Актуално

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Конкурс за заемане на длъжността "директор" на държавни и общински училища на територията на област Кюстендил

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област Кюстендил:

1. Средно училище „Христо Ботев“,гр. Бобов дол
2. Основно училище „Христаки Павлович“, гр. Дупница
3. Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Раждавица
4. Основно училище „Проф. Марин Дринов“, гр. Кюстендил
5. Шесто основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил
6. Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил

Прочети още...

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

 Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ към 12.09.2022 г.

Няма задължени лица, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ през 2022 г.

 Лица, които в подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - част II: Интереси, са посочили, че нямат нищо за деклариране

 

 Анастасия Спасова Баракова

 Анелия Антонова Йорданова
 Анна Стефанова Миладинова

 Анна Стефанова Миладинова

 Антоанета Неофитова Веселинова

 Антоанета Стойкова Николова
 Антонина Райчова Димитрова

 Антонина Райчова Димитрова
 Бистра Стоилова Стойкова

 Борис Любенов Кръстев
 Валери Любенов Стоилов
 Венеция Манолова Бойчева

 Венцислав Йорданов Златков
 Виолета Генчева Инкьова
 Виолета Драганова Стефанова-Савова

 Галина Спасова Панева

 Геновева Стефанова Ризова
 Георги Йорданов Станчев
 Гергана Антониева Лазова
 Гергана Димитрова Велинова-Маноилова
 Даниела Василева Белчева
 Евелина Павлова Димитрова

 Елена Стоилова Костадинова

 Здравка Емилова Тасева

 Ивайло Христов Карадачки
 Иванка Видимчова Янкова

 Иванка Видимчова Янкова

 Карамфилка Боянова Гъркова - Ангелова
 Мария Михайлова Гиздова
 Младен Арсов Джамбазки

 Надя Георгиева Коюмджийска

 Невина Чавдарова Къралиева

 Петър Христов Кираджийски
 Райко Петров Ангелов

 Румяна Анева Георгиева
 Румяна Василева Симеонова
 Румяна Драганова Здравкова

 Светла Любенова Ангелова

 Силвия Петрова Георгиева

 Таня Жекова Динева
 Татяна Иванова Симеонова
 Татяна Ангелова Костадинова
 Тодор Николов Петков

 Юлиана Димитрова Борисова

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------