Актуално

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Конкурс за заемане на длъжността "директор" на държавни и общински училища на територията на област Кюстендил

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област Кюстендил:

1. Средно училище „Христо Ботев“,гр. Бобов дол
2. Основно училище „Христаки Павлович“, гр. Дупница
3. Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Раждавица
4. Основно училище „Проф. Марин Дринов“, гр. Кюстендил
5. Шесто основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил
6. Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил

Прочети още...

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

Броят на зрелостниците от област Кюстендил, участвали в държавен зрелостен изпит по български език и литература е 820. Осемстотин петдесет и четири са зрелостниците, явили се на втори държавен зрелостен изпит, разпределени по предмети, както следва: математика – 63, история и цивилизация – 25, география и икономика – 252, физика и астрономия – 2, биология и здравно образование – 262, химия и опазване на околната среда – 2, философски цикъл – 90, английски език – 154, испански език – 4.


Броят на анулираните работи е 9, от които по български език и литература – 3, по география и икономика – 3 и 3 по биология и здравно образование.
В държавен зрелостен изпит по желание на ученика /математика/ участва един зрелостник.
Средният успех за областта по предмети е както следва:
• Български език и литература – добър 3,97
• Математика – добър 4,38
• История и цивилизация – добър 3,60
• География и икономика – среден 3,37
• Физика и астрономия – мн. добър 4,99
• Биология и здравно образование – добър 3,92
• Химия и опазване на околната среда – мн. добър 4,59
• Философски цикъл – добър 3,92
• Английски език – мн. добър 4,89
• Испански език – отличен 5,55
Общият среден успех от държавните зрелостни изпити, сесия май-юни на учебната 2015/2016 година е добър 3,97. Пет училища са постигнали успех по-висок от средния за областта – ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил, Гимназия "Христо Ботев" – Дупница, СОУ "Св. Пайсий Хилендарски"– Дупница, ЕГ "Д-р Петър Берон" – Кюстендил и ПГИМ "Йордан Захариев" – Кюстендил. С най-ниска успеваемост са зрелостниците от ПГСС "Св. Климент Охридски" – Кюстендил и ПГЛП „Владимир Димитров-Майстора“ – Кюстендил.
Средният успех по български език и литература е с 0,20 стотни по-нисък от средният успех по предмета за страната (4,17), което подрежда нашата област на 20 място. Резултатът по български език и литература е с десет стотни по-нисък в сравнение с миналата учебна година.
По-висок среден успех от средния успех за страната е постигнат по предметите физика и астрономия и по испански език.
Резултатите са съизмерими с резултатите, регистрирани през миналата учебна година.
В сравнение със средния успех за областта, регистриран през миналата учебна година се наблюдава спад в средния успех по предметите математика, философски цикъл, химия и опазване на околната среда, история и цивилизаци и испански език.
По-висок среден брой точки спрямо предходната година са регистрирани по предметите биология и здравно образование и английски език. Средният успех по предмета география и икономика е с една стотна по-висок от успеха през миналата учебна година.
Броят на отличните оценки по български език и литература е 71, а на слабите – 102.
Сто и четири са отличните оценки от втори държавен зрелостен изпит, а слабите са 156.
Слабите оценки, получени на държавните зрелостни изпити са 258 (15%), средните – 416 (25%), добрите – 486 (29%), много добрите – 330 (20%) и отличните – 176 (11%).
Трима зрелостници са постигнали максимален брой точки (100) по математика – 2 от втори ДЗИ и 1 от ДЗИ по желание. Един зрелостник е с 0 точки по български език и литература.
Петдесет и девет ученици са получили слаби оценки и на двата държавни зрелостни изпита. Отлични оценки на двата държавни зрелостни изпита са получили 45 зрелостници.
Оценка 6,00 са постигнали 15 ученици, от които 2-ма са с пълни шестици на два зрелостни изпита.