МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили международна или временна закрила

Електронен адрес, на който родителят/настойникът/попечителят/представителят на детето или ученика, търсещо или получило международна или временна закрила, може да подава заявление за прием в държавните и в общинските детски градини и училища в област Кюстендил и по електронен път: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

doc1Образец на заявление от родителя настойника/попечителя/представителя на детето или ученика

Телефон на експерт от РУО, владеещ английски и/или руски език, за предоставяне на допълнителна информация при необходимост във връзка с приема и обучението на децата и учениците в държавните и в общинските детски градини и училища: Любка Ковачева - старши експерт по чужд език и по майчин език - 0879992915; 078988560.

pdf1Процедура за насочване и записване на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища

pdf1Інформація про порядок прийому та навчання дітей та учнів дошкільного та шкільного віку з України в державні та муніципальні дитячі садки та школи Болгарії

doc1Заява

pdf1Information on the procedure for admission and education of children and students of preschool and school age from Ukraine in Bulgarian state and municipal kindergartens and schools

doc1Аpplication

Училища в област Кюстендил: https://rio-kyustendil.bg/uchilishta

Детски градини в област Кюстендил: https://rio-kyustendil.bg/detski-gradini 

Полезни връзки и контакти за пристигащи в България украински граждани: https://www.redcross.bg/news/view?nwid=24253

pdf1Изисквания за заемане на педагогически длъжности в системата на предучилищното и училищното образование в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Наредба 15/2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. pdf1Приложение № 1 към чл. 10 на Наредбата.

pdf1Процедура за легализиране на документи за образование, които да послужат при кандидатстване за работа в системата на предучилищното и училищното образование

Информация за свободните работни места в системата на предучилищното и училищното образование - https://rio-kyustendil.bg/svobodni-rabotni-mesta

pdf1Насоки за придобиването професионална квалификация детски учител, начален учител, „учител по…“ и „ресурсен учител“ с линк към висшите училища: https://rvu.nacid.bg/home

Предстоящо

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2023/2024 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 1, т. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил кани работодателите и представителни организации на работодателите от област с административен център Кюстендил да направят заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии по приложения образец.

Заявките могат да се направят и чрез училищата в срок до 15 януари 2023 година.

xls1Образец на заявка може да свалите от тук. (публ. 18.10.2022 г.)

xls1Списък на неспециализираните училища - профилирани и професионални гимназии и средни училища в област Кюстендил, които ще осъществяват ДПП в VIII клас в паралелки за профилирана и/или за професионална подготовка за учебната 2023/2024 година (публикувано на 18.10.2022 г.)

Свободни работни места 2020

Длъжност

Брой места

Член от Кодекса на труда

Училище/ детска градина/ обслужващо звено

Краен срок

Учител общообразователен учебен предмет - математика

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

ПГ "Акад. С. П. Корольов" - Дупница

23.12.2020

Учител по математика и информационни технологии

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1

ПГИМ "Йордан Захариев" - Кюстендил

04.12.2020

Учител по общообразователен учебен предмет - природни науки

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1

ОУ "Ав. Попстоянов" - Рила

02.12.2020

Учител НУП

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

ОУ "Проф. Марин Дринов" - Кюстендил

23.11.2020

Помощник възпитател (по заместване)

10 р. дни

чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ДГ “Миньор“ - Бобов дол

16.11.2020

Учител по математика - лектор

7 ч./седм.

 

ПГЛП "Вл. Димитров - Майстора" - Кюстендил

30.11.2020

Учител по информационни технологии - лектор

8 ч./седм.

 

ПГЛП "Вл. Димитров - Майстора" - Кюстендил

30.11.2020

Учител по физика - лектор

8 ч./седм.

 

ПГЛП "Вл. Димитров - Майстора" - Кюстендил

30.11.2020

Учител по български език и литература

1

чл. 68, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

ПГЛП "Вл. Димитров - Майстора" - Кюстендил

13.11.2020

Образователен медиатор

1/2

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

ПГЛП "Вл. Димитров - Майстора" - Кюстендил

13.11.2020

Огняр

1

чл. 68

НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Раждавица

13.11.2020

Учител по география и икономика

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

СУ "Христо Ботев" - Бобов дол

03.11.2020

Учител по история и цивилизация и география и икономика

1

чл. 68, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

ПГЛП "Вл. Димитров - Майстора" - Кюстендил

22.10.2020

Учител по химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1

ПГИМ "Йордан Захариев" - Кюстендил

20.10.2020

Учител по английски език, прогимназилен етап

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил

07.10.2020

Учител ЦОУД, прогимназиален етап

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил

07.10.2020

Учител по философия

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

ПГТ "Н. Й. Вапцаров" - Кюстендил

09.10.2020

Учител по химия и ООС и биология и ЗО

16 ч./седм.

чл. 68, ал. 1, т. 3

ПГЛП "Вл. Димитров - Майстора" - Кюстендил

02.10.2020 

Логопед

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

ОУ "Христаки Павлович" - Дупница

08.10.2020

Учител

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

ДГ "Мечта" - Кюстендил

30.09.2020

Образователен медиатор

1/2

чл. 68, ал. 1, т. 1

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил

30.09.2020

Образователен медиатор

1/2

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

ПГЛП "Вл. Димитров - Майстора" - Кюстендил

29.09.2020

Чистач

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

ПГЛП "Вл. Димитров - Майстора" - Кюстендил

29.09.2020

Чистач/хигиенист

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Раждавица

25.09.2020

Учител ЦОУД V-VII клас

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

СУ "Св. Кл. Охридски" - Дупница

24.09.2020

Логопед

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

ДГ "Мечта" - Кюстендил

25.09.2020

Логопед

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

ДГ "Мечта" - Кюстендил

25.09.2020

Образователен медиатор

1/2

 

ПТГ "Джон Атанасов" - Кюстендил

21.09.2020

Образователен медиатор

1/2

чл. 68, ал. 1, т. 1

ОУ "Проф. Марин Дринов" - Кюстендил

21.09.2020

Учител по английски език

272 часа

чл. 114

НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Раждавица

17.09.2020

Учител по география - лектор

180 часа 

чл. 111 от КТ

ПГТ "Н. Й. Вапцаров" - Кюстендил

21.09.2020 

Учител по музика

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил

24.09.2020

Oбразователен медиатор

1/2

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

ПГТ "Н. Й. Вапцаров" - Кюстендил

21.09.2020

Учител по изобразително изкуство - лектор (общообразователен учебен предмет - гимназиален етап)

144 часа

чл. 111 от КТ

ПГТ "Н. Й. Вапцаров" - Кюстендил

21.09.2020

Завеждащ "Административна служба"

1

 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Кюстендил

17.09.2020

Чистач

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Раждавица

15.09.2020

Учител по биология и химия - лектор

 324 часа

чл. 67

ПГСС "Св. Климент Охридски" - Кюстендил

10.09.2020 

Образователен медиатор

1 /2

чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1

ПГИМ "Йордан Захариев" - Кюстендил

17.09.2020

Учител по български език и литература - прогимназиален етап

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

ОУ "Св. Климент Охридски" - Трекляно

18.09.2020

Учител в прогимназиален етап по изобразително изкуство и технологии и предприемачество

1/2

чл. 68, ал. 1, т. 3

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Кюстендил

14.09.2020

Учител в ЦДОУ

чл. 68, ал. 1, т. 1

ОУ "Проф. Марин Дринов" - Кюстендил

14.09.2020

Учител по химия и опазване на околната среда

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

ПГ "Христо Ботев" - Дупница

14.09.2020

Образователен медиатор

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Раждавица

14.09.2020

Възпитател

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Раждавица

10.09.2020

Учител в ЦОУД

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Бобошево

14.09.2020

Учител по английски език - лектор

676 часа

чл. 68, ал. 1, т. 1

Шесто ОУ "Св. П. Хилендарски" - Кюстендил

11.09.2020

Учител в ЦОУД прогимназиален етап

2

чл. 68, ал. 1, т. 1

Шесто ОУ "Св. П. Хилендарски" - Кюстендил

11.09.2020

Чистач/хигиенист

1

чл. 68, ал. 1 и чл. 70, ал. 1

ОУ "Иван Вазов" - Кюстендил

11.09.2020

Огняр

 1

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Яхиново

10.09.2020 

Главен счетоводител

 1

 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Яхиново

10.09.2020 

Логопед

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Дупница

11.09.2020

Ресурсен учител

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Дупница

11.09.2020

Учител по физическо възпитание и спорт

1/2

чл. 68, ал. 1 и чл. 70

СУ "Христо Ботев" - Кочериново

11.09.2020

Учител по руски език - лектор

216 часа

чл. 114

СУ "Христо Ботев" - Кочериново

11.09.2020

Учител в група за ЦДОУ - I-IV клас

1

чл. 68, ал. 1 и чл. 70, ал. 1

ОУ "Аверки Попстоянов" - Рила

15.09.2020 

Учител в група за ЦДОУ - V-VIII клас

1

чл. 68, ал. 1 и чл. 70, ал. 1

ОУ "Аверки Попстоянов" - Рила

15.09.2020 

Учител ЦОУД I-IV клас

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

СУ "Св. Климент Охридски" - Дупница

10.09.2020

Работник поддръжка

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

НУ "Св. св. Кирил и Методий" - Раждавица

09.09.2020

Чистач

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил

10.09.2020

Учител

2

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

ДГ "Мечта" - Кюстендил

09.09.2020

Учител по география и икономика и история и цивилизации - лектор

1/2

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

СУ "Свети Климент Охридски" - Дупница

10.09.2020

Учител/старши учител по музика

216 часа

чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 70, ал. 1

ПГИМ "Йордан Захариев" - Кюстендил

10.09.2020

Учител в ЦДО, начален етап

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

СУ "Христо Ботев" - Сапарева баня

11.09.2020

Учител по теоретично обучение

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

СУ "Христо Ботев" - Сапарева баня

11.09.2020

Учител по български език и литература

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

СУ "Христо Ботев" - Сапарева баня

11.09.2020

Учител по математика

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

СУ "Христо Ботев" - Сапарева баня

11.09.2020

Чистач/хигиенист

1/2

 

ПТГ "Джон Атанасов" - Кюстендил

08.09.2020

Старши учител по професионална подготовка - теоретическо обучение, специалност от направление "електроника и автоматика"

1

 

ПТГ "Джон Атанасов" - Кюстендил

08.09.2020

Старши учител по професионална подготовка - практическо обучение, специалност от направление "машиностроене"

651 часа

 

ПТГ "Джон Атанасов" - Кюстендил

08.09.2020

Учител/старши учител общообразователен учебен предмет, специалност физика и астрономия

162 часа

чл. 111 от КТ

ПТГ "Джон Атанасов" - Кюстендил

08.09.2020

Учител/старши учител общообразователен учебен предмет, специалност философия

144 часа

чл. 111 от КТ

ПТГ "Джон Атанасов" - Кюстендил

08.09.2020

Учител/старши учител общообразователен учебен предмет, специалност руски език

216 часа

чл. 111 от КТ

ПТГ "Джон Атанасов" - Кюстендил

09.09.2020

Учител/старши учител общообразователен учебен предмет, специалност химия

162 часа

чл. 111 от КТ

ПТГ "Джон Атанасов" - Кюстендил

08.09.2020

Учител - теоретично обучение

3/4

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

ПГЛП "Владимир Димитров - Майстора" - Кюстендил

11.09.2020

Учител по химия и ООС

324 часа

чл. 114 от КТ

ПГЛП "Владимир Димитров - Майстора" - Кюстендил

11.09.2020

Учител по история и цивилизация

1/2

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

ПГЛП "Владимир Димитров - Майстора" - Кюстендил

11.09.2020

Учител по биология и ЗО

324 часа

чл. 114 от КТ

ПГЛП "Владимир Димитров - Майстора" - Кюстендил

11.09.2020

Учител по български език и литература

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

ПГЛП "Владимир Димитров - Майстора" - Кюстендил

11.09.2020

Учител по физика

324 часа

чл. 114 от КТ

ПГЛП "Владимир Димитров - Майстора" - Кюстендил

11.09.2020

Учител по музика

108 часа

чл. 114 от КТ

ПГЛП "Владимир Димитров - Майстора" - Кюстендил

11.09.2020

Учител по математика

180 часа

чл. 114 от КТ

ПГЛП "Владимир Димитров - Майстора" - Кюстендил

11.09.2020

Учител по ЦОУД в прогимназиален етап

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил

08.09.2020

Учител по ЦОУД в прогимназиален етап

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил

08.09.2020

Учител в прогимназиален етап по музика

1/2

чл. 68, ал. 1, т. 1

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил

08.09.2020

Учител в прогимназиален етап по география - лектор

174 часа

чл. 114 или чл. 111

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил

08.09.2020

Учител в прогимназиален етап по история и цивилизация

1/2

чл. 68, ал. 1, т. 1

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил

08.09.2020

Учител в прогимназиален етап по математика

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил

08.09.2020

Учител в прогимназиален етап по английски език

1

чл. 68, ал. 1, т. 1

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил

08.09.2020

Учител по физическо възпитание и спорт - лектор

104 часа

чл. 114 и чл. 68, ал. 1, т. 1

ОУ "Христо Ботев" - Самораново

10.09.2020

Учител по история и цивилизации - лектор

208 часа

чл. 114 и чл. 68, ал. 1, т. 1

ОУ "Христо Ботев" - Самораново

10.09.2020

Учител по география и икономика - лектор

174 часа

чл. 114 и чл. 68, ал. 1, т. 1

ОУ "Христо Ботев" - Самораново

10.09.2020

Учител по биология и здравно образование

1/2

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

ПГ по облекло и стопанско управление - Дупница

04.09.2020

Учител по английски език

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

ПГ по облекло и стопанско управление - Дупница

04.09.2020

Чистач-хигиенист

2

чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ

ЕГ "Д-р Петър Берон" - Кюстендил

04.09.2020

Домакин

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ

ЕГ "Д-р Петър Берон" - Кюстендил

04.09.2020

Учител по музика

1/2

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

СЕУ "Св.Паисий Хилендарски" - Дупница

08.09.2020

Учител по руски език

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

СЕУ "Св.Паисий Хилендарски" - Дупница

08.09.2020

Учител по технологии и предприемачество

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

СЕУ "Св.Паисий Хилендарски" - Дупница

08.09.2020

Учител по български език и литература

1

чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

СЕУ "Св.Паисий Хилендарски" - Дупница

08.09.2020

Учител по български език и литература

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

СЕУ "Св.Паисий Хилендарски" - Дупница

08.09.2020

Учител целодневна организация на учебния процес в прогимназиален етап V-VII клас

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

СЕУ "Св.Паисий Хилендарски" - Дупница

08.09.2020

Учител целодневна организация на учебния процес в прогимназиален етап V-VII клас

1

чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

СЕУ "Св.Паисий Хилендарски" - Дупница

08.09.2020

Учител по руски език - лектор

288 часа

 

ПГ по хранително-вкусови и химични технологии - Дупница

08.09.2020

Учител/старши учител начална педагогика ЦОУД - I клас

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от КТ

ОУ "Евлоги Георгиев" - Дупница

08.09.2020

Касиер, домакин

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1

ПГИМ "Йордан Захариев" - Кюстендил

10.09.2020 

Учител теоретично обучение

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

ПГ "Акад. С. П. Корольов" - Дупница

10.09.2020

Учител по български език и литература - лектор

288 часа

чл. 111 от КТ

ЕГ "Д-р Петър Берон" - Кюстендил

03.09.2020

Учител по изобразително изкуство - лектор

162 часа

чл. 111, чл. 114 от КТ

ЕГ "Д-р Петър Берон" - Кюстендил

03.09.2020

Учител по испански език - лектор

196 часа

чл. 111 от КТ

ЕГ "Д-р Петър Берон" - Кюстендил

03.09.2020

Учител по немски език - лектор

160 часа

чл. 111 от КТ

ЕГ "Д-р Петър Берон" - Кюстендил

03.09.2020

Учител по музика - лектор

162 часа

чл. 111, чл. 114 от КТ

ЕГ "Д-р Петър Берон" - Кюстендил

03.09.2020

Учител в ЦДО начален етап

1

чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

ОУ "Никола Йонков Вапцаров" Бобов дол

10.09.2020

Учител в ЦДО начален етап

1

чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ОУ "Никола Йонков Вапцаров" Бобов дол

10.09.2020

Чистач-хигиенист

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70

СУ "Христо Ботев" - Кочериново

04.09.2020

Учител по животновъдство

1

чл. 68 от ЗНЗ

ПГСС "Св. Кл. Охридски" - Кюстендил

10.09.2020

Учител по изобразително изкуство - лектор

54 часа

 

ПГСС "Св. Кл. Охридски" - Кюстендил

10.09.2020

Учител по история - лектор

270 часа

чл. 68 от ЗНЗ

ПГСС "Св. Кл. Охридски" - Кюстендил

10.09.2020

Учител по музика - лектор

54 часа

чл. 68 от ЗНЗ

ПГСС "Св. Кл. Охридски" - Кюстендил

10.09.2020

Учител по физика - лектор

162 часа

 

ПГСС "Св. Кл. Охридски" - Кюстендил

10.09.2020

Учител по физическо възпитание и спорт

1/2

чл. 67 от ЗНЗ

ПГСС "Св. Кл. Охридски" - Кюстендил

10.09.2020

Учител

1

чл. 68, ал. 1

ДГ "Слънце" - Кюстендил

31.08.2020

Учител по музика в прогимназиален етап V-VII клас - лектор

190 часа

чл. 110 или чл. 111 от КТ

ОУ "Христо Ботев" - с. Крайници

04.09.2020

Учител по английски език в прогимназиален етап V-VII клас - лектор

346 часа

чл. 110 или чл. 111 от КТ

ОУ "Христо Ботев" - с. Крайници

04.09.2020

Учител по история и цивилизации в прогимназиален етап V-VII клас - лектор

208 часа

чл. 110 или чл. 111 от КТ

ОУ "Христо Ботев" - с. Крайници

04.09.2020

Учител по география и икономика, история и цивилизация

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

ОУ "Проф. Марин Дринов" - Кюстендил

31.08.2020

Чистачка

1

 

ПМГ "Проф. Емануил Иванов" - Кюстендил

31.08.2020

Учител в група за целодневна организация на учебния ден в I-IV клас

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

СУ "Христо Ботев" - Бобов дол

10.09.2020

Учител по биология и здравно образование

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

СУ "Христо Ботев" - Бобов дол

10.09.2020

Учител по български език и литература

1

чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

СУ "Христо Ботев" - Бобов дол

10.09.2020

Технически секретар

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Кюстендил

28.08.2020

Чистач

1

 

Спортно Училище "Васил Левски" - Кюстендил

28.08.2020

Учител по СП - Карате

1

 

Спортно Училище "Васил Левски" - Кюстендил

28.08.2020

Учител по СП - Борба

1

 

Спортно Училище "Васил Левски" - Кюстендил

28.08.2020

Учител по СП - Футбол

1

 

Спортно Училище "Васил Левски" - Кюстендил

28.08.2020

Възпитател

1

 

Спортно Училище "Васил Левски" - Кюстендил

28.08.2020

Учител по СП - Волейбол

1

 чл. 111 от КТ

Спортно Училище "Васил Левски" - Кюстендил

28.08.2020

Учител по СП - Джудо

1

 

Спортно Училище "Васил Левски" - Кюстендил

28.08.2020

Учител по СП - Художествена гимнастика

1

 

Спортно Училище "Васил Левски" - Кюстендил

28.08.2020

Учител по физика

1

 чл. 111 от КТ

Спортно Училище "Васил Левски" - Кюстендил

28.08.2020

Учител

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

ДГ "Мечта" - Кюстендил

26.08.2020

Главен счетоводител

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

СУ "Христо Ботев" - Бобов дол

28.08.2020

Учител в група за ЦОУД

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 и във връзка чл. 70, ал. 1 от ЗНЗ

НУ "Св. Климент Охридски" - Кюстендил

08.09.2020

Психолог

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 и във връзка чл. 70, ал. 1 от ЗНЗ

НУ "Св. Климент Охридски" - Кюстендил

31.08.2020

Чистач

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 и във връзка чл. 70, ал. 1 от ЗНЗ

НУ "Св. Климент Охридски" - Кюстендил

31.08.2020

Учител начален етап

1

чл. 68, ал. 1, т. 3

СУ "Христо Ботев" - Кочериново

04.09.2020

Учител по български език и литература

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70

СУ "Христо Ботев" - Кочериново

04.09.2020

Учител I-IV клас

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

СУ "Св. Климент Охридски" - Дупница

04.09.2020

Учител по физическо възпитание и спорт

1

чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ

ПГ "Христо Ботев" - Дупница

10.09.2020

Учител по френски език

1

чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ

ПГ "Христо Ботев" - Дупница

10.09.2020

Учител по философия

1

чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ

ПГ "Христо Ботев" - Дупница

10.09.2020

Чистач

1

чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ

ПГ "Христо Ботев" - Дупница

31.08.2020

Чистач

1

чл. 68, ал. 1, т. 3 от ЗНЗ

Седмо ОУ "Ильо войвода" - Кюстендил

27.08.2020

Помощник-директор "Учебна дейност"

1

чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ

СУ "Христо Ботев" - Сапарева баня

20.08.2020 

Учител I-IV клас

1

чл. 67, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 70 от КТ

СУ "Свети Климент Охридски" - Дупница

04.09.2020

Учител по физическо възпитание и спорт

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 ал. 1 от КТ

"Професионална гимназия" - Бобов дол

31.08.2020

Учител по математика, физика и астрономия

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

"Професионална гимназия" - Бобов дол

31.08.2020

Учител по руски език

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

"Професионална гимназия" - Бобов дол

31.08.2020

Учител по география, история и философия

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

"Професионална гимназия" - Бобов дол

31.08.2020

Учител по информационни технологии

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

"Професионална гимназия" - Бобов дол

31.08.2020

Учител по биология и здравно образование и химия

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

"Професионална гимназия" - Бобов дол

31.08.2020

Учител по български език и литература

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

"Професионална гимназия" - Бобов дол

31.08.2020

Учител по математика в прогимназиален етап V-VII клас

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от КТ

ОУ "Христо Ботев" - с. Крайници

26.08.2020

Учител начална училищна подготовка

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

ОУ "Св. Климент Охридски" - Трекляно

10.09.2020

ЗТС и домакин

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

СУ "Христо Ботев" - Кочериново

10.07.2020

Хигиенист

1

чл. 68, ал. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

ЕГ "Д-р Петър Берон" - Кюстендил

30.06.2020

Учител начална училищна подготовка

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

VI ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Кюстендил

26.06.2020

Чистач

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Кюстендил

05.06.2020

Учител по информатика

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

ПМГ "Проф. Емануил Иванов" - Кюстендил

15.09.2020

Учител по спортна подготовка - футбол

 1 

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

Спортно училище "Васил Левски" - Кюстендил

06.03.2020

Главен счетоводител

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

ОУ "Даскал Димитри" - Кюстендил

06.03.2020

Готвач

1

чл. 67, ал. 1 във връзка с чл. 70 от КТ

ДГ "Еделвайс" - Кюстендил

 

Учител начална училищна подготовка

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

ОУ "Св. Климент Охридски" - Трекляно

02.03.2020

Учител по математика и информационни технологии

1

чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ПГОСУ - Дупница

28.02.2020

Учител по математика и информационни технологии

1

чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ОУ "Иван Вазов" - Кюстендил

14.02.2020

Учетел по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда 

1

чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ПГЛП Владимир Димитров-Майстора - Кюстендил

13.02.2020

Учител по изобразително изкуство

1

чл. 114 от КТ

ПГ "Акад. С. П. Корольов" - Дупница

10.02.2020

Учител по химия и опазване на околната среда

36 ч.

 

Пето ОУ "Христо Ботев" - Кюстендил

05.02.2020

Учител по биология и здравно образование

36 ч.

 

Пето ОУ "Христо Ботев" - Кюстендил

05.02.2020

Главен счетоводител

1

чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

СУ "Христо Ботев" - Бобов дол

24.01.2020

Огняр

1

чл. 68, ал. 3 от КТ

НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Раждавица

16.01.2020

Учител по история и цивилизации и география и икономика

1

чл. 68, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

ПГЛП "Владимир Димитров-Майстора" - Кюстендил

14.01.2020

Учител в група за ЦДО - начален етап

1

чл. 70 от КТ

СУ "Христо Ботев" - Бобов дол

06.01.2020

Електротехник

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" - Дупница

03.01.2020

Шофьор на училищен автобус

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" - Дупница

03.01.2020

Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - ЦДО

1

чл. 68, ал. 1, т. 3 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" - Дупница

03.01.2020

Образователен медиатор

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ

ПГЛП "Владимир Димитров-Майстора" - Кюстендил

06.01.2020

Учител по български език и литература

1

чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

ПГ "Акад. С. П. Корольов" - Дупница

03.01.2020