Актуално

ИНФОРМАЦИЯ

Прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2024/2025 година

 I. Изисквания към учениците при кандидатстване:

Прочети още...

Предстоящо

Подкрепяме електронното обучение

Digit Pack baner

 

Регистър свободни работни места

Подробна информация може да получите от учебното заведение подало свободното работно място.
Документите за кандидатстване по обявените позиции се подават в самото учебно заведение,
а не в РУО – Кюстендил.

Настоящата страница има само информативен характер.


                          Регистър свободни работни места

  Длъжност Брой места Член от Кодекса на труда Училище/ детска градина/ обслужващо звено Краен срок
  Помощник-готвач, детска градина 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ДГ "Мечта" - Дупница 16.05.2024
  Образователен медиатор по Проект "Успех за теб" 1 чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ ПГ "Акад. С. П. Корольов" - Дупница 21.05.2024 16:00 ч.
  Готвач, детска градина 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ДГ "Мечта" - Дупница 10.05.2024
  Образователен медиатор 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ПГ "Акад. С. П. Корольов" - Дупница 08.05.2024 16:00 ч.
  Учител по български език и литература 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ и чл. 70, ал. 1 от КТ ПГЛП "Владимир Димитров - Майстора" - Кюстендил 30.04.2024
  Учител, детска градина 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ДГ "Мечта" - Дупница 25.04.2024
  Учител по английски език 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПГ "Христо Ботев" - Дупница 24.04.2024
  Работник, поддръжка 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил 17.04.2024 17:00 ч.
  Чистач 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПГ "Христо Ботев" - Дупница 16.04.2024
  Хигиенист 1 чл. 68, ал. 1 от КТ и чл. 70 от КТ ЕГ "Д-р Петър Берон" - Кюстендил 18.04.2024
  Чистач-хигиенист 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПГ "Акад. С. П. Корольов" - Дупница 03.04.2024
  Учител по български език и литература 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ (до завръщане на титуляра) Професионална гимназия - Бобов дол 01.04.2024
  Чистач 1/2 чл. 70 от КТ в полза на работодателя ПТГ "Джон Атанасов" - Кюстендил 29.03.2024
  Учител по български език и литература и история 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ и чл. 70 от КТ ОУ "Св. Климент Охридски" - Трекляно 28.03.2024
  Заместник-директор по учебната дейност 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ в полза на работодателя СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" - Дупница 18.03.2024
  Заместник-директор по учебната дейност 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ и чл. 70, ал. 1 от КТ ЕГ "Д-р Петър Берон" - Кюстендил 15.03.2024
  Учител по физическо възпитание и спорт 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ПГ "Христо Ботев" - Дупница 15.03.2024
  Шофьор и поддръжка на МТБ 1 чл. 67 във връзка с чл. 70, ал. 1, т. 1 от КТ ДГ "Ален мак" - Кочериново 13.03.2024
  Учител по математика и информатика 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ ОУ "Св. Кл. Охридски" - Трекляно 14.03.2024
  Начален учител 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ ОУ "Св. Кл. Охридски" - Трекляно 14.03.2024
  Чистач 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил 11.03.2024 15:00 ч.
  Учител по физическо възпитание и спорт 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ПГ "Акад. С. П. Корольов" - Дупница 13.03.2024
  Психолог 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил 06.03.2024 17:00 ч.
  Педагогически съветник 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ ПГИМ "Йордан Захариев" - Кюстендил 19.02.2024 16:00 ч.
  Заместник-директор, учебна дейност 0,5 чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Св. Климент Охридски" - Дупница 15.02.2024
  Учител по математика 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПГ "Христо Ботев" - Дупница 12.02.2024
  Учител по технологии и предприемачество 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ СУ "Христо Ботев" - Бобов дол 05.02.2024 15:00 ч.
  Логопед 1 чл. 70, ал. 1 от КТ ДГ "Ален мак" - Кочериново 06.02.2024
  Учител по български език и литература в прогимназиален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Невестино 06.02.2024
  Чистач 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ДГ "Мечта" - Дупница 05.02.2024
  Огняр и поддръжка 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ДГ "Мечта" - Дупница 05.02.2024
  Готвач (по заместване - 3 м.) 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Раждавица 23.02.2024
  Огняр/работник поддръжка 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Невестино 26.01.2024
  Учител/лектор по история и цивилизации 100 ч. чл. 114 и чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Самораново 26.01.2024
  Учител/лектор по география и икономика 100 ч. чл. 114 и чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Самораново 26.01.2024
  Учител по математика, физика и астрономия и КМ-ИТ чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Св. Климент Охридски" - Дупница 18.01.2024 16:00 ч. 
  Образователен медиатор по Проект "Успех за теб" 1 чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ ПГ "Акад. С. П. Корольов" - Дупница 22.01.2024
  Учител/старши учител по изобразително изкуство и предмети от професионална подготовка - компютърен график 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПМГ "Проф. Емануил Иванов" - Кюстендил 11.01.2024
  Учител в подготвителна група 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Раждавица 05.01.2024
  Учител начален етап 1   ОУ „Проф. Марин Дринов" - Кюстендил 29.12.2023
  Образователен медиатор 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Св. Климент Охридски" - Дупница 22.12.2023
  Чистач/хигиенист 1   ОУ „Проф. Марин Дринов" - Кюстендил 28.12.2023
  Учител в начален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил 21.12.2023 17:00 ч.
  Свободно работно място за учител I-IV клас 1 чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Св. Климент Охридски" - Дупница 20.12.2023 16:00 ч.
  Учител теоретично обучение в направление растениевъдство 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ПГСС "Св. Климент Охридски" 18.12.2023
  Помощник на учител по проект "Успех за теб" (висше образование) 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ ОУ "Никола Вапцаров" - Бобов дол 20.12.2023 16:00 ч.
  Учител по философия (допълва норматив с музика) 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ СУ "Христо Ботев" - Кочериново 19.12.2023
  Логопед 1/2 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Св. Климент Охридски" - Дупница 15.12.2023
  Ресурсен учител 1/2 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Св. Климент Охридски" - Дупница 15.12.2023
  Шофьор на автобус категория "Д"/работник поддръжка 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Невестино 31.12.2023
  Учител по математика и компютърно моделиране и информационни технологии в прогимназиален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Невестино 05.12.2023
  Учител в начален етап на основното образование 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Яхиново 04.12.2023
  Учител по български език и литература 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ ПГТ "Никола Й. Вапцаров" - Кюстендил 30.12.2023
  Учител по английски език и по руски език 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ СУ "Христо Ботев" - Бобов дол 27.11.2023
  Чистач/хигиенист 0,5 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ НУ "Св. Климент Охридски" - Кюстендил 30.11.2023
  Учител начален етап на основното образование (1-4 клас) в ЦДО 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Невестино 29.11.2023
  Огняр/работник поддръжка 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Невестино до явяване на правоспособен кандидат
  Учител в начален етап на основното образование 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 70 от КТ ОУ "Св. Климент Охридски" - Трекляно 14.11.2023
  Учител в начален етап на основното образование 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Св. Климент Охридски" - Дупница 14.11.2023
  Чистач/хигиенист 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Невестино 14.11.2023
  Учител по физическо възпитание и спорт 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ ПГИМ "Йордан Захариев" - Кюстендил 10.11.2023
  Учител по руски език 122 часа чл. 114 от КТ ПМГ "Проф. Емануил Иванов" - Кюстендил 09.11.2023
  Завеждащ АТС 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОДК - Кюстендил  
  Образователен медиатор чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ ПГ "Акад. С. П. Корольов" - Дупница 15.11.2023
  Учител по музика в прогимназиален етап 1/2 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Невестино 08.11.2023
  Учител по география и икономика 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ СУ "Христо Ботев" - Бобов дол 10.11.2023 13:00 ч.
  Заместник-директор учебна дейност 144 часа   ОУ "Христаки Павлович" - Дупница 07.10.2023
  Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по български език и литература 476 часа   ОУ "Христаки Павлович" - Дупница 07.10.2023
  Учител начален етап на основното образование (1-4 клас) в ЦДО 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" - Дупница 31.10.2023
  Пазач 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ Шесто ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Кюстендил 30.10.2023
  Учител по български език и литература - общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1   ОУ "Христаки Павлович" - Дупница 31.10.2023
  Учител по английски език 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПГ "Христо Ботев" - Дупница 31.10.2023
  Учител по английски и руски език 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ СУ "Христо Ботев" - Бобов дол 02.11.2023 13:00 ч.
  Учител по география и икономика 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ СУ "Христо Ботев" - Бобов дол 02.11.2023 13:00 ч.
  Учител по руски език 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ ОУ "Св. Кл. Охридски" - Трекляно 01.11.2023
  Завеждащ техническа служба, домакин и касиер 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ СУ "Христо Ботев" - Кочериново 20.10.2023
  Учител в група за целодневна организация на учебния ден, прогимназиален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ VІ ОУ "Св. П. Хилендарски" - Кюстендил 18.10.2023
  Учител ЦОУД 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Бобошево 13.10.2023
  Помощник-възпитател 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ДГ "1 юни" - Кюстендил 13.10.2023
  Шофьор на автобус, кат. "Д"/работник-поддръжка 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Невестино 31.10.2023
  Учител по спортна подготовка - борба 1/2 чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 за 6 месеца СУ "Васил Левски" - Кюстендил 06.10.2023
  Чистач 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил 03.10.2023 17:00 ч.
  Учител в детска градина 2 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ДГ "Слънце" - Кюстендил 29.09.2023
  Шофьор на автобус кат."Д"/Работник-поддръжка 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ ОУ "Хр.Ботев" - Невестино 06.10.2023
  Учител в ЦДО V-VII клас 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Яхиново 01.10.2023
  Учител в ЦДО I-IV клас 1 чл. 67, ал. 2 от КТ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Яхиново 01.10.2023
  Учител в група за ЦОУД в начален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил 20.09.2023 17:00 ч.
  Учител в подготвителна група 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ НУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Раждавица 19.09.2023
  Учител в група за целодневна организация на учебния ден в I-IV клас 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил 20.09.2023
  Училищен психолог 1 чл. 119 от КТ Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Кюстендил 18.09.2023
  Чистач-хигиенист 1 чл. 68, ал. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ Професионална гимназия - Бобов дол 10.10.2023
  Начален учител в ЦДО I-IV клас 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" - Дупница 15.09.2023
  Учител по технологии и предприемачество 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ СУ "Христо Ботев" - Бобов дол 15.09.2023
  Учител по английски език и руски език 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ СУ "Христо Ботев" - Бобов дол  15.09.2023
  Завеждащ административна служба 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Самораново 15.09.2023
  Учител в група ЦДО I-IV клас  1 чл. 67, ал. 2 и чл. 70, ал. 1 от КТ ОУ "Аверкий Попстоянов" - Рила   14.09.2023
  Технически секретар 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил 14.09.2023 17:00 ч.
  Учител 2 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ДГ "Мечта" - Кюстендил (филиал Изток) 14.09.2023
  Начален учител  1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ НУ "Св. Климент Охридски" - Кюстендил  14.09.2023
  Учител по история и география в прогимназиален етап 1   ОУ „Проф. Марин Дринов" - Кюстендил 14.09.2023
  Учител по физическо възпитание и спорт в гимназиален етап 1/2 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ПГТ "Н. Й. Вапцаров" - Кюстендил 13.09.2023
  Учител/старши учител по математика 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПМГ "Проф. Емануил Иванов" - Кюстендил 13.09.2023 16:30 ч.
  Технически изпълнител 1   ОУ „Проф. Марин Дринов" - Кюстендил 13.09.2023
  Учител по български език и литература 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ СУ "Христо Ботев" - Бобов дол 13.09.2023 16:00 ч.
  Учител по география и икономика 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ СУ "Христо Ботев" - Бобов дол 13.09.2023 16:00 ч.
  Чистач 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 за 6 месеца СУ "Васил Левски" - Кюстендил 15.09.2023
  Организатор обучение 1/2 чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 за 6 месеца СУ "Васил Левски" - Кюстендил 15.09.2023
  Учител в група за ЦОУД 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70, ал. 1 от КТ СУ "Христо Ботев" - Кочериново 13.09.2023
  Учител в детска градина 1   ДГ "Д-р Тодора Миладинова" - Рила 11.09.2023
  Учител в начален етап на основното образование 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ VІ ОУ "Св. П. Хилендарски" - Кюстендил 11.09.2023
  Учител в целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ VІ ОУ "Св. П. Хилендарски" - Кюстендил 12.09.2023
  Организатор обучение 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил 12.09.2023
  Учител в прогимназиален етап - музика (лектор) 331 часа чл. 111 и чл. 114 от КТ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил 12.09.2023
  Детски учител 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ДГ "Славейче" - Кюстендил 11.09.2023 12:00 ч.
  Учител по руски език 1/2 (346 часа) чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ ПГЛП "Вл. Димитров - Майстора" - Кюстендил 11.09.2023
  Начален учител ЦДО I-IV клас 1   ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Яхиново 12.09.2023
  Учител детска градина 1 чл. 70, ал. 1 от КТ ДГ "Миньор" - Бобов дол 15.09.2023
  Учител/старши учител по информатика и информационни технологии 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПМГ „Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил 11.09.2023 16:30 ч.
  Учител по математика и информационни технологии в прогимназиален етап 1/2 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Невестино 08.09.2023
  Учител по английски език - II - VII клас 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Невестино 08.09.2023
  Работник в кухня 1/2 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Невестино 08.09.2023
  Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда - прогимназиален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Бобошево 13.09.2023
  Заместник-директор по учебната дейност 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ПГОСУ - Дупница 11.09.2023 
  Учител по италиански език 1/2 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ПГОСУ - Дупница 11.09.2023 
  Учител по български език и литература 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПГОСУ - Дупница 11.09.2023 
  Учител по музика 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Дупница 11.09.2023 
  Учител по математика  1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Дупница 11.09.2023 
  Учител/лектор по информационни технологии 1/2 чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 за 6 месеца СУ "Васил Левски" - Кюстендил 14.09.2023 
  Учител в начален етап на основното образование (I-IV клас) 2   ОУ "Христаки Павлович" - Дупница 07.09.2023
  Учител I-IV клас  1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Св. Кл. Охридски" - Дупница 08.09.2023 16:00 ч.  
  Учител по история и цивилизации, география и икономика и технологии  1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Св. Кл. Охридски" - Дупница 11.09.2023 16:00 ч.  
  Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда и ЧП  1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Св. Кл. Охридски" - Дупница 08.09.2023 16:00 ч. 
  Учител в начален етап на основното образование 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ Шесто ОУ "Св. П. Хилендарски" - Кюстендил 05.09.2023
  Учител в подготвителна група 2 чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ Шесто ОУ "Св. П. Хилендарски" - Кюстендил 05.09.2023
  Огняр/работник поддръжка 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Невестино 07.09.2023 12:00 ч.
  Организатор обучение 1   ОУ "Проф. Марин Дринов" - Кюстендил 05.09.2023
  Старши учител ЦДО в прогимназиален етап 1   ОУ "Проф. Марин Дринов" - Кюстендил 05.09.2023 
  Учител в група за ЦОУД в прогимназиален етап на основно образование 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Крайници 07.09.2023
  Учител в прогимназиален етап - история и география 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил 07.09.2023 17:00 ч.
  Учител в група за ЦОУД в начален етап 1  чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил 07.09.2023 17:00 ч. 
  Логопед 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ДГ "Първи юни" - Кюстендил 11.09.2023
  Огняр/общ работник 1   ДГ "Еделвайс" - Кюстендил 08.09.2023 
  Учител по история и цивилизации, география и икономика и технологии 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Св. Кл. Охридски" - Дупница 11.09.2023 16:00 ч.
  Учител 1-4 клас 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Св. Кл. Охридски" - Дупница 08.09.2023 16:00 ч.
  Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда и ЧП 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Св. Кл. Охридски" - Дупница 08.09.2023 16:00 ч.
  Учител-лектор по изобразително изкуство 162 часа чл. 111 и чл. 114 от КТ ЕГ "Д-р П. Берон" - Кюстендил 11.09.2023
  Учител-лектор по музика 162 часа чл. 111 и чл. 114 от КТ ЕГ "Д-р П. Берон" - Кюстендил 11.09.2023
  Учител в прогимназиален етап - Компютърно моделиране и информационни технологии 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил 01.09.2023 17:00 ч.
  Учител в начален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил 01.09.2023 17:00 ч.
  Учител в група за целодневна организация на учебния ден, прогимназиален етап 2   ОУ "Неофит Рилски" - Дупница 05.09.2023
  Учител/старши учител по химия и опазване на околната среда - профилирана подготовка във втори гимназиален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПМГ „Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил 04.09.2023
  Огняр и работник по ремонта 1   ОУ "Проф. Марин Дринов" - Кюстендил 11.09.2023
  Учител в група за целодневна организация на учебния ден, I-IV клас 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Кюстендил  31.08.2023
  Учител по информационни технологии 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ СУ "Христо Ботев" - Бобов дол 05.09.2023
  Учител по професионална подготовка - теоретично обучение, специалност от направление "Електроника и автоматика" 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПТГ "Джон Атанасов" - Кюстендил 05.09.2023
  Учител общообразователен учебен предмет, философия 144 часа чл. 111 от КТ ПТГ "Джон Атанасов" - Кюстендил 05.09.2023
  Учител общообразователен учебен предмет, руски език 274 часа чл. 111 от КТ ПТГ "Джон Атанасов" - Кюстендил 05.09.2023
  Учител общообразователен учебен предмет, химия 162 часа чл. 111 от КТ ПТГ "Джон Атанасов" - Кюстендил 05.09.2023
  Чистач 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ Профилирана гимназия "Христо Ботев" - Дупница 05.09.2023
  Учител по биология и здравно образование 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 70 от КТ СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" - Дупница 01.09.2023
  Учител общообразователен учебен предмет в група за ЦОУД 2 чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" - Дупница 01.09.2023
  Учител общообразователен учебен предмет в група за ЦОУД 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 70 от КТ СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" - Дупница 01.09.2023
  Учител по испански език 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 70 от КТ СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" - Дупница 01.09.2023
  Учител по изобразително изкуство 190 часа чл. 111 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ ОУ "Никола Й. Вапцаров" - Бобов дол 05.09.2023
  Учител по музика 190 часа чл. 111 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ ОУ "Никола Й. Вапцаров" - Бобов дол 05.09.2023
  Учител по география и икономика 212 часа чл. 111 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ ОУ "Никола Й. Вапцаров" - Бобов дол 05.09.2023
  Учител по история и цивилизации 212 часа чл. 111 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ ОУ "Никола Й. Вапцаров" - Бобов дол 05.09.2023
  Учител в група за целодневна организация на учебния ден, прогимназиален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ ОУ "Никола Й. Вапцаров" - Бобов дол 05.09.2023
  Учител теоретично обучение - икономика 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ПГ "Акад. С. П. Корольов" - Дупница 04.09.2023
  Спасител - басейн 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ СУ "Христо Ботев" - Сапарева баня 05.09.2023
  Учител в група за целодневна организация на учебния ден, прогимназиален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ СУ "Христо Ботев" - Сапарева баня 05.09.2023
  Учител по български език и литература, гимназиален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ СУ "Христо Ботев" - Сапарева баня 05.09.2023
  Начален учител в група за целодневна организация на учебния ден, I-IV клас 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ СУ "Христо Ботев" - Сапарева баня 05.09.2023
  Учител по професионална подготовка - пътуване, туризъм и свободно време 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ СУ "Христо Ботев" - Сапарева баня 05.09.2023
  Педагогически съветник 1/2 чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ ПМГ „Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил 31.08.2023
  Образователен медиатор 1/2 чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ ПМГ „Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил 31.08.2023
  Учител спортна подготовка - джудо 1/2 чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 за 6 месеца СУ "Васил Левски" - Кюстендил 30.08.2023
  Чистач - общежитие 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 за 6 месеца СУ "Васил Левски" - Кюстендил 30.08.2023
  Възпитател - общежитие 1/2 чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 за 6 месеца СУ "Васил Левски" - Кюстендил 30.08.2023
  Учител по спортна подготовка - скокове на батут 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 за 6 месеца СУ "Васил Левски" - Кюстендил 30.08.2023
  Учител по спортна подготовка - художествена гимнастика 419 часа чл. 111 във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 за 6 месеца СУ "Васил Левски" - Кюстендил 30.08.2023
  Учител практическо обучение по спортна подготовка - волейбол 419 часа чл. 111 във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 за 6 месеца СУ "Васил Левски" - Кюстендил 30.08.2023
   Учител по спортна подготовка - карате 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 за 6 месеца СУ "Васил Левски" - Кюстендил 30.08.2023
   Учител по спортна подготовка - борба 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 за 6 месеца СУ "Васил Левски" - Кюстендил 30.08.2023
  Учител по спортна подготовка - футбол 2 1/2 чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 за 6 месеца СУ "Васил Левски" - Кюстендил 30.08.2023
  Учител по музика 190 часа чл. 111 във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 за 6 месеца СУ "Васил Левски" - Кюстендил 30.08.2023
  Учител по физика и английски език 1/2 чл. 68, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 за 6 месеца СУ "Васил Левски" - Кюстендил 30.08.2023
  Електротехник 1 чл. 68, ал., 1 т. 1 от КТ СУ "Васил Левски" - Кюстендил 30.08.2023
  Учител в детска градина 1 чл. 70, ал. 1 от КТ ДГ "Ален мак" - Кочериново 25.08.2023
  Учител/старши учител по информатика и информационни технологии 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПМГ „Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил 31.08.2023 16:30 ч.
  Чистач 1 чл. 68, ал., 1 т. 1 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Самораново 25.08.2023 
  Учител треньор по ФВС 104 часа Лекторски часове по чл. 114 от КТ и чл. 68, ал., 1 т. 1 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Самораново  01.09.2023
  Учител по география и икономика 208 часа Лекторски часове по чл. 114 от КТ и чл. 68, ал., 1 т. 1 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Самораново  01.09.2023
  Учител по история и цивилизации 208 часа Лекторски часове по чл. 114 от КТ и чл. 68, ал., 1 т. 1 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Самораново 01.09.2023
  Учител по английски език и руски език 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ СУ "Хр. Ботев" - Бобов дол 22.08.2023
  Учител по музика 54 часа Лекторски часове по чл. 114 от КТ ПГСС "Св. Климент Охридски" - Кюстендил 31.08.2023
  Учител по география и икономика 72 часа Лекторски часове по чл. 114 от КТ ПГСС "Св. Климент Охридски" - Кюстендил 31.08.2023
  Учител по физика и астрономия 162 часа Лекторски часове по чл. 114 от КТ ПГСС "Св. Климент Охридски" - Кюстендил 31.08.2023
  Учител по химия и опазване на околната среда 162 часа Лекторски часове по чл. 114 от КТ ПГСС "Св. Климент Охридски" - Кюстендил 31.08.2023
  Учител по биология и здравно образование 162 часа Лекторски часове по чл. 114 от КТ ПГСС "Св. Климент Охридски" - Кюстендил 31.08.2023
  Учител по история и цивилизации 270 часа Лекторски часове по чл. 114 от КТ ПГСС "Св. Климент Охридски" - Кюстендил 31.08.2023
  Учител по философия 144 часа Лекторски часове по чл. 114 от КТ ПГСС "Св. Климент Охридски" - Кюстендил 31.08.2023
  Учител по изобразително изкуство 54 часа Лекторски часове по чл. 114 от КТ ПГСС "Св. Климент Охридски" - Кюстендил 31.08.2023
  Учител по физическо възпитание и спорт 1/2 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ПГСС "Св. Климент Охридски" - Кюстендил 31.08.2023
  Пазач, невъоръжена охрана 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПГСС "Св. Климент Охридски" - Кюстендил 31.08.2023
  Учител по математика и информатика 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ и чл. 70 от КТ ОУ "Св. Кл. Охридски" - Трекляно 01.09.2023
  Учител по физика и математика - общообразователен учебен предмет, гимназиален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ПГТ "Н. Й. Вапцаров" - Кюстендил 08.09.2023
  Учител/старши учител по история и цивилизации - гимназиален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПМГ „Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил 01.09.2023 16:30 ч.
  Технически изпълнител 1   ОУ "Проф. Марин Дринов" - Кюстендил 25.08.2023
  Учител по информатика и информационни технологии 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ПГ "Хр. Ботев" - Дупница 31.08.2023
  Учител по философия 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ПГ "Хр. Ботев" - Дупница 31.08.2023
  Учител в I-IV клас 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Св. Кл. Охридски" - Дупница 04.08.2023 16:00 ч.
  Учител в I-IV клас 1 чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Св. Кл. Охридски" - Дупница 04.08.2023 16:00 ч.
  Заместник-директор по учебната дейност 1/2 чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Св. Кл. Охридски" - Дупница 04.08.2023 16:00 ч.
  Заместник-директор по адм. стопанската дейност 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ПГ "Хр. Ботев" - Дупница 25.08.2023
  Заместник-директор по учебната дейност 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ПГ "Хр. Ботев" - Дупница 25.07.2023
  Ръководител направление ИКТ 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ПГ "Хр. Ботев" - Дупница 25.07.2023
  Учител по информатика и информационни технологии 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПГ "Хр. Ботев" - Дупница 31.08.2023
  Учител по биология и здравно образование 2 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ПГ "Хр. Ботев" - Дупница 31.08.2023
  Учител по математика 2 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ПГ "Хр. Ботев" - Дупница 31.08.2023
  Образователен медиатор 1/2 чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ  ПГИМ "Йордан Захариев" - Кюстендил 13.07.2023 12:00 ч.
  Учител по математика и информационни технологии 1 чл. 68, ал. 3 и чл. 70, ал. 1 от КТ ЕГ "Д-р П. Берон" - Кюстендил 30.08.2023
  Учител, спортни дейности и туризъм в ЦПЛР и НДД", с квалификация "Треньор по футбол" 1   ОДК - Кюстендил 07.07.2023
  Учител по математика в прогимназиален етап V-VII клас 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Хр. Ботев" - Крайници 10.07.2023 
  Учител в прогимназиален етап по Английски език 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил 05.07.2023 17:00 ч.
  Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас, специалност "начална педагогика" 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от КТ ОУ "Евлоги Георгиев" - Дупница 01.09.2023
  Начален учител 3 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ НУ "Св. Кл. Охридски" - Кюстендил 07.07.2023
  Учител по информатика и информационни технологии, професионални предмети, свързани с компютърните науки - гимназиален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил 05.07.2023 16:00 ч.
  Учител в група за целодневна организация на учебния ден в I-IV клас 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Крайници 23.06.2023
  Учител по български език и литература - лектор 24 ч. чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  ОУ "Св. Кл. Охридски" - Дупница 16.06.2023
  Учител в начален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил 05.06.2023 12:00 ч.
  Учител, детска градина 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ДГ "Мечта" - Дупница  
  Възпитател общежитие 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ и чл. 70 от КТ ОУ "Св. Кл. Охридски" - Трекляно  
  Учител по физическо възпитание и спорт - прогимназиален етап 1/2 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил 31.05.2023 16:00 ч.
  Учител по изобразително изкуство и професионални предмети по професията "Компютърен график" - гимназиален етап 3/4 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил 31.05.2023 16:00 ч.
  Учител по информационни технологии, информатика и професионални предмети свързани с компютърните науки - гимназиален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил 31.05.2023 16:00 ч.
  Учител по математика и информационни технологии в прогимназиален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Невестино 12.05.2023
  Учител по музика 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Христаки Павлович" - Дупница 10.05.2023
  Учител по математика и информационни технологии 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ и чл. 70, ал. 1 от КТ ЕГ "Д-р Петър Берон" - Кюстендил 10.05.2023
  Учител по български език и литература и английски език 1   ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Яхиново 20.04.2023
  Учител по испански език 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" - Кюстендил 21.04.2023
  Учител, общообразователен учебен предмет - гимназиален етап (История и цивилизация) 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ ПГТ "Никола Йонков Вапцаров" - Кюстендил 19.04.2023
  Учител по философия 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПГ "Христо Ботев" - Дупница 20.04.2023
  Учител по история и цивилизации, география и икономика и технологии 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Св. Климент Охридски" - Дупница 18.04.2023
  Учител, икономически дисциплини и философия 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ и чл. 70, ал. 1 от КТ СУ "Христо Ботев" - Кочериново 19.04.2023
  Учител по български език и литература 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ и чл. 70 от КТ ОУ "Св. Кл. Охридски" - Трекляно  
  Учител, общообразователен учебен предмет - гимназиален етап (философия - 96 часа и гражданско образование - 48 часа) 1 Чл. 110, Чл. 111, Чл. 114 от КТ ПГТ "Никола Йонков Вапцаров" - Кюстендил 05.04.2023
  Учител по английски език и български език и литература 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ПГХВХТ - Дупница 05.04.2023
  Чистач 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПГ "Хр. Ботев" - Дупница 29.03.2023
  Учител по руски език 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ и чл. 70 от КТ ОУ "Св. Кл. Охридски" - Трекляно 28.03.2023
  Чистач 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПГ "Христо Ботев" - Дупница 29.03.2023
  Учител по математика в гимназиален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПГИМ "Йордан Захариев" - Кюстендил 28.03.2023 12:00 ч.
  Учител по английски език и руски език 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ СУ "Христо Ботев" - Бобов дол 24.03.2023
  Чистач 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПГИМ "Йордан Захариев" - Кюстендил 22.03.2023 12:00 ч.
  Чистач 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил 10.03.2023 17:00 ч.
  Специалист, компютърни мрежи и системи 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ Шесто ОУ "Св. П. Хилендарски" - Кюстендил 06.03.2023
  Организатор обучение 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Кюстендил 01.03.2023
  Учител в ЦОУД - прогимназиален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Бобошево 27.02.2023
  Учител по испански език 2 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" - Дупница 24.02.2023
  Завеждащ административна служба и касиер 1   ОУ "Проф. Марин Дринов" - Кюстендил 23.02.2023
  Учител в детска група 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ (по заместване на отсъстващ учител до завръщане на титуляра) ДГ "Д-р Тодора Миладинова" - Рила 31.01.2023
  Учител по математика и информационни технологии в прогимназиален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ (по заместване на отсъстващ учител до 15.02.2023 г.) ОУ "Христо Ботев" - Невестино 10.02.2023 17:00 ч.
  Експерт - програми и проекти 1   ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил 09.02.2023 12:30 ч.
  Учител по български език и литература 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ и чл. 70 от КТ ОУ "Св. Кл. Охридски" - Трекляно 17.02.2023
  Работник поддръжка 1 Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ „Проф. Марин Дринов" - Кюстендил 30.01.2023
  Учител по испански език - гимназиален етап 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПМГ "Проф. Ем. Иванов" - Кюстендил 10.02.2023 16:30 ч.
  Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап (ЦДО) 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" - Дупница 23.01.2023
  Учител в начален етап на основното образование (I-IV клас) 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ /считано от 17.01.2023/ ОУ "Христо Ботев" - Невестино 19.01.2023
  Учител по български език и литература 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ПГ "Хр. Ботев" - Дупница 16.01.2023
  Учител по български език и литература 1 чл. 114 от КТ /считано от 06.02.2023/ ПГЛП "Владимир Димитров-Майстора" - Кюстендил 17.01.2023
  Учител в ЦОУД, V-VII клас 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Невестино 12.01.2023
  Учител по философия 1 чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ /считано от 06.02.2023/ ПГ "Христо Ботев" - Дупница  20.01.2023
  Домакин 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил 11.01.2023 17:00 ч.
  Хигиенист 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Никола Вапцаров" - Бобов дол 13.01.2023 12:00 ч.
  Учител по музика 1/2 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ОУ "Христо Ботев" - Невестино 06.01.2023
  Образователен медиатор 1 чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - Кюстендил 05.01.2023
  Учител по английски език и руски език 1 чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ СУ "Христо Ботев" - Бобов дол 06.01.2023

Работни места 2022

Работни места 2021

Работни места 2020

Работни места 2019

Работни места 2018

Работни места 2017

Работни места 2016

Работни места 2015

Работни места 2014