Актуално

Информация за приема в V клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ! 
 
„Скъпи ученици,
Пред Вас се открива нова глава, пълна с интересни предизвикателства и забавни моменти.
Увереността и любопитството ще бъдат Ваши верни спътници по пътя на знанието.
Поздравления за началото на Вашето пътешествие в пети клас.
Вярваме във Вас и знаем, че ще постигнете успехи с усърдие и старание.
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

На 28 март 2024 г. се проведе Регионална кръгла маса с популяризиране на добри практики от инициативата „Седмица на моето училище“. Организатор на инициативата е РУО – Кюстендил, а домакин на събитието-ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил.

Главната цел на обявената инициатива е засиленото присъствие в училищния живот на родителите и възлагането им на повече отговорности. В инициативата участваха ученици от І до ХІІ клас, директори, учители, психолози и родители.

Методическите обединения на класните ръководители, учителите и психолозите избраха свободно формата на представяне на състоялите се инициативи, със засиленото присъствие в училищния живот на родителите през учебната 2023/2024 година.

Активното присъствие на родителите в различните инициативи, е гаранция за успех на всички заинтересовани страни, в процеса на образователната интеграция.

На Регионална кръгла маса с популяризиране на добрите практики присъстваха най-активните родители, подкрепящи учителите и учениците в училищния живот. Проведена е дискусия с учителите и родителите, в която водеща идея беше, че учениците-учителите-родителите са в неразривна връзка, за успеха на качественото образование в българското училище.

Родителите са съмишленици и участници в училищния живот. По време на инициативата те единодушно отбелязват, че с удоволствие се включват, при подготовката и осъществяването на различни инициативи на училището, където учат децата им.

kraglamasa

Родителите смятат, че е полезно да бъдат ангажирани в училищния живот на децата им. Това дава възможност за устойчив и качествен диалог, насочен към образованието. Според един от присъстващите родители връзката ученик – учител – родител е „трикрако столче“ и за успеха, и устойчивостта на подрастващото поколение училището е главен фактор.

Регионалната кръгла маса е открита с изпълнение на народна песен от ученичка от ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил.

Училищата, участващи в Регионалната кръгла маса през тази учебна година са:
1. ОУ „Неофит Рилски“, гр. Дупница
2. ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Дупница
3. ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил
4. ОУ „Св. Кирил и Методий“, гр. Дупница
5. СУ „Христо Ботев“, гр. Кочериново
6. ПГ „Христо Ботев“, гр. Дупница
7. ОУ „Аверкий Попстоянов“, гр. Рила
8. ОУ „Христо Ботев“, с. Невестино
9. СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. .Дупница
10. ПГ по транспорт, гр. Дупница
11. ПГОСУ, гр. Дупница
12. ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил
13. ПГСС „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил
14. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Кюстендил.

Инициативата „Седмица на моето училище“ дава възможност за обмен на добри практики между училищата. Представени са различни дейности от училищата, в които активно място имат родителите.

От представените добри практики от училищата се очертават следните изводи:
• Увеличава се родителската ангажираност към живота в училище.
• Преодолява се пасивността и скептицизма на някои от родителите.
• Улеснява се комуникацията на родителите с училището.
• Развива се сътрудничество между учителите и родителите, насочено към интересите на децата.

Инициативата се провежда за втора поредна година. Събитието е отразено по медията Кабел Сат Запад - Кюстендил. Присъстващите родители, учители и ученици изявиха желание за продължаване на традицията за провеждане на инициативата „Седмица на моето училище“ и в следващите години.