МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ

Национално външно оценяване в VII клас

График:

09.06.2020 г., начало 9.00 часа - Български език и литература
11.06.2020 г., начало 9.00 часа - Математика
17.06.2020 г., начало 9.00 часа - Чужд език (по желание на ученика)


Национално външно оценяване в Х клас

Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 08,00 часа
Математика – 11 юни 2020 г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 08,00 часа
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график
в периода 15 – 19 юни 2020 г. (по желание на всеки ученик)