова

Елена Любенова Стоилова

Елена Любенова Стоилова

Елена Методиева Бачева

Емилия Димитрова Гелева

Зорница Валериева Домозетова

Жасмина Кирилова Мицова-Средова

Ивайло Христов Карадачки

Иванка Видимчова Янкова

Иванка Георгиева Данаилова

Мария Михайлова Гиздова

Милена Василиева Мантаркова

Младен Арсов Джамбазки

Невина Чавдарова Къралиева

Радина Георгиева Атанасова

Румяна Ангелова Гиргинова

Светла Любенова Ангелова

Силвия Петрова Георгиева

Снежана Кирилова Виделова

Татяна Симеонова Танева-Даскалска

Татяна Иванова Симеонова

Тодор Николов Петков

Юлиана Димитрова Борисова