Актуално

Информация за приема в V клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ! 
 
„Скъпи ученици,
Пред Вас се открива нова глава, пълна с интересни предизвикателства и забавни моменти.
Увереността и любопитството ще бъдат Ваши верни спътници по пътя на знанието.
Поздравления за началото на Вашето пътешествие в пети клас.
Вярваме във Вас и знаем, че ще постигнете успехи с усърдие и старание.
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област Кюстендил:

1. Основно училище "Св. Климент Охридски", гр. Дупница
2. Средно езиково училище "Св. Паисий Хилендарски", гр. Дупница
3. Профилирана гимназия "Христо Ботев", гр. Дупница
4. Начално училище "Св. Св. Кирил и Методий", с. Раждавица
5. Езикова гимназия "Д-р Петър Берон", гр. Кюстендил
6. Спортно училище "Васил Левски", гр. Кюстендил
7. Професионална гимназия по селско стопанство "Св. Климент Охридски", гр. Кюстендил

pdf1ОБЯВЛЕНИЕ

Срок за подаване на документите: от 11.01.2024 г. до 17:30 ч. на 12.02.2024 г. 

pdf1СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на общинските училища следва да познават

doc1ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС: Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование

Списък с допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „директор“ на училище, обявен със заповед № РД 06-2/04.01.2024 г. на началника на РУО – Кюстендил 

 ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО

НАСЕЛЕНО МЯСТО

КАНДИДАТИ

1.

Основно училище "Св. Климент Охридски"

гр. Дупница

 Юлиана  Борисова

2.

Средно езиково училище "Св. Паисий Хилендарски"

гр. Дупница

Анелия Йорданова

   Ани      Вакъвчиева

3.

Профилирана гимназия "Христо Ботев"

гр. Дупница

Гергана Миленкова

Любомир Георгиев

4.

Начално училище "Св. Св. Кирил и Методий"

с. Раждавица

Антоанета Веселинова

5.

Езикова гимназия "Д-р Петър Берон"

гр. Кюстендил

Илияна Дебочичка

   Даниела    Вучкова

6.

Спортно училище "Васил Левски"

гр. Кюстендил

Каролина Грозданова

7.

Професионална гимназия по селско стопанство "Св. Климент Охридски"

гр. Кюстендил

Зорница Домозетова

 (публикуван на 16.02.2024 г.)

Писменият изпит - тест ще се проведе на 27.02.2024 г. от 09:30 часа в сградата на ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил, ул. „19-ти февруари“, № 28.

Няма недопуснати кандидати.

Нина Стефанова - началник на отдел АПФСИО в РУО – Кюстендил
Председател на комисията по допускане на кандидатите