Актуално

Информация за приема в VIII клас за учебната 2024/2025 г.

ЗА ВАС, sedmoklasniciСЕДМОКЛАСНИЦИ!
 
„Скъпи седмокласници,
Изправени сте пред нов път, пред важен житейски избор. 
Бъдете мотивирани, бъдете отговорни, бъдете трудолюбиви и упорити!  
Вашето бъдеше е във Вашите ръце!
На добър път!“
М. Стойчева-Николова
Началник на РУО – Кюстендил 
 

Предстоящо

Конкурс за заемане на длъжността "директор" на държавни и общински училища на територията на област Кюстендил

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област Кюстендил:

1. Средно училище „Христо Ботев“,гр. Бобов дол
2. Основно училище „Христаки Павлович“, гр. Дупница
3. Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Раждавица
4. Основно училище „Проф. Марин Дринов“, гр. Кюстендил
5. Шесто основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил
6. Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил

Прочети още...

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

Национално външно оценяване 2022/2023 учебна година

pdf1Заповед № РД09-4065/30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година (публ. 30.09.2022 г.)

 

pdf1Статистика за успеваемостта на национално външно оценяване по БЕЛ в края на Х клас (публ. 30.06.2023 г.)

pdf1Статистика за успеваемостта на национално външно оценяване по математика в края на Х клас (публ. 30.06.2023 г.)

 

pdf1Статистика за успеваемостта на национално външно оценяване по БЕЛ в края на VII клас (публ. 30.06.2023 г.)

pdf1Статистика за успеваемостта на национално външно оценяване по математика в края на VII клас (публ. 30.06.2023 г.)

 

pdf1Статистика за успеваемостта на национално външно оценяване по БЕЛ в края на IV клас (публ. 15.06.2023 г.)

pdf1Статистика за успеваемостта на национално външно оценяване по математика в края на IV клас (публ. 15.06.2023 г.)

 

pdf1Статистика за успеваемостта на държавния зрелостен изпит по БЕЛ(ООП), 1з. (публ. 15.06.2023 г.)