Актуално

Информационен ден по процедура чрез подбор на проектни предложения „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1. „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на ПО

В съответствие с чл. 27 от ПМС № 23/2023 г. Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. организира провеждане на информационен ден по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г.

Информационният ден ще се проведе онлайн на 21.02.2024 г., сряда, от 10:00 часа, в платформата Zoom.

При проявен интерес, заинтересованите лица могат да се регистрират на следния линк, в срок до 20.02.2024 г.: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrcumorTgiG9DUwyUvul4elyz9lZM1g3r3

Повече информация за регистрацията и участието в събитието може да намерите на интернет страницата на Програма „Образование“ на следния адрес: https://sf.mon.bg/

Предстоящо

Процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ е отворена за кандидатстване

Отворена процедура за кандидатстване чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

На 22.01.2024 г. Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) обяви за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ в рамките на Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на програмата.

Прочети още...

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област Кюстендил:

1. Основно училище "Св. Климент Охридски", гр. Дупница
2. Средно езиково училище "Св. Паисий Хилендарски", гр. Дупница
3. Профилирана гимназия "Христо Ботев", гр. Дупница
4. Начално училище "Св. Св. Кирил и Методий", с. Раждавица
5. Езикова гимназия "Д-р Петър Берон", гр. Кюстендил
6. Спортно училище "Васил Левски", гр. Кюстендил
7. Професионална гимназия по селско стопанство "Св. Климент Охридски", гр. Кюстендил

pdf1ОБЯВЛЕНИЕ

Срок за подаване на документите: от 11.01.2024 г. до 17:30 ч. на 12.02.2024 г. 

pdf1СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на общинските училища следва да познават

doc1ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС: Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование

Списък с допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „директор“ на училище, обявен със заповед № РД 06-2/04.01.2024 г. на началника на РУО – Кюстендил 

 ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО

НАСЕЛЕНО МЯСТО

КАНДИДАТИ

1.

Основно училище "Св. Климент Охридски"

гр. Дупница

 Юлиана  Борисова

2.

Средно езиково училище "Св. Паисий Хилендарски"

гр. Дупница

Анелия Йорданова

   Ани      Вакъвчиева

3.

Профилирана гимназия "Христо Ботев"

гр. Дупница

Гергана Миленкова

Любомир Георгиев

4.

Начално училище "Св. Св. Кирил и Методий"

с. Раждавица

Антоанета Веселинова

5.

Езикова гимназия "Д-р Петър Берон"

гр. Кюстендил

Илияна Дебочичка

   Даниела    Вучкова

6.

Спортно училище "Васил Левски"

гр. Кюстендил

Каролина Грозданова

7.

Професионална гимназия по селско стопанство "Св. Климент Охридски"

гр. Кюстендил

Зорница Домозетова

 (публикуван на 16.02.2024 г.)

Писменият изпит - тест ще се проведе на 27.02.2024 г. от 09:30 часа в сградата на ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил, ул. „19-ти февруари“, № 28.

Няма недопуснати кандидати.

Нина Стефанова - началник на отдел АПФСИО в РУО – Кюстендил
Председател на комисията по допускане на кандидатите