Актуално

Информация за приема в V клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ! 
 
„Скъпи ученици,
Пред Вас се открива нова глава, пълна с интересни предизвикателства и забавни моменти.
Увереността и любопитството ще бъдат Ваши верни спътници по пътя на знанието.
Поздравления за началото на Вашето пътешествие в пети клас.
Вярваме във Вас и знаем, че ще постигнете успехи с усърдие и старание.
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

pokana1

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Община Кюстендил Ви отправя покана, да станете част от ПЕТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА ”ПРОЛЕТ ВЪРХУ ЛИСТА” - 2022г., организиран от Община Кюстендил.

Темата „Пролет върху листа” е свободна и креативна. Вие имате възможност да изявите своето творчество, да импровизирате с различни изобразителни материали и да създадете пролетни пейзажи и натюрморти, цветя, фигурални композиции или свободни изображения в пролетна хармония.

През годините конкурсът се превърна в утвърден форум на детското творчество и се радва на много широка популярност в цялата страна. Хилядите получени рисунки го превръщат в представителна извадка за нивото на детското творчество в наши дни.

С поставеното начало на конкурса през 2008 година пролетта в град Кюстендил идва с хилядите рисунки на децата на България.

Вярваме, че през месец март 2022 националният конкурс „Пролет върху листа” отново ще даде възможност за среща и изява на много талантливи деца и техните слънчеви творби!
Приложено Ви изпращаме статут на конкурса.

Желаем Ви пролетно вдъхновение!

Очакваме творбите Ви до 08.03.2022 г. на адрес:
гр.Кюстендил 2500
ул.Търговска № 6
Отдел ”Култура и духовно развитие”, Община Кюстендил

На тържествена церемония на 20.03.2022 г. във Възрожденското училище на гр. Кюстендил ще бъдат обявени резултатите от конкурса и ще бъде открита представителна изложба на класираните творби. Резултатите ще бъдат обявени на страницата на отдел „Култура и духовно развитие“ - http://www.kultura-kn.info/

ДИМИТРИНКА УКАЛСКА Началник отдел „ Култура и духовно развитие”, Община Кюстендил

СТАТУТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА “ПРОЛЕТ ВЪРХУ ЛИСТА” КЮСТЕНДИЛ

Чл. 1. Този статут урежда правилата за провеждане на ежегодния Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа”, условията за приемане, класиране и журиране на изпратените произведения, както и всички други дейности необходими за успешното провеждане на конкурса, включително и съпътстващи прояви и събития, които допринасят за постигането на неговите цели.

Чл. 2. Целите на Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа” са: (1) да насърчава децата да открият своят талант като едновременно ги запознава с кюстендилската изобразителна школа; (2) да насърчава развитието на вече открити таланти и да подпомага тяхното усъвършенстване; (3) да подпомага цялостното развитие на деца и юноши като предоставя форум да изразят творчески своите представи за света.

Чл. 3. Национален конкурс „Пролет върху листа” е с конкурсен характер и в него могат да участват деца и ученици от цялата страна от 4-ти до 12-ти клас, независимо дали са в общообразователни, профилирани училища, школи по изкуствата или само искат да открият своя талант.

Чл. 4. (1) Възрастовите групи, в които могат да участват деца и ученици, са:
I група - включваща деца от 4-ти, 5-ти и 6-ти клас;
II - група, включваща деца и юноши от 7-ми, 8-ми и 9-ти клас
III група - включваща юноши от 10-ти, 11-ти и 12-ти клас.
(2) Група без възрастови ограничения, за деца и юноши със специални образователни потребности.
(3) Група с международно участие, за ученици от български общности в чужбина или за чуждестранни ученици

Чл. 5. (1) Всички участници в Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа” могат да участват с 1 (едно) свое произведение в предпочитан от тях вид, техника и жанр с всички видове живописни, графични и приложни техники, като произведението трябва да е на картон с размер 35/50 см.
(2) На гърба на всяко едно произведение е необходима информация за произведението и автора му съобразно образец №1.
(3) Творбите за конкурса се приемат на следния адрес: Отдел „Култура и духовно развитие” Община Кюстендил ул. ”Търговска” № 6 гр. Кюстендил 2500
(3) Крайният срок за получаване на творба за участие в конкурса се обявява на сайта на отдел „Култура и духовно развитие” на следния интернет адрес: http://www.kultura-kn.info/

Чл. 6. (1) Във всяка една от групите, изброени в Чл. 4., журито съгласно Чл. 8 може да определи по една творба за I, II и III място.
(2) В редки случаи журито има правомощията да определи четвърта творба в някоя от групите като почетна.

Чл. 7 (1) Авторите на произведенията, които са отличени от журито в определените в Чл. 4 групи, получават грамота и предметни награди от Община Кюстендил.
(2) Изпращащите организации, чиито представители са наградени в една или повече от групите съгласно Чл. 4, както и авторите на произведенията, участващи в изложбата съгласно Чл. 8 (2), получават благодарствена грамота.

Чл. 8. (1) Журито, оценяващо творбите, е в следния състав:
* представител на Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора” гр. Кюстендил;
* представител на СБХ гр. Кюстендил
* представител на отдел „Култура и духовно развитие” Община Кюстендил;
* преподавател по изобразително изкуство в среден курс
* преподавател по изобразително изкуство в горен курс
(2) Журито селектира до 70 произведения, които, след съставяне на констативен протокол по образец №2, ще бъдат изложени в сградата на Възрожденското училище в гр. Кюстендил като представителна изложба .
(3) От селектираните творби , съгласно Чл. 8 (2) журито избира 3 произведения за всяка група съгласно Чл. 4 и ги класира на I, II и III място.

Чл. 9. Произведенията, изпратени за Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа”, не се връщат след приключване на съответното издание на конкурса и всички права върху тях остават за Община Кюстендил.