Актуално

Информация за приема в V клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ! 
 
„Скъпи ученици,
Пред Вас се открива нова глава, пълна с интересни предизвикателства и забавни моменти.
Увереността и любопитството ще бъдат Ваши верни спътници по пътя на знанието.
Поздравления за началото на Вашето пътешествие в пети клас.
Вярваме във Вас и знаем, че ще постигнете успехи с усърдие и старание.
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

По инициатива на Регионално управление на образованието – Кюстендил на 25.10.2023 година се осъществи методическо подпомагане на учителите от начален етап, чрез провеждане на дейности за занимания по интереси на „отворени врати“ с ученици от трети клас. Целта е обмяна на добри практики между учителите, по отношение на използваните методи и форми на работа. Домакин на урока на „отворени врати“ е Шесто Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – Кюстендил, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил.6OU 2

Темата на дейността в групата за целодневна организация на учебния процес е: "Здравословно хранене". Учителката Сашка Боянова с много усет и умение проведе заниманието по интереси. Учениците участваха с интерес и показаха много знания и умения, придобити в часовете по задължителна подготовка. Учителката използва разнообразни и иновативни методи, и форми на работа с учениците – работа в екипи, работа в електронни платформи, практическа работа и опити в STEM центъра на училището. Третокласниците показаха, че имат изградени навици да работят в група, показаха, че могат да работят по проекти и да изпълняват творчески задачи.

На заниманието по интереси на „отворени врати“ присъстваха експертът за обучението в начален етап от РУО – Кюстендил Маринела Александрова, директорът на училището Здравка Тасева, зам.-директорът – Лилия Равелова и учители от начален етап от училищата от общини: Кюстендил, Трекляно и Невестино.

6OU 1