Актуално

Информационен ден по процедура чрез подбор на проектни предложения „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1. „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на ПО

В съответствие с чл. 27 от ПМС № 23/2023 г. Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. организира провеждане на информационен ден по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г.

Информационният ден ще се проведе онлайн на 21.02.2024 г., сряда, от 10:00 часа, в платформата Zoom.

При проявен интерес, заинтересованите лица могат да се регистрират на следния линк, в срок до 20.02.2024 г.: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrcumorTgiG9DUwyUvul4elyz9lZM1g3r3

Повече информация за регистрацията и участието в събитието може да намерите на интернет страницата на Програма „Образование“ на следния адрес: https://sf.mon.bg/

Предстоящо

Процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ е отворена за кандидатстване

Отворена процедура за кандидатстване чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

На 22.01.2024 г. Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) обяви за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ в рамките на Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на програмата.

Прочети още...

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

Информация за приема на ученици в VIII клас в неспециализираните училища в област Kюстендил на места по държавен план-прием за учебната 2023/2024 година

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Незаети места след четвърти етап на класиране и записване (публ. 16.08.2023 г.)pdf1

pdf1Информация за класиране - четвърти етап (публ. 10.08.2023 г.)

pdf1Информация за броя на незаетите места след трети етап на класиране и записване по училища, профил/специалност от професия (публ. 03.08.2023 г.)


pdf1Информация за броя на незаетите места след втори етап на класиране и записване по училища, профил/специалност от професия (публ. 25.07.2023 г.) 

pdf1Класация по училище, трети етап  (публ. 31.07.2023 г.)


pdf1Класация по училище, втори етап  (публ. 19.07.2023 г.)

pdf1Класация по училище, първи етап (публ. 13.07.2023 г.)

 

 

Заповед за утвърждаване на Държавен план-прием за учебната 2023/2024 година

pdf1Заповед № РД06-151/03.05.2023 г. за изменение на Заповед № РД06-150/28.04.2023 г. за утвърждаване на Държавен план-прием за учебната 2023/2024 година в осми клас в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана и професионална подготовка в общинските средни училища и в пети клас в Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил (публ. 03.05.2023 г.)

pdf1Приложение № 2: Държавен план-прием от две паралелки в пети клас в Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил 

 

pdf1Заповед № РД06-150/28.04.2023 г. за утвърждаване на Държавен план-прием за учебната 2023/2024 година в осми клас в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана и професионална подготовка в общинските средни училища и в пети клас в Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил (публ. 03.05.2023 г.)

pdf1Приложение № 1: Държавен план-прием в осми клас от 38 паралелки (26 паралелки за професионално образованиепо и 12 профилирани паралелки) в профилираните гимназии, в професионалните гимназии и в средните училища в област Кюстендил

pdf1Приложение № 2: Държавен план-прием от една паралелка в пети клас в Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил

Държавен план-прием за учебната 2023/2024 година

pdf1Заповед № РД09-4061/30.08.2022 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2023 – 2024 година (публ. 30.09.2022 г.)

pdf1Заповед № РД09-4062/30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебната 2023 – 2024 година (публ. 30.09.2022 г.)

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2023/2024 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 1, т. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил кани работодателите и представителни организации на работодателите от област с административен център Кюстендил да направят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии по приложения образец.
Заявките могат да се направят и чрез училищата в срок до 15 януари 2023 година.
xls1Образец на заявка може да свалите от тук. (публ. 18.10.2022 г.)

xls1Списък на неспециализираните училища - профилирани и професионални гимназии и средни училища в област Кюстендил, които ще осъществяват ДПП в VIII клас в паралелки за профилирана и/или за професионална подготовка за учебната 2023/2024 година (публикувано на 18.10.2022 г.)