Актуално

Информация за приема в V клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ! 
 
„Скъпи ученици,
Пред Вас се открива нова глава, пълна с интересни предизвикателства и забавни моменти.
Увереността и любопитството ще бъдат Ваши верни спътници по пътя на знанието.
Поздравления за началото на Вашето пътешествие в пети клас.
Вярваме във Вас и знаем, че ще постигнете успехи с усърдие и старание.
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

collage

На 10 март 2023 г. се проведе Регионална кръгла маса с популяризиране на добри практики от инициативата „Седмица на моето училище“. Организатор на инициативата е РУО – Кюстендил, а домакин на събитието беше ОУ „Неофит Рилски“, гр. Дупница.

Главната цел на обявената инициатива, е засиленото присъствие в училищния живот на родителите и възлагането им на повече отговорности. В инициативата участваха ученици от І до ХІІ клас, директори, учители, психолози и родители.

Методическите обединения на класните ръководители, учителите и психолозите избраха свободно формата на представяне, на състоялите се инициативи, със засиленото присъствие в училищния живот на родителите през учебната 2022/2023 година. Активното присъствие на родителите в различните инициативи е гаранция за успех на всички заинтересовани страни в процеса на образователната интеграция.

На Регионална кръгла маса с популяризиране на добрите практики присъстваха най-активните родители, подкрепящи учителите и учениците в училищния живот. Проведена е дискусия с учителите и родителите, в която водеща идея беше, че учениците-учителите-родителите са в неразривна връзка, за успеха на качественото образование в българското училище.

Училищата, участващи в Регионалната кръгла маса бяха:
1. ОУ „Неофит Рилски“, гр. Дупница
2. ОУ „Христаки Павлович“, гр. Дупница
3. ПГ по транспорт, гр. Дупница
4. ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Бобов дол
5. НУ „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил
6. СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница
7. ПГ „С. П. Корольов“, гр. Дупница
8. ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Дупница
9. ПГОСУ, гр. Дупница