Актуално

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Конкурс за заемане на длъжността "директор" на държавни и общински училища на територията на област Кюстендил

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област Кюстендил:

1. Средно училище „Христо Ботев“,гр. Бобов дол
2. Основно училище „Христаки Павлович“, гр. Дупница
3. Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Раждавица
4. Основно училище „Проф. Марин Дринов“, гр. Кюстендил
5. Шесто основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил
6. Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил

Прочети още...

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

 Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ към 15.11.2021 г.

Няма задължени лица, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ през 2021 г.

 Лица, които в подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - част II: Интереси, са посочили, че нямат нищо за деклариране 

 Антоанета Стойкова Николова
 Антоанета Неофитова Веселинова
 Антонина Райчова Димитрова
 Бетина Райчова Владимирова
 Венеция Манолова Бойчева
 Виолета Генчева Инкьова
 Виолета Драганова Стефанова-Савова

 Галина Спасова Панева
 Геновева Стефанова Ризова

 Геновева Стефанова Ризова
 Гергана Антониева Лазова

 Гергана Антониева Лазова
 Гергана Димитрова Велинова-Маноилова
 Даниела Василева Белчева
 Денислав Валентинов Георгиев
 Евелина Павлова Димитрова

 Ивайло Христов Карадачки
 Иванка Видимчова Янкова

 Карамфилка Боянова Гъркова-Ангелова

 Карамфилка Боянова Гъркова-Ангелова

 Мария Михайлова Гиздова
 Младен Арсов Джамбазки
 Надя Георгиева Коюмджийска
 Райко Петров Ангелов

 Райна Христова Александрова
 Румяна Анева Георгиева
 Румяна Драганова Здравкова

 Светла Атанасова Антова

 Силвия Петрова Георгиева
 Таня Жекова Динева

 Таня Жекова Динева
 Татяна Ангелова Костадинова

 Татяна Симеонова Танева-Даскалска

 Юлиана Димитрова Борисова

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------