Актуално

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Конкурс за заемане на длъжността "директор" на държавни и общински училища на територията на област Кюстендил

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област Кюстендил:

1. Средно училище „Христо Ботев“,гр. Бобов дол
2. Основно училище „Христаки Павлович“, гр. Дупница
3. Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Раждавица
4. Основно училище „Проф. Марин Дринов“, гр. Кюстендил
5. Шесто основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил
6. Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил

Прочети още...

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ към 12.10.2023 г.

Няма задължени лица, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ през 2023 г.

Лица, които в подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - част II: Интереси, са посочили, че нямат нищо за деклариране

Анастасия Спасова Баракова
Анелия Антонова Йорданова
Анна Стефанова Миладинова
Антоанета Неофитова Веселинова
Антоанета Стойкова Николова

Антонина Райчова Димитрова
Бистра Стоилова Стойкова
Борис Любенов Кръстев
Валери Любенов Стоилов
Венеция Манолова Бойчева
Венцислав Йорданов Златков
Виолета Генчева Инкьова
Виолета Драганова Стефанова-Савова
Галина Спасова Панева
Георги Йорданов Станчев
Гергана Димитрова Велинова-Маноилова

Гергана Костадинова Миленкова
Даниела Василева Белчева
Евелина Павлова Димитрова
Емилия Димитрова Гелева
Елена Стоилова Костадинова
Ивайло Христов Карадачки
Иванка Видимчова Янкова
Здравка Емилова Тасева
Мария Михайлова Гиздова
Младен Арсов Джамбазки

Надя Георгиева Коюмджийска
Невина Чавдарова Къралиева
Петър Христов Кираджийски
Райко Петров Ангелов
Румяна Анева Георгиева
Румяна Василева Симеонова
Румяна Драганова Здравкова
Силвия Петрова Георгиева
Снежанка Йорданова Славкова
Татяна Ангелова Костадинова
Татяна Иванова Симеонова
Тодор Николов Петков
Юлиана Димитрова Борисова

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------