Актуално

Покана до работодатели и работодателски организации за предложения за държавен план-прием за учебната 2024/2025 година

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учебната 2024/2025 година за област Кюстендил на основание чл. 50, ал. 1, т. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Регионално управление на образованието – Кюстендил кани работодателите и представителни организации

Прочети още...

Предстоящо

Покана

В изпълнение на дейностите по Национална програма „Заедно за всяко дете“, одобрена с Решение с № 408 от 31 май 2023 г. на Министерския съвет, ще се проведат междуинституционални срещи с участието на представителите на екипите за обхват с цел обсъждане и решаване на организационни и методически въпроси за повишаване ефективността на работата на екипите и за споделяне на добри практики,

Прочети още...

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

Национално външно оценяване 2022/2023 учебна година

pdf1Заповед № РД09-4065/30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година (публ. 30.09.2022 г.)

 

pdf1Статистика за успеваемостта на национално външно оценяване по БЕЛ в края на Х клас (публ. 30.06.2023 г.)

pdf1Статистика за успеваемостта на национално външно оценяване по математика в края на Х клас (публ. 30.06.2023 г.)

 

pdf1Статистика за успеваемостта на национално външно оценяване по БЕЛ в края на VII клас (публ. 30.06.2023 г.)

pdf1Статистика за успеваемостта на национално външно оценяване по математика в края на VII клас (публ. 30.06.2023 г.)

 

pdf1Статистика за успеваемостта на национално външно оценяване по БЕЛ в края на IV клас (публ. 15.06.2023 г.)

pdf1Статистика за успеваемостта на национално външно оценяване по математика в края на IV клас (публ. 15.06.2023 г.)

 

pdf1Статистика за успеваемостта на държавния зрелостен изпит по БЕЛ(ООП), 1з. (публ. 15.06.2023 г.)