МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Карта на сайта

 • Прием в VIII клас
 • Предстоящо
 • Конкурс за длъжността „младши експерт - човешки ресурси" в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" (АПФСИО), Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Кюстендил
 • Конкурс за длъжността „младши експерт - човешки ресурси" в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" (АПФСИО), Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Кюстендил
 • Олимпиади и състезания
 • Резултати от олимпиади и състезания - 2020/2021
 • Проекти
 • Национални програми
 • НП „Модернизиране на системата на професионалното образование"
 • НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище"
 • Приключили проекти
 • Подкрепа за успех
 • Активно приобщаване в системата на предучилищното образование
 • Лято
 • Обучения организирани от РУО
 • Предстоящи обучения
 • Профил на купувача:
 • Декларации
 • Образци на документи
 • Резултати от олимпиади и състезания - 2018/2019