Актуално

ИНФОРМАЦИЯ

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2024/2025 година

 I. Изисквания към учениците при кандидатстване:

Прочети още...

Предстоящо

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МОН И МО „ИЗУЧАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ И ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ“ 

page 1СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница, разработи и спечели проект „Заедно да съхраним историческата памет за ген. Георги Тодоров – „Генералът легенда“ и Седма Рилска дивизия по НП „Изучаване и съхраняване на традициите на българската армия. 
През учебната 2021/2022 година продължава традиционно своите връзки и активното си партньорство НЧ „Ген. Георги Тодоров 2011“, като проучва местната история чрез краеведчески изследвания, заснемаме и изследваме военни паметници и паметни знаци на територията на община Дупница. 
На 19.04.2022 година, ученици на училището се срещнаха с г-н Мартин Захариев, правнук на ген. Георги Тодоров. Гости на събитието бяха о.з. полковник Стоян Ушатов, г-жа Валентина Караганова и Дани Кюркчийска, секретар и библиотекар на НЧ „Ген. Георги Тодоров 2011“, доц. д-р Радослав Радославов, преподавател в ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград. Те разказаха спомени и вълнуващи истории, свързани с живота и делото на ген. Георги Тодоров. Срещата спомогна за повишаване на родолюбивото чувство у учениците, които ще съхраняват историческата памет и ще растат граждански ангажирани личности, приобщени към ценностите на демократичното общество. 
Изработен е албум „Заедно да съхраним историческата памет за ген. Георги Тодоров – „Генералът легенда“. Направени са постери, създаден е училищен кът, посветен на Българската армия.