МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Актуално

Към 23.11.2021 г. в общини Бобов дол, Дупница, Кочериново, Кюстендил и Сапарева баня 14-дневната заболяемост е над 500 на 100 000 население. В общини Бобошево, Невестино Рила и Трекляно 14-дневната заболяемост е под 500 на 100 000 население.

Към 24.11.2021 г. в общини Бобов дол, Дупница, Кочериново, Кюстендил и Сапарева баня 14-дневната заболяемост е над 500 на 100 000 население. В общини Бобошево, Рила и Трекляно 14-дневната заболяемост е в интервала 250-500 на 100 000 население. В община Невестино 14-дневната заболяемост е под 250 на 100 000 население.

На основание т. 3 от Заповед № РД09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката за учениците от общини със заболяемост над 500 на 100 000 население се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване средствата на информационните и комуникационните технологии, освен за учениците от I до IV клас, когато за тях са изпълнени условията по т. 20, буква „а“ от Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

На основание т. 4 от Заповед № РД09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката в училищата на териториите на общини с достигната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване средствата на информационните и комуникационните технологии за 50% от паралелките във всяко училище. За учениците от I до IV клас, за които са изпълнени условията по т. 20, буква „а“ от Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, не се прилага ротация и те не се включват при изчисляване на процента паралелки за ротация.

В общини с достигнати 14-дневна заболяемост под 250 на 100 000 население учениците се обучават присъствено.

 

МЕСЕЧНА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРИ ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Предстоящо

За пореден път и през тази учебна година от октомври до декември 2021 г. са планирани обучения на 350 учители на тема: „Методи за оценяване в международното изследване PISA 2022“. Обученията се включени в Национална програма „Квалификация“ на МОН.

Изследването PISA (Programme for International Student Assessment) – Програмата за международно оценяване на учениците, оценява 15 годишните ученици в три области: функционална грамотност при четене, математика и природни науки и се провежда през три години, като всеки път една от трите области е основна за изследването. Следващият цикъл трябваше да се проведе през 2021 г. с основна област математиката, но заради Covid-19 основното изследване ще се проведе през 2022 година.

Обученията се организират в събота и неделя като в програмата са предвидени 12 академични часа, които се провеждат от разстояние в електронна среда и са разпределени по преценка на лекторите и 4 часа – неприсъствено, самостоятелно обучение. Всеки учител, който е присъствал на обученията и е изпълнил заданията на лекторите, ще получи удостоверение с 1 квалификационен кредит.

Информация за датите и за регистрация е публикувана на интернет страницата на ЦОПУО (copuo.bg) в раздел дейности – обучения.

Линк за достъп до повече информация: Обучения на учители по Национална програма „Квалификация“