МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Данни за контакт

Адрес:
ул. "Демокрация" 55, ет. VI
Кюстендил
пк. 2500
Телефон:
078 550 076
Факс:
078 550 076

Форма за контакт

Изпращане на е-мейл
(по избор)

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

РУО - Кюстендил

БУЛСТАТ: 000261938

Банкова сметка на РУО - Кюстендил:
БАНКА ДСК-ЕАД, клон Кюстендил
Банкова сметка BG76STSA93003100759601
BIC STSABGSF

Заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предложения, и заявления за достъп до информация се подават в Звеното за административно обслужване на РУО - Кюстендил

Звено за административно обслужване (ЗАО)
гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" 55, ет. VI, стая 11
тел.: 078 550 076

Работно време: от 9.00 часа до 17.30 часа.