Актуално

Информация за приема в V клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ! 
 
„Скъпи ученици,
Пред Вас се открива нова глава, пълна с интересни предизвикателства и забавни моменти.
Увереността и любопитството ще бъдат Ваши верни спътници по пътя на знанието.
Поздравления за началото на Вашето пътешествие в пети клас.
Вярваме във Вас и знаем, че ще постигнете успехи с усърдие и старание.
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

В регион Кюстендил са издадени 86 сертификата за валидиране на професионална квалификация на лицата, участващи в проекта на МОН „Нова възможност за моето бъдеще", по ОП „Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд.
В рамките на проекта се разработва и тества Система за идентифициране и признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене.

В тестването на Системата участват 10 професионални гимназии от регион Кюстендил.След проведеното информиране, консултиране и мотивиране на гражданите, реализирано с участието на регионалните структури на социалните партньори: БТПП, КТ „Подкрепа", КНСБ, ДБТ, ГД"ИН", в професионалните гимназии тече същинското консултиране, провеждането на изпити за присъждане на професионална квалификация и издаването на сертификати.
От участващите в тестването на Системата професионални гимназии, най-много сертификати са издадени от: ПТГ „Джон Атанасов", Кюстендил (29), ПГ по туризъм „Н.Й.Вапцаров",Кюстендил (27), ПГ по икономика и мениджмънт „Й.Захариев", Кюстендил (24), ПГ по лека промишленост „Вл.Димитров-Майстора", Кюстендил (4), ПГ по облекло и стопанско управление, Дупница (1).
От предложените за валидиране 27 професии, са признати компетентности по 15 професии. Най-много са кандидатите, валидирали професионални компетентности по професиите: електротехник (29), офис-мениджър (16), готвач (15), сервитьор-барман (5), ресторантьор (3), оперативен счетоводител (3).
Валидирането е полезно на гражданите, защото дава възможност да се признаят знания, умения и компетентности на базата на натрупан и доказуем опит, като им спестява средства и време.
Осигурена е възможност, освен физически лица, и фирми да се възползват от системата за валидиране. Работодателят на СПА комплекс - Кюстендил е осмислил ползата от валидирането на определени компетентности на своите работници и на 8 от наетите лица е организирал участие в процедури по валидиране в ПГ по туризъм - Кюстендил за признаване на компетентности по професиите: сервитьор-барман, готвач и органицация на туризма и свободното време.
Валидирането на знания, умения и компетентности се утвърди с последните изменения на Закона за професионално образование и обучение (ДВ бр. 61 от 25.07.2014 г.), като основен инструмент за документиране на резултатите от ученето през целия живот. Това ще даде възможност на работната сила да повиши своята конкурентност и да подобри шансовете си за социална реалицация.
Работата по проекта продължава до 30 март 2015 г. Все още има възможност желаещите граждани да валидират овладените от тях знания, умения и компетентности и да получат документ. Информация и съдействие може да се получи в професионалните гимназии в Кюстендил, Дупница и Сапарева баня.
Информация може да се получи и на национален телефон 0700 13 773 на цената на един градски разговор.
Национален консултант за регион Кюстендил - инж. Боряна Хинова, тел.078988560, GSM 0882885210