Актуално

Предстоящо

 
 

 Учебна 2022/2023 година

pdf1Заповед № РД09-4059/30.08.2022 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2022 – 2023 година (публ.09.09.2022 г.)

pdf1Заповед № РД 09-2784 / 29.10.2019 г. (изменена и допълнена със Заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със Заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-3084/ 17.05.2022 г.) за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България (консолидирана версия) (публ. 09.09.2022 г.)

pdf1Правила за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България (утвърдени със Заповед № РД 09-2784 от 29.10.2019 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-474 от 25.02.2021 г., допълнена със Заповед № РД 09-1248 от 14.06.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД 09-3084/ 17.05.2022 г.)

doc1Дeкларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител на участник в олимпиада/състезание

doc1Дeкларация за информираност и съгласие на ученик (навършил 16 годишна възраст), участник в олимпиада/състезание

Регламенти за организиране и провеждане на национални олимпиади и състезания за за учебната 2022 – 2023 година

Протокол за класирани ученици на областен кръг на състезанието по речеви и комуникативни умения на английски език - Област Кюстендил от 20.10.2022 година

Протокол ученици, предложени за национален кръг на състезанието по речеви и комуникативни умения на английски език - Област Кюстендил 2022/2023 учебна година