Актуално

ИНФОРМАЦИЯ

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2024/2025 година

 I. Изисквания към учениците при кандидатстване:

Прочети още...

Предстоящо

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

collage2На 19.04.2022г., в детска градина „Райна Княгиня“ с. Невестино, се проведе обмяна на добри практики на тема: „Празници в детската градина в условията на мултикултурна среда“. Децата и учителите им представиха пролетни празници.
Гости на квалификационната форма бяха директорите на ДГ „Дружба“, гр. Бобов дол, ДГ „Миньор“, гр. Бобов дол, ДГ „Ален мак“, гр. Кочериново и учители от посочените детски градини. Отличното представяне на децата беше призвание за учителите, отговорни за тяхната подготовка. Домакините показаха как се работи в мултикултурна среда и как се възпитават децата да живеят заедно и да приемат по естествен начин своите ,,различия“.
Гостите бяха поздравени на три езика от деца от различни националности, обучавани в ДГ „Райна Княгиня“ с. Невестино.