Актуално

Информация за приема в V клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ! 
 
„Скъпи ученици,
Пред Вас се открива нова глава, пълна с интересни предизвикателства и забавни моменти.
Увереността и любопитството ще бъдат Ваши верни спътници по пътя на знанието.
Поздравления за началото на Вашето пътешествие в пети клас.
Вярваме във Вас и знаем, че ще постигнете успехи с усърдие и старание.
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

Третата националната седмица на четенето бе отбелязана и тази година. След участие в Седмица на грамотността, учениците СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница реализираха множество интересни мероприятия. Проведени бяха състезания за най- добър четец и разказвач с учениците от I –IV клас „Най-добър…“ и „Ние четем на чужд език – английски, испански, руски, немски“. В часовете в начален етап учениците четоха любими детски приказки на чуждия език, който изучават. Учениците от VIII – XII клас представиха интересни тийнейджърски романи, които четат с удоволствие и намират в чуждоезиковата библиотека в училището.


Организиран бе книжен базар „Пътуваща библиотека“. Изнесени бяха интерактивни уроци на тема: „Пътят на книгата“ – с учениците от I и III клас. Най-малките ученици от I клас се запознаха с дейността на училищната библиотека, а на гости на третокласниците бе детският писател Михаил Калдръмов, който представи своята книга „Дракончето в мен“.
Реализирана бе информационна среща с родители за подкрепа на ученици, които имат проблеми с езиковото развитие – среща с логопеда М. Данаилова. Изготвен бе кът с материали за ролята на логопеда и възможностите на логопедичния кабинет в училището (фоайе I етаж).
Продължи инициативата „Моята любима приказка – деца четат на деца“, в която се включиха учениците от ЦДО (V – VII клас), както и беседи на тема: „Книгите, които харесвам“ с учениците от VII и VIII клас.

Учениците от ОУ“Неофит Рилски“, гр.Дупница, се включиха активно в Националната седмица на четенето в периода от 11 до 15 декември 2017г.
В училището се проведоха следните инициативи: Тематични четения в библиотеката на училището и в библиотеката на читалище „П.К.Яворов“, Четене на любими приказки и откъси от книги – по класове, Състезание „Най – добър разказвач“ – 1 клас, „С приказка любима в детската градина“ – посещение на 4 клас в ДГ“Слънце“, Творческо писане на тема: „ Моят любим литературен герой“, „Моята любима книга“, „На гости в детската градина към училището и в първи клас“ – четене на приказки от учениците от 5 клас, „Състезание по правопис и краснопис в 4 клас“, „Закриване на Националната седмица на четенето и обявяване на резултатите от конкурсите и присъждане на грамота на най- активен читател“.
Инициативата e във връзка с изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване грамотността (2014-2020).