Актуално

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Конкурс за заемане на длъжността "директор" на държавни и общински училища на територията на област Кюстендил

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област Кюстендил:

1. Средно училище „Христо Ботев“,гр. Бобов дол
2. Основно училище „Христаки Павлович“, гр. Дупница
3. Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Раждавица
4. Основно училище „Проф. Марин Дринов“, гр. Кюстендил
5. Шесто основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил
6. Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил

Прочети още...

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

 

 Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ


Анна Стефанова Миладинова

Ангелина Димитрова Козуджийска

Анелия Антонова Йорданова

Анна Йорданова Рангелова

Антоанета Неофитова Веселинова

Антонина Райчова Димитрова

Борис Любенов Кръстев

Венеция Манолова Бойчева

Венцислав Йорданов Златков

Виолета Драганова Стефанова-Савова

Георги Йорданов Станчев

Гергана Антониева Лазова

Гергана Костадинова Миленкова

Даниела Василева Белчева

Евелина Павлова Димитрова

Елена Любенова Стоилова

Елена Любенова Стоилова

Елена Любенова Стоилова

Елена Методиева Бачева

Емилия Димитрова Гелева

Зорница Валериева Домозетова

Жасмина Кирилова Мицова-Средова

Ивайло Христов Карадачки

Иванка Видимчова Янкова

Иванка Георгиева Данаилова

Мария Михайлова Гиздова

Милена Василиева Мантаркова

Младен Арсов Джамбазки

Невина Чавдарова Къралиева

Радина Георгиева Атанасова

Румяна Ангелова Гиргинова

Светла Любенова Ангелова

Силвия Петрова Георгиева

Снежана Кирилова Виделова

Татяна Симеонова Танева-Даскалска

Татяна Иванова Симеонова

Тодор Николов Петков

Юлиана Димитрова Борисова