Актуално

Информация за приема в V клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ! 
 
„Скъпи ученици,
Пред Вас се открива нова глава, пълна с интересни предизвикателства и забавни моменти.
Увереността и любопитството ще бъдат Ваши верни спътници по пътя на знанието.
Поздравления за началото на Вашето пътешествие в пети клас.
Вярваме във Вас и знаем, че ще постигнете успехи с усърдие и старание.
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 И Т. 4 ОТ ЗПКОНПИ (2023 Г.)

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ към 12.10.2023 г.

Няма задължени лица, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ през 2023 г.

Лица, които в подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - част II: Интереси, са посочили, че нямат нищо за деклариране

Анастасия Спасова Баракова
Анелия Антонова Йорданова
Анна Стефанова Миладинова
Антоанета Неофитова Веселинова
Антоанета Стойкова Николова

Антонина Райчова Димитрова
Бистра Стоилова Стойкова
Борис Любенов Кръстев
Валери Любенов Стоилов
Венеция Манолова Бойчева
Венцислав Йорданов Златков
Виолета Генчева Инкьова
Виолета Драганова Стефанова-Савова
Галина Спасова Панева
Георги Йорданов Станчев
Гергана Димитрова Велинова-Маноилова

Гергана Костадинова Миленкова
Даниела Василева Белчева
Евелина Павлова Димитрова
Емилия Димитрова Гелева
Елена Стоилова Костадинова
Ивайло Христов Карадачки
Иванка Видимчова Янкова
Здравка Емилова Тасева
Мария Михайлова Гиздова
Младен Арсов Джамбазки

Надя Георгиева Коюмджийска
Невина Чавдарова Къралиева
Петър Христов Кираджийски
Райко Петров Ангелов
Румяна Анева Георгиева
Румяна Василева Симеонова
Румяна Драганова Здравкова
Силвия Петрова Георгиева
Снежанка Йорданова Славкова
Татяна Ангелова Костадинова
Татяна Иванова Симеонова
Тодор Николов Петков
Юлиана Димитрова Борисова

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ (2022 г.)

 Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ към 12.09.2022 г.

Няма задължени лица, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ през 2022 г.

 Лица, които в подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - част II: Интереси, са посочили, че нямат нищо за деклариране

 

 Анастасия Спасова Баракова

 Анелия Антонова Йорданова
 Анна Стефанова Миладинова

 Анна Стефанова Миладинова

 Антоанета Неофитова Веселинова

 Антоанета Стойкова Николова
 Антонина Райчова Димитрова

 Антонина Райчова Димитрова
 Бистра Стоилова Стойкова

 Борис Любенов Кръстев
 Валери Любенов Стоилов
 Венеция Манолова Бойчева

 Венцислав Йорданов Златков
 Виолета Генчева Инкьова
 Виолета Драганова Стефанова-Савова

 Галина Спасова Панева

 Геновева Стефанова Ризова
 Георги Йорданов Станчев
 Гергана Антониева Лазова
 Гергана Димитрова Велинова-Маноилова
 Даниела Василева Белчева
 Евелина Павлова Димитрова

 Елена Стоилова Костадинова

 Здравка Емилова Тасева

 Ивайло Христов Карадачки
 Иванка Видимчова Янкова

 Иванка Видимчова Янкова

 Карамфилка Боянова Гъркова - Ангелова
 Мария Михайлова Гиздова
 Младен Арсов Джамбазки

 Надя Георгиева Коюмджийска

 Невина Чавдарова Къралиева

 Петър Христов Кираджийски
 Райко Петров Ангелов

 Румяна Анева Георгиева
 Румяна Василева Симеонова
 Румяна Драганова Здравкова

 Светла Любенова Ангелова

 Силвия Петрова Георгиева

 Таня Жекова Динева
 Татяна Иванова Симеонова
 Татяна Ангелова Костадинова
 Тодор Николов Петков

 Юлиана Димитрова Борисова

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ (2021 г.)

 Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ към 15.11.2021 г.

Няма задължени лица, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ през 2021 г.

 Лица, които в подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - част II: Интереси, са посочили, че нямат нищо за деклариране 

 Антоанета Стойкова Николова
 Антоанета Неофитова Веселинова
 Антонина Райчова Димитрова
 Бетина Райчова Владимирова
 Венеция Манолова Бойчева
 Виолета Генчева Инкьова
 Виолета Драганова Стефанова-Савова

 Галина Спасова Панева
 Геновева Стефанова Ризова

 Геновева Стефанова Ризова
 Гергана Антониева Лазова

 Гергана Антониева Лазова
 Гергана Димитрова Велинова-Маноилова
 Даниела Василева Белчева
 Денислав Валентинов Георгиев
 Евелина Павлова Димитрова

 Ивайло Христов Карадачки
 Иванка Видимчова Янкова

 Карамфилка Боянова Гъркова-Ангелова

 Карамфилка Боянова Гъркова-Ангелова

 Мария Михайлова Гиздова
 Младен Арсов Джамбазки
 Надя Георгиева Коюмджийска
 Райко Петров Ангелов

 Райна Христова Александрова
 Румяна Анева Георгиева
 Румяна Драганова Здравкова

 Светла Атанасова Антова

 Силвия Петрова Георгиева
 Таня Жекова Динева

 Таня Жекова Динева
 Татяна Ангелова Костадинова

 Татяна Симеонова Танева-Даскалска

 Юлиана Димитрова Борисова

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ (2020 г.)

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ към 30.07.2020 г.

Списък на задължени лица, които не са подали в срок декларации за имущество и интереси (2020 г.) (публ. 26.06.2020 г.)

 Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ (2019 г.)

Лица, които в подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - част II: Интереси, са посочили, че нямат нищо за деклариране

 

Анастасия Спасова Баракова

Антоанета Неофитова Веселинова

Антонина Райчова Димитрова

Бистра Стоилова Стойкова

Борис Любенов Кръстев

Валери Любенов Стоилов

Венеция Манолова Бойчева

Виолета Генчева Инкьова

Виолета Драганова Стефанова-Савова

Галина Спасова Панева

Геновева Стефанова Ризова

Георги Йорданов Станчев

Гергана Антониева Лазова

Гергана Димитрова Велинова-Маноилова

Даниела Василева Белчева

Евелина Павлова Димитрова

Елена Стоилова Костадинова

Емилия Димитрова Гелева

Здравка Емилова Тасева

Иванка Видимчова Янкова

Карамфилка Боянова Гъркова-Ангелова

Любомир Йорданов Анчев

Миглена Емилова Чавдарова

Младен Арсов Джамбазки

Надя Георгиева Коюмджийска

Петър Христов Кираджийски

Радина Георгиева Атанасова

Райко Петров Ангелов

Райна Христова Александрова

Румяна Ангелова Гиргинова

Румяна Василева Симеонова

Румяна Драганова Здравкова

Светла Атанасова Антова

Снежанка Йорданова Славкова

Стефанка Ивайлова Стойнева

Таня Жекова Динева

Татяна Иванова Симеонова

Татяна Ангелова Костадинова

Татяна Симеонова Танева-Даскалска