Актуално

Информация за приема в V клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ! 
 
„Скъпи ученици,
Пред Вас се открива нова глава, пълна с интересни предизвикателства и забавни моменти.
Увереността и любопитството ще бъдат Ваши верни спътници по пътя на знанието.
Поздравления за началото на Вашето пътешествие в пети клас.
Вярваме във Вас и знаем, че ще постигнете успехи с усърдие и старание.
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

131014Професионална гимназия по лека промишленост „Владимир Димитров – Майстора", гр. Кюстендил връчи първите четири сертификата за валидиране на професионална квалификация по професия и по част от професия на участниците в проект „Нова възможност за моето бъдеще". Признати са компетентности по професия „Оператор в производството на облекло"- специалност „Производство на облекло от текстил" и по част от професиите „Моделиер-технолог на облекло"- специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил" и „Шивач"- специалност „Шивачество".

Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов", гр. Кюстендил е подготвила за връчване 26 сертификата за валидиране на професионална квалификация по професия „Електротехник"- специалност „Електрически инсталации".
Близо 87 % от получилите сертификат лица са със средно образование, 10 % са с висше образование и един бенифициент е със средно специално образование.
Сред придобилите сертификат за професионална квалификация преобладават заетите лица, които желаят да затвърдят позициите си на работното място, като докажат овладени актуални компетентности за професията; да запазят работното си място, като го защитят с документ за професионална квалификация или да потърсят нова реализация с шанс за по-добро заплащане/97 % /. Един безработен е получил нов шанс за професионална реализация.
Валидирането на знания, умения и компетентности вече е утвърдено с последното изменение на Закона за професионално образование и обучение /ДВ бр. 61 от 25.07.2014 г./.
В регион Кюстендил 10 професионални гимназии участват в тестването на Системата за идентифициране и признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене. Над 300 лица са начално консултирани с участието на представители на социалните партньори - Главна дирекция „Изпълнение на наказания", Асоциация на индустриалния капитал в България, Дирекция „Бюро по труда", Кюстендилска търговско-промишлена палата", КНСБ и КТ"Подкрепа". От тях над 90 бенефициента са в процес на същинско консултиране в професионалните гимназии. След успешно полагане на необходимите изпити, на 30 кандидати са издадени сертификати за професионална квалификация.
Проектът „Нова възможност за моето бъдеще" по ОП „Развитие на човешките ресурси" е на Министерството на образованието и нуката и е финансиран от Европейския социален фонд.
Работата по проекта продължава до 30 ноември 2014 г. Все още има възможност желаещите граждани да валидират овладените от тях знания, умения и компетентности и да получат документ. Информация и съдействие може да се получи в професионалните гимназии.
Информация може да се получи и на национален телефон 0700 13 773 на цената на един градски разговор.
Национален консултант за регион Кюстендил - инж. Боряна Хинова, тел.: 0882 885 210