Актуално

Информация за приема в V клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ! 
 
„Скъпи ученици,
Пред Вас се открива нова глава, пълна с интересни предизвикателства и забавни моменти.
Увереността и любопитството ще бъдат Ваши верни спътници по пътя на знанието.
Поздравления за началото на Вашето пътешествие в пети клас.
Вярваме във Вас и знаем, че ще постигнете успехи с усърдие и старание.
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

azbukinikolavapcarov

Само 5 от общо 173 деца от ОУ „Никкола Вапцаров“ в Бобов дол учат дистанционно - две от I клас и по едно от III, IV и VI клас. „Родителите им не са дали съгласие за тестване по-скоро защото се притесняват, че при евентуален положителен тест това би им коствало да не ходят на работа, а не че са против присъственото обучение“, обяснява директорът на училището Галина Панева.

В бобовдолското училище има много групи по различни видове изкуство, въпреки че епидемичната обстановка затруднява провеждането на извънкласните дейности и заниманията по интереси.

Тя уточнява, че тези пет деца също са обхванати и учат асинхронно според указанията на МОН, тъй като училището не разполага с нужната техника, с която да могат да следят директно какво се случва в клас от вкъщи. Затова с тях се работи индивидуално, като учителите им предоставят необходимите материали, по които да работят у дома.

Основното и средното училище са средищни и родителите на децата от близките населени места могат да избират в кое от тях да ги запишат. Общината осигурява транспорта на пътуващите ученици.

Останалите деца, които учат присъствено, вече нямат никакви проблеми с тестването, сами се справят с него и даже се забавляват. От малко помощ се нуждаят само децата от I и II клас, но и те си играят на лаборанти и им харесва.

„Тестването не отнема повече от 10 - 15 минути, така че всичко върви нормално - твърди Галина Панева. В началото ни помагаха родители, които имат зелени сертификати. Ползвахме ги като доброволци в 6 от 9-те паралелки и това много помогна. Така те лично видяха за какво става въпрос, и успокоиха останалите родители, защото в началото нежелаещите да се тестват децата им, бяха повече.“

В Бобов дол освен ОУ „Никола Вапцаров“ има още две училища - СУ „Христо Ботев“ и една професионална гимназия.

Основното и средното училище са средищни и родителите на децата от близките населени места могат да избират в кое от тях да ги запишат. Общината осигурява транспорта на пътуващите ученици по график, който е комбиниран за двете училища, като повечето от живеещите в селата около Дупница учат в основното училище, а от селата към Перник са в СУ „Христо Ботев“. В „Никола Вапцаров“ учат 23 деца, пътуващи от 6 населени места.

Организацията на обучение е целодневна, като сутрин се започва на плаващо работно време, за да няма струпване на децата на входа и изхода, разположени са на различни етажи съобразно противоепидемичните мерки. Между 8 и 8.30 ч. започва учебният ден, като последни влизат първокласниците. Плаващи са и междучасията, зоните за отдих и краят на учебния ден за учениците от началния и прогимназиалния етап на обучение.

Педагогическият екип се състои от 21 човека, към него от тази година има психолог и помощник на учителя, наети по проекта на МОН „Подкрепа за приобщаващо образование“. „Имаме деца, които търсят психологическа подкрепа дори докато бяха в онлайн обучение - казва г-жа Галина Панева. - Децата влизат в контакт с психолога и провеждат виртуални срещи, когато имат необходимост заради това, че са вкъщи и са изолирани. Отделно се провеждат срещи и с ученици, които са идентифицирани, че имат нужда от подкрепа, след съгласие на родител, разбира се.“

В ОУ „Никола Вапцаров“ работят и по други проекти на МОН, като „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“, „Образование за утрешния ден“ и „Подкрепа за успех“, по който през миналата година са сформирани групи за допълнителна подкрепа и занимания по интерес. А от тази година предоставят консултации по кариерно ориентиране. За целта ползват услугите на консултантите от Центъра по кариерно ориентиране в Кюстендил. Те идват на място в училището за провеждане на занятията. А когато това е невъзможно, консултациите се осъществяват онлайн през платформата „Тиймс“, която ползва школото. Кариерните специалисти най-често работят по класове. Но когато идентифицират необходимост, консултират индивидуал- но някои ученици или пък дават допълнителни консултации на децата при нужда.

През миналото лято училището участва и в НП „Отново заедно“ на МОН. Успява да изпрати 12 ученици на детски лагер в хотел „Балканика“ в Китен, откъдето те се връщат изключително доволни. Материалната база е обновена и модернизирана и осигурява възможности за развитие на разнородните интереси на учениците - фитнес зала, три компютърни кабинета, интерактивен кабинет, зала по интереси, кабинет природни науки, библиотека, ресурсна стая, физкултурен салон.

„През годините сме се включвали в проекти за енергийна ефективност и оборудване и базата ни е доста добра. Работили сме и по проекти за средищните училища. Благодарение на тях успяхме да закупим доста оборудване, направихме зали за занимания по интереси, имаме изграден фитнес с доста съоръжения. Финансирането идва главно от участията ни в различни проекти и национални програми - категорична е Галина Панева. "Материалната ни база е добре с изключение на тази за спорт. Спортните площадки, особено външните, са за задължителен ремонт и реновиране. Физкултурния салон се опитваме да го поддържаме, доколкото можем, като го боядисваме, закупуваме съоръжения от ежедневна необходимост, но и той има нужда от основен ремонт и оборудване. За тях обаче не можем да кандидатстваме и да бъдем бенефициенти, затова водим разговори с Общината.“

В училището има малко деца от уязвимите групи. Но въпреки това се налага да работят по Механизма за обхват, тъй като има ученици, които са заминали с родителите си в чужбина, но се водят в системата. В такива случаи екипите трябва да организират поне 2 - 3 посещения по домовете им, за да се установи, че наистина трайно са се изселили.

„При нас няма проблем със сегрегацията. Още със създаването на мините в Бобов дол хората от малцинствата, които са идвали от цялата страна, са социализирани и интегрирани - уточнява директорката. "Нямаме и деца билингви, всички говорят български. Освен това родителите им държат на образованието и много рядко се случва някое дете от уязвима група да отпадне. Доказателство за това е фактът, че през последните три години нямаме нито отпаднали ученици, нито реинтегрирани.“
Училището е раздало 16 лаптопа за работа в онлайн среда предимно на семейства с по 2-3 деца, чиито родители нямат възможност да осигурят на всяко от тях отделно устройство.

След завършване на основното си образование през последните 2-3 години голяма част от децата се насочват към местната професионална гимназия. Преди това повечето са се ориентирали към гимназиите в Благоевград - езикова, математическа или по изкуствата, а някои и към ПГ по компютърни технологии и системи в Правец.

Епидемичната обстановка затруднява провеждането на извънкласните дейности и заниманията по интереси. Но към училището има групи по различни изкуства, много добре работят и с местното читалище „Миньор 2006“. През миналата учебна година две от техните ученички стават носители на специалната награда „Звезди в радиото“ в Благоевград и това им помага да влязат в гимназията по изкуствата в Благоевград. Голяма част от възпитаниците на „Никола Вапцаров“ участват в детско-юношеския ансамбъл към читалището, ръководен от Димана Боянова и нейния съпруг от ансамбъл „Пирин“. В областта на спорта най-активно се изявяват във футбола и борбата.

Училището успява да отбележи патронния си празник на 7 декември - рождената дата на Никола Вапцаров, с традиционните конкурси за четене на произведения от поета революционер, както и доста виртуални инициативи. Но не успяват да проведат предвидените спортни състезания заради падналия сняг Откриват и подвижни изложби във фоайетата и коридорите на училището с рисунки на тема „Моето училище“ и „Моят град“, които периодично се сменят в зависимост от тематиката и сезона. „Опитваме се да създаваме уют, за да се чувстват като у дома си и да идват с желание. Правим го с тяхно участие, за да пазят постигнатото“, завършва директорката.