Актуално

Информационен ден по процедура чрез подбор на проектни предложения „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1. „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на ПО

В съответствие с чл. 27 от ПМС № 23/2023 г. Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. организира провеждане на информационен ден по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г.

Информационният ден ще се проведе онлайн на 21.02.2024 г., сряда, от 10:00 часа, в платформата Zoom.

При проявен интерес, заинтересованите лица могат да се регистрират на следния линк, в срок до 20.02.2024 г.: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrcumorTgiG9DUwyUvul4elyz9lZM1g3r3

Повече информация за регистрацията и участието в събитието може да намерите на интернет страницата на Програма „Образование“ на следния адрес: https://sf.mon.bg/

Предстоящо

Процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ е отворена за кандидатстване

Отворена процедура за кандидатстване чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

На 22.01.2024 г. Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) обяви за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ в рамките на Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на програмата.

Прочети още...

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

В навечерието на деня за национална почит към Апостола на свободата, Ви каним да подкрепите инициативата на СУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Пловдив, за отбелязване на 151 години от гибелта на Васил Левски, която предвижда на 19 февруари 2024 г. в 12:00 часа учениците от училищата в страната и от българските училища в чужбина, едновременно да рецитират Ботевото стихотворение "Обесването на Васил Левски".

За четвърта поредна година СУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Пловдив приема като своя мисия в Деня на Апостола, да включи повече училища, в едновременно отдаване на почит към паметта на Васил Левски.

Очакваме със съдействието на Асоциацията на българските училища в чужбина и тази година в инициативата да се включат и българските училища зад граница.

Изключително сме удовлетворени от миналогодишното издание на националната инициатива, когато в Деня на Апостола в класните стаи на 453 училища едновременно бе рецитирано Ботевото стихотворение "Обесването на Васил Левски". Част от инициативата бяха и 11 български училища в чужбина.

Впоследствие видеа от училищните рецитали бяха публикувани на специална за целта електронна платформа, достъп до която имаха всички заинтересовани страни. Събитието бе отразено в национални и регионални медии, а отзивите от родители и обществени институции бяха позитивни и окуражаващи.

Формирането на национална идентичност и чувство за гордост винаги е било привилегия на училището и вярваме, че екипите на училищата ще се включат.

С уважение, Д-р Ирена Душкова - Директор на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив

VasilLevski