Актуално

Предстоящо

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

Национално външно оценяване 2022/2023 учебна година

pdf1Заповед № РД09-4065/30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година (публ. 30.09.2022 г.)

 

pdf1Статистика за успеваемостта на национално външно оценяване по БЕЛ в края на Х клас (публ. 30.06.2023 г.)

pdf1Статистика за успеваемостта на национално външно оценяване по математика в края на Х клас (публ. 30.06.2023 г.)

 

pdf1Статистика за успеваемостта на национално външно оценяване по БЕЛ в края на VII клас (публ. 30.06.2023 г.)

pdf1Статистика за успеваемостта на национално външно оценяване по математика в края на VII клас (публ. 30.06.2023 г.)

 

pdf1Статистика за успеваемостта на национално външно оценяване по БЕЛ в края на IV клас (публ. 15.06.2023 г.)

pdf1Статистика за успеваемостта на национално външно оценяване по математика в края на IV клас (публ. 15.06.2023 г.)

 

pdf1Статистика за успеваемостта на държавния зрелостен изпит по БЕЛ(ООП), 1з. (публ. 15.06.2023 г.)