Актуално

Информация за приема в V клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ! 
 
„Скъпи ученици,
Пред Вас се открива нова глава, пълна с интересни предизвикателства и забавни моменти.
Увереността и любопитството ще бъдат Ваши верни спътници по пътя на знанието.
Поздравления за началото на Вашето пътешествие в пети клас.
Вярваме във Вас и знаем, че ще постигнете успехи с усърдие и старание.
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

pghbdupnica

„Тази година честваме 140-годишен юбилей на нашето училище. В него гимназиалното обучение започва още през 1881 г. – разказва Геновева Ризова, директор на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ в Дупница.

През учебната 1879/1880 г. с привременен указ на княз Дондуков към трикласното училище се открива и четвърти клас, като името на училището е „Дупнишко четирикласно правителствено училище“. Това определя нашето училище като първото гимназиално в Югозападна България. През учебната 1880/1881 г. започва гимназиалното обучение в четвърти клас. Поради тази причина 28 май 1881 г. се приема за рождена дата на гимназията. От 1944 г. наш патрон е Христо Ботев и оттогава до днес на 2 юни се отбелязва патронният празник. През всички тези години сме били водещо училище в Дупнишка околия и след това в региона. Сега сме в първата тройка в област Кюстендил по резултати на учениците. Това ни е основната цел – да даваме качествена подготовка на децата, за да могат успешно да се реализират по-нататък.“

В гимназията се обучават 619 ученици в 24 паралелки. В училището преподават 43-ма високоспециализирани педагогически специалисти. Основните профили са „Математически“, „Природни науки“, „Хуманитарни науки“, „Предприемачески“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Обществени науки“. Профилирането на паралелките е започнало още през учебната 1987/1988 година, когато за първи път се въвеждат природо-математически и хуманитарен профил и паралелка с разширено изучаване на биология.

В града в другите средни училища не се предлага обучение в тези профили и понеже те са много разнообразни, покриват предпочитанията на родители и ученици не само в Дупница, но и в съседни общини. Профилите, които се предлагат, са търсени и още на първо класиране паралелките се запълват.

Високото ниво на подготовка дава и добри резултати. Наскоро възпитаници на училището участват за втора поредна година в Националния кръг на Европейската олимпиада по статистика, който се организира от НСИ. И двата отбора на гимназията се представят достойно. С постигнатите резултати учениците могат да кандидатстват без приемен изпит във Варненския икономически университет, специалност „Статистика“.

Друго постижение, което радва всички, е, че за първа година ученици от училището участват в националното състезание по финансова грамотност, организирано от МОН. Те завоюват първите две места в шеста състезателна група, XI клас, което е голям успех. На първо място е Георги Симеонов, на второ място са учениците Йордан Владимиров и Мирела Димитрова.

По повод 140-годишнината вече втори месец тече математическото състезание „Забавна математика“. В него всяка седмица на сайта на училището се публикуват занимателни задачи по математика. Всички ученици имат възможност да се включат и до края на седмицата да представят своите решения. На 15 май обявяваме класирането. Този по-различен формат на състезание допада на учениците и им харесва.

Много голям успех през тази учебна година е и първото място и златен медал на Марио Стоилков от XIIА клас от състезанието по математика, организирано от Великотърновския университет.

В областта на хуманитарните науки в училището се организират различни прояви по български език и литература, по философия, по история и цивилизации. По повод годишнината в края на април се провежда състезание по история за патрона –„Христо Ботев – живот и дело“. Участници в него са ученици от X клас. Състезанието се провежда в три кръга. В първи кръг учениците решават в реално време онлайн тест за живота и делото на поета революционер, втори кръг е за разпознаване на паметници, свързани с Ботев, в трети кръг се подрежда с изображение на Ботев. Надпреварата е доста оспорвана – два от отборите се класират с еднакъв брой точки.

Друга инициатива по повод юбилея е с ученици от IX клас. Те представят свои разработки за автори, които изучават – Паисий Хилендарски, Петко Славейков, Христо Ботев.

„Материалите, които учениците изготвят, като видеа, презентации и есета, се публикуват в сайта и фейсбук страницата на училището ежеседмично. Те са много интересни и представят виждането на младите защо трябва да останат в България и по какъв начин ще се промени всичко в нашата страна, но с тяхното участие, както и на младите, които учат извън пределите на България – подчертава директорката. – За първи път имаме ученик и на националната олимпиада по гражданско образование.

Много активно наши ученици участват и в олимпиадите по природни науки. Основната цел на учителите, които ги подготвят, е да развият практическата насоченост на обучението. Провеждат се изнесени уроци, свързани с други учебни предмети. Това показва, че осъществяването на междупредметните връзки, работата по проекти е в основата за едно по-качествено образование.“

Ученици от X клас участват в първия майсторски клас „Терапия с частици“. Събитието е организирано от IPPOG (International Particle Physics Outreach Group), Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, SEEIIST и съдействието на OSOS („Отворени училища за отворено общество“) и е част от програмата на майсторските класове на IPPOG в България. Майсторският клас по „Терапия с частици“ показва нагледно значимостта на фундаменталните изследвания за приложения в медицината и полезността им за обществото.

През 2019 г. група ученици и учители от гимназията посещават централата на ЦЕРН в Женева. Основната цел на пътуването е да бъде провокиран интересът на децата към природните науки при срещата им отблизо с голямата наука. Пандемията осуетява планираните посещения през 2020 и 2021 година.

На 2 юни в гимназията ще бъде открита експериментална зона по природни науки, в която ще се провеждат практическите знанията по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и физика и астрономия. Средствата за изграждането на зоната са осигурени по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“. В тази модерна зона учениците ще имат възможност под ръководството на своите учители да прилагат знанията си на практика. По този начин ще развиват своите компетентности, придобити в часовете по физика и астрономия, химия, биология и здравно образование. Закупени са много учебни материали и пособия, различни уреди, демонстрационна маса за опити, мултимедии и лаптопи. Всеки ученик ще има работно място.

Профил „Предприемачески“ е продължение на утвърдените през 1996 г. икономически паралелки с предпрофесионална подготовка – „Икономика и мениджмънт“ и „Банково дело“. През всичките тези години учениците от този профил осъществяват обучението си по учебни планове, съгласувани и разработени с помощта на „Джуниър Ачийвмънт“ – България. Всяка година възпитаници на гимназията се включват в много инициативи на организацията. Учениците Алекс Христов, Владислав Георгиев, Денис Сусанин и Юмер Юмеров, от XIГ клас с помощта на техния учител по икономически дисциплини Димитър Кърнолски участват в национално състезание „Учебна компания – изгряващи звезди“, организирано от „Джуниър Ачийвмънт“ – България.

Учебната компания Bionic Givers се класира за финалите на състезание, като печели първото място от групата на второто жури. В проявата участват 47 отбора. Компанията на ПГ „Христо Ботев“ за пръв път достига на толкова високо ниво в надпреварата. Следващата стъпка е национално състезание, на което сили ще премерят общо 12 отбора. Компанията Bionic Givers е резултат на личната ангажираност на учениците и израз на отговорното им отношение към проблемите, свързани с опазване на околната среда. Главната им цел е да съхранят биоразнообразието. Разработили са три биопродукта с цел да се намали използването на пестициди в земеделието, както и да се намери решение на проблема с вароатозата при пчелите.

Кулминация на честванията по случай 140-годишнината ще бъде официалното тържество на 2 юни, което ще се състои в двора на гимназията предвид противоепидемичните мерки. В момента тече конкурс за рисунка „Моето училище на 140 години“.